Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
26 травня 2023

Middle DevOps (Мідл DevOps) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, за кордоном

We are looking for a Middle AWS DevOps Engineer with 2+ years of commercial experience to join our successful and stable project from the UK.

Must have

 • Hands-on production experience with core AWS services VPC, EC2, ECS, ALB, IAM, S3, Lambda, WAF
 • Hands-on experience with Cloudformation on advanced level (nested stacks, StackSets, custom resources, etc)
 • Hands-on experience with configuring CI/CD pipelines, ideally AWS based: Codebuild/Codepipeline/Codedeploy
 • Demonstrated ability to regularly gain and share new knowledge in the field of DevOps and cloud technologies. Examples: certifications, pet projects, speaking on external events, personal blog
 • Excellent communication skills and ability to collaborate effectively with cross-functional teams.

Will be a plus

 • Experience with migrating workloads to the cloud, experience with setting infrastructure from scratch;
 • Experience with K8S and Terraform;
 • *AWS certification(you are expected to pass associate level certification within trial period

Responsibilities

 • Deploying, automating, and managing AWS cloud-based distributed SaaS platform;
 • Creating re-usable Infrastructure-as-Code Cloudformation templates to provision complex, scalable AWS environments;
 • Improving CI systems and test infrastructure;
 • Analyzing and optimizing existing AWS workloads;
 • Supporting and improving monitoring stack;
 • Take responsibility and deliver impact;
 • Effectively collaborate to get work done

About Project

Customer

Our client is a Software company from the UK

Product

Elements.cloud is a Process Mapping Software company from the UK. Our solution helps you visualize your business processes, allowing you to identify necessary improvements to increase your organization’s efficiency. We build B2B and B2C solutions for visualization of business processes.

The product is aimed at Fortune 5000 companies. Please read more about our Client

Elements.cloud named Top 10 Salesforce Solution provider in Europe by CIOApplications Europe Article

Stage

Active phase of development

Project team

37 people: Delivery Manager, JavaScript developers, 7 QA-s, 1 SalesForce developer, 5 DevOps, 2 Security expert

Project Technologies

JavaScript (ES6), Typescript, Node.js (Express), MongoDB, Mongoose, Angular7, Angular material, AWS (API Gateway, CloudFront, EC2, S3), Serverless (AWS Lambda, etc.), Firebase, Redis.

Work Schedule

Full-time working day, the full remote is available

Interview Stages

One stage — interview with our recruiter and Senior DevOps Engineer

Our Benefits

 • Opportunity to work with the most trending technologies, no legacy, no bureaucracy;
 • Work from anywhere (fully remotely or in our office);
 • Paid vacations and sick-leaves, additional days-off, relocation bonus;
 • Wellness: Medical insurance/ sport compensation/ health check-up+flu vaccination at your choice;
 • Education: regular tech-talks, educational courses, paid certifications, English classes;
 • Fun: own football team, budget for team-lunches, branded gifts;
 • One of the best IT employers in Lviv based on DOU rating.

_____________________________________________________________

Ми у пошуках Мідл AWS DevOps із 2+ роками комерційного досвіду, щоб приєднатися до нашого успішного та стабільного проекту з Великобританії.

Вимоги

 • Досвід роботи з основними сервісами AWS, такими як EC2, VPC, IAM, S3, Lambda, ECS;
 • Досвід роботи з системами CI/CD: ідеально на основі AWS: Codebuild/Codepipeline/Codedeploy
 • Досвід роботи з IaC: Clouformation, Terraform;
 • Досвід роботи з bash, Ansible;
 • Практичний досвід роботи з середовищами Linux

Буде плюсом

 • Досвід роботи з K8S
 • Досвід роботи з інструментами DevSecOps
 • Досвід роботи з моніторинговими рішеннями: Prometheus, Grafana
 • Сертифікація AWS

Обов’язки

 • Розгортання, автоматизація та керування хмарною розподіленою платформою SaaS AWS;
 • Створення повторно використовуваних шаблонів Cloudformation інфраструктури як коду для створення складних масштабованих середовищ AWS;
 • Покращення систем CI та тестової інфраструктури;
 • Аналіз та оптимізація існуючих навантажень AWS;
 • Підтримка та вдосконалення стеку моніторингу

Про проект

Замовник

Наш клієнт — британська компанія, що займається програмним забезпеченням

Продукт

Elements.cloud є британською компанією, яка розробляє програмне забезпечення для відображення процесів. Наше рішення допомагає візуалізувати ваші бізнес-процеси, дозволяючи визначити необхідні вдосконалення для підвищення ефективності вашої організації. Ми будуємо B2B та B2C рішення для візуалізації бізнес-процесів.

Продукт призначений для компаній зі списку Fortune 5000. Дізнайтеся більше про нашого клієнта

Elements.cloud названо 10 найкращими постачальниками рішень Salesforce у Європі за версією CIOApplications Europe Article

Етап

Активна фаза розвитку

Команда проекту

37 осіб: делівері менеджер, розробники JavaScript, 7 QA-s, 1 розробник SalesForce, 5 DevOps, 2 експерта з безпеки

Проектні технології

JavaScript (ES6), Typescript, Node.js (Express), MongoDB, Mongoose, Angular7, Angular material, AWS (API Gateway, CloudFront, EC2, S3), Serverless (AWS Lambda тощо), Firebase, Redis.

Робочий графік

Повний робочий день, можливість віддаленої роботи

Етапи співбесіди

Один етап — співбесіда з нашим рекрутером і Senior DevOps Engineer

Наші переваги

 • Можливість працювати з найбільш трендовими технологіями, без легасі, без бюрократії;
 • Робота з будь-якого місця (повністю віддалено або в нашому офісі);
 • Оплачувані відпустки та лікарняні, додаткові вихідні, премія при переїзді;
 • Оздоровлення: медичне страхування/спортивна компенсація/огляд+щеплення від грипу на вибір;
 • Освіта: регулярні tech-talks, освітні курси, платні сертифікати, уроки англійської мови;
 • Розваги: власна футбольна команда, бюджет на командні обіди, фірмові подарунки;
 • Один з найкращих IT-роботодавців Львова за рейтингом DOU.