We only deliver the very best in software solutions. Working with everyone from small to large corporations across multiple industries and technologies. Our end to end process covers everything from the initial scoping and building to the final execution.
10 січня 2023 Перша робота

IT Lead Generator (вакансія неактивна)

Берлін (Німеччина), віддалено

We are looking for a proactive IT Lead Generation with an understanding of the Lead Generation and Sales processes to join our team on a full-time basis. Many new sales channels are coming.

Необхідні навички:
— Англійська B2 або вище;
— Можливість писати індивідуальні та емпатичні повідомлення для потенційних клієнтів;
— Сильні дослідницькі навички. Відпрацювання різних технік із LinkedIn, CrunchBase, Quora тощо;
— Здатність виконувати повторювані дослідницькі завдання;
— Самомотивований;
— Відмінні організаційні навички та навички визначення пріоритетів;
— Розуміння ІТ-бізнесу та потреб клієнтів;
— Вміння ефективно розпоряджатися своїм часом.

Буде плюсом:
— Досвід роботи в IT-продажах;
— Німецька мова;
— Досвід роботи з UpWork/Linkedin або іншими ІТ-каналами продажу.

Обов’язки:
— Джерело веде за допомогою різноманітних інструментів пошуку;
— Оновлювати та підтримувати базу даних Lead;
— Кваліфікація лідера, сегментація та профілювання;
— Досягніть або перевищте щоденні квоти для створення нових потенційних клієнтів. Слідкуйте за потенційними клієнтами та проводите дослідження для визначення потенційних потенційних клієнтів;
— Готуйте та аналізуйте звіти про продажі та інформаційні панелі.
— Організація зустрічі.

Ми пропонуємо:
— Бюджет освіти;
— Команда з хорошим почуттям гумору;
— Регулярний перегляд заробітної плати;
— Оплачувана відпустка 20 робочих днів на рік;
— Оплачуваний лікарняний 5 днів на рік;
— Складні завдання з чудовою можливістю підвищити рівень своїх навичок.

Required Skills:
— English B2 or higher;
— Ability to write customized and empathic messages to leads;
— Strong research skills. Practicing different techniques with LinkedIn, CrunchBase, Quora, etc;
— Ability to perform repetitive research tasks;
— Self-motivated;
— Excellent organizational and prioritization skills;
— Understanding of IT business and customers’ needs;
— Ability to manage your time effectively.

Will be a plus:
— Experience in IT Sales;
— German language;
— Experience with UpWork/Linkedin or other IT Sales channels.

Responsibilities:
— Source leads through a variety of search tools;
— Update and maintain the Lead database;
— Lead qualification, segmentation, and profiling;
— Achieve or exceed daily quotas for generating new leads. Follow up on leads and conduct research to identify potential prospects;
— Prepare and analyze sales pipeline reports and dashboards;
— Meeting setup.

We offer:
— Education budget;
— Team with a good sense of humor;
— Regular salary revisions;
— Paid vacation of 20 working days a year;
— Paid sick leave 5 days a year;
— Challenging tasks with a great opportunity to level up your skills.

Про компанію Voypost:
У Voypost ми допомагаємо стартапам та невеликим бізнесам розробляти продукти. На ринку вже два роки і на даному етапі займаємося активним зростанням, тому нудьгувати не доведеться.

Сайт компанії:
www.voypost.com