1 липня 2022

Senior DevOps Engineer (вакансія неактивна)

Дніпро (Україна), Леобен (Австрія), віддалено

Поговоримо про Вас:

 • Не менше 4 років досвіду розробки та дизайну програмного забезпечення
 • 4+ роки досвіду роботи з Node.js
 • Володіння ES6, JavaScript, jQuery та іншими бібліотеками JS
 • Експертиза в подіях життєвого циклу компонентів
 • Добре розуміння модулів NPM, grunt, gulp тощо
 • Добре розуміння HTTP-запиту та відповіді
 • Розуміння різних форм-факторів, таких як настільний комп’ютер, ноутбук, планшет, мобільний тощо
 • Хороші навички налагодження
 • Добре розуміння веб-пакета
 • Розмовні та письмові навички англійської мови на середньому рівні

Було б чудово, якби Ви також:

 • Досвід впровадження React Router
 • Практичний досвід інтеграції програми React із Restful/Microservices

Вам подобається працювати з:

 • Постійні вдосконалення архітектури в зростаючому стартапі
 • Розробка нових функцій
 • Розробка та впровадження архітектурних підходів для нових компонентів інфраструктури
 • Збереження високої якості продукції
 • Цінності та принципи Agile

Ваша сфера відповідальності та зростання:

 • Відповідати за розробку нового веб-інтерфейсу користувача з високою швидкістю реагування
 • Підтримувати якість і забезпечувати оперативність додатків
 • Впровадити складну бізнес-логіку на стороні клієнта
 • Відповідати за автоматизацію модульного тестування
 • Виконуйте перевірку на стороні клієнта
 • Співпрацюйте з UX і VD для покращення взаємодії з користувачем
 • Працюйте з бізнес-аналітиками та менеджерами з рішень, щоб відповісти на запитання вимог
 • Беріть участь у зустрічах команди, викликах Scrum і зустрічах з клієнтами

Чому приєднатися до нас:

 • Можливість працювати віддалено
 • Тісна співпраця з командою розробників і клієнтом
 • Динамічні та складні завдання
 • Професійне зростання
 • Ми покриваємо курси англійської мови, сертифікацію, командоутворення, участь у локальних конференціях

Про проект:

Наш проект, найбільша у світі платформа путівників, щомісяця допомагає сотням мільйонів людей ставати кращими мандрівниками, починаючи від планування, бронювання та здійснюючи подорож. Мандрівники по всьому світу користуються нашим сайтом і додатком, щоб дізнатися, де зупинитися, чим зайнятися та де поїсти на основі вказівок тих, хто бував там раніше. Завдяки понад 1 мільярду відгуків і думок майже 8 мільйонів компаній мандрівники звертаються до нашого проекту, щоб знайти пропозиції щодо розміщення, забронювати місця, забронювати столики у смачних ресторанах і відкрити для себе чудові місця поблизу. Як туристична компанія, яка працює на 43 ринках і 22 мовами, наш проект спрощує планування незалежно від типу подорожі.

Let’s talk about You:

 • At least 4 years of experience in software development and design
 • 4+ years expertise with Node.js
 • Proficiency with ES6, JavaScript, jQuery and other JS libraries
 • Expertise in component life cycle events
 • Good understanding of NPM modules, grunt, gulp etc
 • Good understanding of HTTP request and response
 • Understanding of different form factors such as desktop, laptop, tablet, mobile etc
 • Good debugging skills
 • Good understanding of web pack
 • Intermediate spoken and written English communication skills

It would be great if You also:

 • Expertise in implementing React Router
 • Hands-on experience in integrating the React app with Restful/Microservices

You are passionate to work with:

 • Ongoing architecture improvements in a growing startup
 • Developing new features
 • Designing and implementing architecture approaches for new infrastructure components
 • Keeping high quality of product
 • Agile values and principles

Your area of responsibility and growth:

 • Responsible for development of new highly-responsive, web-based user interface
 • Maintain quality and ensure responsiveness of applications
 • Implement complex business logic at client side
 • Responsible for automating unit test case
 • Perform client-side validations
 • Collaborate with UX and VD for enhanced user experience
 • Work with Business Analysts and Solution Managers to address requirement questions
 • Participate in team meetings, Scrum calls and client meetings

Why join us:

 • Ability to work remotely
 • Close cooperation with development team and client
 • Dynamic and challenging tasks
 • Professional growth
 • We cover English classes, certification, team buildings, participation in local conferences

About project:
Our project, the world’s largest travel guidance platform, helps hundreds of millions of people each month become better travelers, from planning to booking to taking a trip. Travelers across the globe use the our site and app to discover where to stay, what to do and where to eat based on guidance from those who have been there before. With more than 1 billion reviews and opinions of nearly 8 million businesses, travelers turn to our project to find deals on accommodations, book experiences, reserve tables at delicious restaurants and discover great places nearby. As a travel guidance company available in 43 markets and 22 languages, our project makes planning easy no matter the trip type.