Voypost is a Berlin-based Software Development and Staff Augmentation company that helps organisations to design and build the right digital solutions and products with the right people. Since 2019, we at Voypost: — Design, build and scale digital products and solutions for companies of any size.
10 січня 2023 Перша робота

IT Lead Generator (вакансія неактивна)

Берлін (Німеччина), віддалено

We are looking for a proactive IT Lead Generation with an understanding of the Lead Generation and Sales processes to join our team on a full-time basis. Many new sales channels are coming.

Необхідні навички:
— Англійська B2 або вище;
— Можливість писати індивідуальні та емпатичні повідомлення для потенційних клієнтів;
— Сильні дослідницькі навички. Відпрацювання різних технік із LinkedIn, CrunchBase, Quora тощо;
— Здатність виконувати повторювані дослідницькі завдання;
— Самомотивований;
— Відмінні організаційні навички та навички визначення пріоритетів;
— Розуміння ІТ-бізнесу та потреб клієнтів;
— Вміння ефективно розпоряджатися своїм часом.

Буде плюсом:
— Досвід роботи в IT-продажах;
— Німецька мова;
— Досвід роботи з UpWork/Linkedin або іншими ІТ-каналами продажу.

Обов’язки:
— Джерело веде за допомогою різноманітних інструментів пошуку;
— Оновлювати та підтримувати базу даних Lead;
— Кваліфікація лідера, сегментація та профілювання;
— Досягніть або перевищте щоденні квоти для створення нових потенційних клієнтів. Слідкуйте за потенційними клієнтами та проводите дослідження для визначення потенційних потенційних клієнтів;
— Готуйте та аналізуйте звіти про продажі та інформаційні панелі.
— Організація зустрічі.

Ми пропонуємо:
— Бюджет освіти;
— Команда з хорошим почуттям гумору;
— Регулярний перегляд заробітної плати;
— Оплачувана відпустка 20 робочих днів на рік;
— Оплачуваний лікарняний 5 днів на рік;
— Складні завдання з чудовою можливістю підвищити рівень своїх навичок.

Required Skills:
— English B2 or higher;
— Ability to write customized and empathic messages to leads;
— Strong research skills. Practicing different techniques with LinkedIn, CrunchBase, Quora, etc;
— Ability to perform repetitive research tasks;
— Self-motivated;
— Excellent organizational and prioritization skills;
— Understanding of IT business and customers’ needs;
— Ability to manage your time effectively.

Will be a plus:
— Experience in IT Sales;
— German language;
— Experience with UpWork/Linkedin or other IT Sales channels.

Responsibilities:
— Source leads through a variety of search tools;
— Update and maintain the Lead database;
— Lead qualification, segmentation, and profiling;
— Achieve or exceed daily quotas for generating new leads. Follow up on leads and conduct research to identify potential prospects;
— Prepare and analyze sales pipeline reports and dashboards;
— Meeting setup.

We offer:
— Education budget;
— Team with a good sense of humor;
— Regular salary revisions;
— Paid vacation of 20 working days a year;
— Paid sick leave 5 days a year;
— Challenging tasks with a great opportunity to level up your skills.

Про компанію Voypost:
У Voypost ми допомагаємо стартапам та невеликим бізнесам розробляти продукти. На ринку вже два роки і на даному етапі займаємося активним зростанням, тому нудьгувати не доведеться.

Сайт компанії:
www.voypost.com