Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
27 березня 2023

Senior Data Engineer (Сініор Дата інженер) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, віддалено

We are looking for an experienced and skilled Data Engineer with an interest in backend technologies. You will work on an autonomous, purpose-driven team that develops and maintains ETL pipelines.

Requirements

Must have

Currently, the team is focusing on the IAB data pipeline, so requirements for this position include:

— Being familiar with cloud providers: AWS, Google Cloud or Azure

— Experience with data processing tool: Apache Spark

— Experience with data pipeline orchestration: Apache Airflow

— Сore Python/Scala knowledge

— 5+ years of experience in relevant field

— At least upper intermediate level of English

Will be a plus

— REST API experience

— Experience with Docker

— Being familiar with Node.js

About Project

The client operates worldwide and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Product

Our client is the world’s largest independent podcast company. Founded in 2014, client has pioneered the open podcast ecosystem, making podcasts available on any listening platform. They provide a marketplace to help podcasters find the right audience to monetize their content. Today, the product hosts 92,000 podcasts, with more than 430 million listens every month.

Stage

Fast-growing startup

Project team

There are two engineers in the team and an Engineering Manager from the client side. Everyone is working remotely, the manager is based in Poland and the engineers in Sweden.

Project Technologies

Node.js/Typescript, AWS, Salesforce, React, Native Mobile, Next.js

Work Schedule

Flexible hours, 40 hours per week. Work from office or remotely

Interview Stages

1. Call with Recruiter

2. Technical interview with Recruiter and Data Engineer

3. Client interview

Our Benefits

  • Opportunity to work with the most trending technologies, no legacy, no bureaucracy
  • Work from anywhere (fully remotely or in our office)
  • Paid vacations and sick leaves, additional days off, relocation bonus
  • Wellness: Medical insurance/sports compensation/ health check-up+flu vaccination at your choice
  • Education: regular tech talks, educational courses, paid certifications, English classes
  • Fun: own football team, budget for team lunches, branded gifts

One of the best IT employers in Lviv based on DOU rating

_________________
Ми шукаємо досвідченого та кваліфікованого інженера даних, який цікавиться бекенд-технологіями. Ви працюватимете в автономній, цілеспрямованій команді, яка розробляє та підтримує конвеєри ETL.

Вимоги:

— Знайомство з хмарними провайдерами: AWS, Google Cloud або Azure

— Досвід з Apache Spark

— Досвід з Apache Airflow

— Грунтовний досвід Python/Scala

— Рівень англійської B2+

Буде плюсом:

— Досвід REST API

— Досвід роботи з Docker

— Знайомство з Node.js

Клієнт:

Клієнт працює по всьому світу та має головний офіс у Стокгольмі, Швеція. Наш клієнт — найбільша в світі незалежна компанія, що займається розробкою подкастів. Заснований у 2014 році, клієнт започаткував відкриту екосистему подкастів, зробивши подкасти доступними на будь-якій платформі прослуховування. Вони надають ринок, щоб допомогти подкастерам знайти потрібну аудиторію для монетизації їх вмісту. Сьогодні продукт розміщує 92 000 подкастів із понад 430 мільйонами прослуховувань щомісяця.

Команда проекту:

— У команді є два інженери та інженерний менеджер з боку клієнта. Усі працюють віддалено, менеджер знаходиться в Польщі, а інженери — у Швеції.

Проектні технології:

— Node.js/Typescript, AWS, Salesforce, React, Native Mobile, Next.js

Етапи співбесіди

1. Дзвінок з рекрутером

2. Технічна співбесіда з рекрутером та Дата інженером

3. Співбесіда з клієнтом

Наші переваги

— Можливість працювати з найпопулярнішими технологіями
— Працюйте з будь-якого місця (повністю віддалено або в нашому офісі)
— Оплачувані відпустки та лікарняні, додаткові вихідні
— Wellness: медична страховка/спортивна компенсація/огляд+щеплення від грипу на ваш вибір
— Освіта: регулярні технічні лекції, навчальні курси, платні сертифікати, уроки англійської
— Розваги: власна футбольна команда, бюджет на командні обіди, фірмові подарунки
— Один з найкращих IT-роботодавців Львова за рейтингом DOU