Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
30 жовтня 2023

Junior UI/UX designer/ Джуніор UI/UX дизайнер (вакансія неактивна)

Київ, Львів, віддалено

We are looking for a skilled Junior UI/UX Designer with 1+ years of experience to join our team. You’ll be creating a design for top startups from Europe and Silicon Valley.

*We will only contact candidates whose applications will be selected (please fill out our form)

Requirements

Must have

 • At least 1 year of proven experience working as UI/UX Designer (not only freelance)
 • Experience with Figma (components, auto-layout, libraries)
 • Online portfolio showcasing design and problem-solving skills (both in web and mobile)
 • Understanding of UX/UI fundamentals and best practices (research, prototyping, accessibility) as well as visual design (typography, color, and layout)
 • Sense of visual style, composition, color, and typography
 • Excited to improve design skills and willingness to learn new tools
 • Ability to present and substantiate your work
 • Strong communication skills and friendly attitude to any assigned task
 • Comfortable managing multiple projects simultaneously

Will be a plus

 • Familiar with Lottiefiles

Responsibilities

 • Carry out researches; Designing flows, wireframes, high-fidelity mockups, and rapid prototypes for internal/external large and small scale projects including websites, apps, content, and more
 • Deliver design assets to clients, and other team members
 • Working closely with Engineering to ensure a high-quality implementation and user experience
 • Participation in team meetings and brainstorms

About Project

Interview Stages

 • 1-st stage — Checking portfolio and test task
 • 2-nd stage — Call with Recruiter
 • 3-rd stage — Interview with our Designer and recruiter.

Our Benefits

 • Opportunity to work with international clients
 • Work from anywhere (fully remotely or in our office)
 • Paid vacations and sick-leaves, additional days-off, relocation bonus
 • Wellness: Medical insurance/ sport compensation/ health check-up+flu vaccination at your choice
 • Education: regular tech-talks, educational courses, paid certifications, English classes
 • Fun: own football team, budget for team-lunches, branded gifts
 • One of the best IT employers in Lviv based on DOU rating

______________

Ми шукаємо амбітного Junior UI/UX дизайнера з досвідом роботи від 1 року.

Вимоги

 • Мінімум 1 рік комерційного досвіду роботи UI/UX дизайнером (не тільки на фрілансі)
 • Досвід роботи з Figma (компоненти, авто-верстка, бібліотеки)
 • Портфоліо, що демонструє навички дизайну та вирішення проблем (як у веб-, так і в мобільних додатках)
 • Розуміння основ та кращих практик UX/UI (дослідження, прототипування, доступність), а також візуального дизайну (типографіка, колір та макет)
 • Відчуття стилю, композиції, кольору та типографіки
 • Бажання вдосконалювати навички дизайну та готовність вивчати нові інструменти
 • Вміння презентувати та обґрунтовувати свою роботу
 • Сильні комунікативні навички та доброзичливе ставлення до будь-якого поставленого завдання
 • Легкість в управлінні декількома проектами одночасно

Буде перевагою

 • Знайомство з Lottiefiles

Обов’язки

 • Проведення досліджень
 • Розробка flows, wireframes, high-fidelity mockups та prototypes для внутрішніх/зовнішніх великих та малих проектів, включаючи веб-сайти, додатки, контент та інше
 • Надавати дизайн-активи клієнтам та іншим членам команди
 • Тісна співпраця з інженерним відділом для забезпечення якісної реалізації та користувацького досвіду
 • Участь у командних зустрічах та брейнштормах


Етапи співбесіди:

1-й етап — Перевірка портфоліо та тестового завдання

2-й етап — Дзвінок з рекрутером

3-й етап — Співбесіда з дизайнером та рекрутером

Наші переваги

 • Можливість працювати з міжнародними клієнтами
 • Робота з будь-якого місця (повністю віддалено або в нашому офісі)
 • Оплачувані відпустки та лікарняні, додаткові вихідні, бонус за переїзд
  Здоровʼя: Медичне страхування / компенсація на спорт / медогляд + вакцинація від грипу на ваш вибір
 • Навчання: регулярні тех-токи, освітні курси, оплачувані сертифікати, заняття з англійської мови
 • Розваги: власна футбольна команда, бюджет на командні обіди, брендовані подарунки
 • Один з найкращих ІТ-роботодавців Львова за рейтингом DOU