You want to make an impact, don’t you? Then Webxloo is a right place to start or continue your career. We are the international software development company, our headquarters are in Tampa (Florida, USA). We have employees all around the world, but we are all bound by one goal: producing the best solutions for our customers.
19 вересня 2022

SEO Specialist (вакансія неактивна)

за кордоном, віддалено

Hello!

We are an international product IT company. We are searching for SEO Specialist to manage search engine optimization and marketing activities in the foreign automotive market.

This individual will be responsible for managing all SEO activities such as content strategy, link building, social networks, and keyword strategy to increase rankings on all major search networks.

Responsibilities:
— perform link-building;
— follow up the backlink created before;
— perform outreach;
— perform keyword research.

Experience and skills needed:
— Upper-Intermediate level of English;
— up-to-date with the latest trends and best practices in SEO;
— basic knowledge of HTML;
— 3+ years of SEO experience.

Will be a plus, but possible to learn after start:
— have basic knowledge of Google Analytics;
— have basic knowledge of Google Search Console;
— practical knowledge of SEO tools.

Job requirements:
— computer or laptop, high-speed internet (20 Mbps upload and download speeds);
— a headset (headphones, a microphone);
— a camera to support the video calls capability.

If you are interested in this position, please send your CV.

Telegram: t.me/glushycho

Olha Hlushych

Привіт!

Ми міжнародна продуктова ІТ-компанія. Ми шукаємо SEO-спеціаліста для управління пошуковою оптимізацією та маркетинговою діяльністю на іноземному автомобільному ринку.

Ця людина відповідатиме за керування всіма заходами з оптимізації пошукових систем, такими як стратегія вмісту, створення посилань, соціальні мережі та стратегія ключових слів для підвищення рейтингу в усіх основних пошукових мережах.

Обов’язки:
— лінкбілдінг;
— продовжувати зворотне посилання, створене раніше;
— здійснювати роз’яснювальну роботу;
— проведення дослідження ключових слів.

Необхідний досвід і навички:
— рівень англійської мови Upper-Intermediate;
— бути в курсі останніх тенденцій і найкращих практик у SEO;
— базові знання HTML;
— 3+ роки досвіду SEO.

Буде плюсом, але можна дізнатися після запуску:
— мати базові знання Google Analytics;
— мати базові знання Google Search Console;
— практичне знання інструментів SEO.

Вимоги до роботи:
— комп’ютер або ноутбук, швидкісний інтернет (швидкість завантаження та завантаження 20 Мбіт/с);
— гарнітура (навушники, мікрофон);
— камера для підтримки відеодзвінків.

Якщо вас зацікавила ця вакансія, будь ласка, надсилайте своє резюме.

Telegram: t.me/glushycho

Ольга Глушич