Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
13 березня 2023

Sales Manager with PM background (вакансія неактивна)

Київ, Львів, віддалено

Who we need

We are looking for candidates with experience in PM who want to switch to a Sales Manager role. The main goal of this role is to process and qualify prospects and turn them into new long-term partnerships. You will be responsible for taking over leads from marketing, discovering their needs, presenting TechMagic and its services accordingly, closing deals, and maintaining relationships with old prospects and SQLs. You will work closely with the Head of Sales, the Sales and Marketing team, and the Technical Delivery units.

Requirements

Must have

 • Upper-Intermediate level of English and higher (min B2 level)
 • Previous experience in a Project Management role and desire to switch to a Sales Manager position
 • At least 2 years of overall experience in project management and in any Sales-Related business experience (Sales, Business Development, Engagement, Marketing, Lead Generation)
 • A proven track record of prospecting, developing or winning new business
 • Flexibility and ability to manage multiple clients at the same time
 • People-oriented and creative thinking
 • Business intelligence
 • Being tech-savvy

Will be a plus

 • Awareness of programming languages and SDLC
 • Experience in the IT sphere
 • Experience working with any CRM and G-Suite/MSOffice
 • Experience with B2B sales

Responsibilities

 • Closing sales cycle, from MQL to close (main focus on closing)
 • Establish partnerships with potential and existing clients
 • Get creative in forming commercial proposals, presentations, custom PDFs
 • Work with existing lists of high-potential prospects
 • Track performance results
 • Cooperate with the TechMagic marketing team on various initiatives
 • Be responsible for Sales results of some specific units or domains of TechMagic

Interview Stages

 1. Pre-screening with Recruiter
 2. Test Task
 3. Interview with the Head of Marketing and Sales Manager
 4. Final interview with the Head of Sales and CEO

Our Benefits

 • Opportunity to work in a highly-skilled marketing team
 • Bureaucracy-free and people-oriented culture
 • Good social package and flexible working hours, full remote
 • One of the best places to work in Lviv (based on DOU rating)

____________________

Хто нам потрібен?
Ми шукаємо кандидатів з досвідом роботи в PM, які хочуть перейти на посаду сейлз менеджера. Ви відповідатимете за спілкування з лідами, яких отримали від маркетинг команди, працюватимете з їхніми потребами, презентуватимете TechMagic та наші послуги, закриватимете угоди, та підтримуватимете відносин зі потенційними клієнтами та SQLs . Основна мета посади — обробити та оцінити перспективи та перетворити їх на нові довгострокові партнерства. Ви тісно співпрацюватимете з керівником сейлз департменту, відділом сейлз і маркетингу та з технічними відділами.

Вимоги:

 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate і вище
 • Чудові комунікативні та аналітичні навички
 • Попередній досвід роботи на посаді проджект менеджера та бажання перейти на посаду сейлз менеджера
 • Мінумум 4 роки досвіду в продажах
 • Гнучкість і можливість працювати з кількома клієнтами одночасно
 • Людино-орієнтованість та креативне мислення
 • Розуміння бізнес-аналітики
 • Бути технічно підкованим

Буде плюсом:

 • Розуміння SDLC
 • Досвід роботи в IT сфері
 • Досвід роботи з будь-якою CRM та G-Suite/MSOffice
 • Досвід роботи з B2B продажами

Обов’язки

 • Закриття циклу продажів, від MQL до закриття (основний акцент на закриття)
 • Будування партнерських відносин з потенційними та існуючими клієнтами
 • Творчий підхід до формування комерційних пропозицій, презентацій, PDF-файлів
 • Робота з наявним списком потенційних клієнтів
 • Відстежування перформансу
 • Співпраця з командою маркетингу TechMagic у різних ініціативах
 • Бути відповідальним за результати продажу окремих підрозділів або доменів TechMagic


Етапи співбесіди

 • Дзвінок з рекрутером
 • Тестове завдання
 • Інтерв’ю з керівником відділу маркетингу та сейлз менеджером
 • Фінальна співбесіда з керівником сейлз команди та СЕО