Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
22 грудня 2023

Product Manager (вакансія неактивна)

Київ, Львів, віддалено

Who we need

We are looking for an experienced Product Manager to join our MagicFuse team.

Requirements

Must have

 • 3+ years of directly relevant professional experience
 • At least one year of experience in product management
 • Experience in leading the team
 • Prioritization and roadmap-building skills
 • Ability to transfer strategic goals into initiatives and measurable requirements
 • Hypothesis validation
 • Excellent time and task management
 • Critical thinking and analytical skills
 • Excellent presentation and documentation skills

Will be a plus

 • Experience with Salesforce projects

Responsibilities

 • Work closely with the CTO and account managers to define and build the requirements
 • Facilitate prioritization sessions
 • Hypothesis validation
 • Conduct qualitative and quantitative research
 • Document, manage needs, and transform them into task descriptions
 • Work closely with the tech team on the solution validation
 • Preparing the analytics (in Salesforce) to measure the feature effectiveness
 • Writing documentation

About Project

Customer

The client is from the UK.

Product

Purlos is one of the fastest-growing Ed-Tech start-ups in the UK, providing educational institutions with a comprehensive outcomes management platform that increases positive outcomes and decreases the data needed to achieve them. During the admissions and enrollment process, Purlos addresses prospective students’ concerns through its AI-powered chat, led by the digital assistant named Jenni.

Stage

Active phase of development.

Project team

The team includes 4 members from our side and nearly 15 members from the client side.

Work Schedule

Full-time working day, flexible hours, the full remote is available.

Interview Stages

1 — Call with the recruiter

2 — Interview with the recruiter and business analyst

3 — Client interview

_____________________________

Ми шукаємо досвідченого менеджера по продукту, щоб приєднатися до нашої команди MagicFuse.

Вимоги

3+ роки безпосереднього професійного досвіду
Щонайменше один рік досвіду в управлінні продуктами
Досвід керівництва командою
Навички розстановки пріоритетів та побудови дорожньої карти
Вміння трансформувати стратегічні цілі в ініціативи та вимірювані вимоги
Перевірка гіпотез
Відмінне управління часом і завданнями
Критичне мислення та аналітичні навички
Відмінні навички презентації та ведення документації

Буде плюсом

Досвід роботи з проектами Salesforce

Обов’язки

 • Робота із CTO та account manager-ами для визначення та формування вимог
 • Проведення сесій для визначення пріоритетів
 • Перевірка гіпотез
 • Проводити якісні та кількісні дослідження
 • Документування, управління потребами та перетворення їх в описи завдань
 • Тісна співпраця з тех командою над валідацією рішень
 • Підготовка аналітики (в Salesforce) для вимірювання ефективності
 • Написання документації

Про проект

Клієнт

Клієнт з Великобританії.

Продукт

Purlos — один з найбільш швидкозростаючих Ed-Tech стартапів у Великобританії, що надає навчальним закладам комплексну платформу управління результатами, яка збільшує позитивні результати та зменшує кількість даних, необхідних для їх досягнення. Під час процесу вступу та зарахування Purlos вирішує проблеми майбутніх студентів за допомогою чату на основі штучного інтелекту, який веде цифровий асистент на ім’я Дженні.

Стадія

Активна фаза розробки.

Команда проекту

Команда складається з 4 спеціалістів з нашого боку та близько 15 людей з боку клієнта.

Графік роботи

Повний робочий день, гнучкий графік, можливий повний

Етапи співбесіди

1 — Дзвінок з рекрутером

2 — Співбесіда з рекрутером та бізнес-аналітиком

3 — Співбесіда з клієнтом