Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
11 травня 2023

Middle Data Engineer (Мідл Data Engineer) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, віддалено

We are seeking for Middle Data Engineer to join our team. In this role, you will be responsible for processing and managing data assets by setting up automation and manually processing one-off inbound requests. You will work with Snowflake, AWS suite, and other ETL tools.


Requirements

 • 2+ years of experience with Python
 • Proficient in SQL and familiar with Git and SDLC practices
 • Basic experience with AWS
 • Excellent analytical and problem-solving skills
 • Ability to work independently and in a team environment
 • At least an Intermediate strong level of EnglishWill be a plus

 • Experience with Snowflake
 • Familiarity with DBT


Responsibilities

 • Process and manage data assets by setting up automation and manually processing one-off inbound requests
 • Organize, structure, and schedule jobs to run concurrently or sequentially as needed
 • Use automated jobs in Snowflake (e.g., Snowpipes), “out of the box” ETL tools (e.g., DBT), and work inside AWS’s suite to ensure we are using the correct tool for the use-case
 • Collaborate with cross-functional teams to identify opportunities for process improvement and automation
 • Develop and maintain documentation for data processing and automation workflows
 • Ensure the quality, accuracy, and reliability of all processed data assets
 • Stay up-to-date with emerging data processing technologies and tools


About project


The product creates a membership-based Data Co-Op ecosystem that offers reliable and high-quality data and services for digital and SaaS products. The Co-Op ecosystem provides access to leading data streams, ML models, and data strategy and is built on top of Snowflake and Molecula’s platforms. By utilizing a “consumption validation model”, the platform ensures that the data provided by its members is of high quality. The Co-Op ecosystem aims to provide fixed-price access to uninterrupted data and services without relying on traditional 3rd party suppliers. With over 2.8 trillion rows of data managed in 2021 and 20+ top data strategy experts, the platform is poised to help its members innovate and outperform their competitors in their respective markets (Location USA).


Work Schedule
Full-time working day in our office (flexible hours) or full-time remote.


Interview Stages

1) Call with Recruiter
2) Technical interview with Senior Data Engineer
3) Client interview

Our Benefits

 • Opportunity to work with the most trending technologies, no legacy, no bureaucracy;
 • Work from anywhere (fully remotely or in our office);
 • Paid vacations and sick-leaves, additional days-off, relocation bonus;
 • Wellness: Medical insurance/ sport compensation/ health check-up+flu vaccination at your choice;
 • Education: regular tech-talks, educational courses, paid certifications, English classes;
 • Fun: own football team, budget for team-lunches, branded gifts;
 • One of the best IT employers in Lviv based on DOU rating

_____________________________________________________________________

Ми шукаємо Middle Data Engineer, який приєднається до нашої команди. На цій посаді ви відповідатимете за обробку та керування даними, налаштовуючи автоматизацію та вручну обробляючи одноразові вхідні запити. Ви працюватимете зі Snowflake, пакетом AWS та іншими інструментами ETL


Вимоги

 • 2+ роки досвіду з Python
 • Досконале володіння SQL і розуміння Git і SDLC
 • Відмінні аналітичні навички та навички вирішення проблем
 • Здатність працювати самостійно та в команді
 • Рівень англійської мови не нижче — Intermediate strong


Буде плюсом

 • Досвід з Snowflake
 • Розуміння JIRA і DBT


Обов’язки

 • Оброблення активів даних і керування ними, налаштувавши автоматизацію та вручну обробляючи одноразові вхідні запити
 • Організація, структуризація та планування завдань для одночасного або послідовного виконання за потреби
 • Використання автоматизованих завдань в Snowflake (наприклад, Snowpipes), готові інструменти ETL (наприклад, DBT).
 • Співпраця з багатофункціональними командами, щоб визначити можливості для вдосконалення та автоматизації процесів
 • Розробка та підтримка документації для обробки даних і автоматизації робочих процесів
 • Забезпечення якісті, точності і надійністі усіх оброблених даних


Про проект


Продукт створює екосистему Data Co-Op на основі членства, яка пропонує надійні та високоякісні дані та послуги для цифрових продуктів і продуктів SaaS. Екосистема Co-Op надає доступ до провідних потоків даних, моделей ML і стратегії даних і побудована на платформах Snowflake і Molecula. Використовуючи “модель перевірки споживання”, платформа гарантує високу якість даних, наданих її учасниками. Метою екосистеми Co-Op є надання доступу до безперервних даних і послуг за фіксованою ціною, не покладаючись на традиційних сторонніх постачальників. Завдяки понад 2,8 трлн рядків даних, якими керували у 2021 році, і понад 20 найкращим експертам зі стратегії обробки даних, платформа готова допомогти своїм членам впроваджувати інновації та перевершувати своїх конкурентів на відповідних ринках.


Графік роботи
Віддалена робота, з можливістю працювати з офісу (Київ чи Львів).


Етапи співбесіди

1) Дзвінок з рекрутером (орієнтовно 30 хв)
2) Технічне інтерв’ю з Сініор інженером (1 год)
3) Клієнтське інтерв’ю

Наші переваги

— Оплачувані відпустки та лікарняні, додаткові вихідні, премія при переїзді
— Оздоровлення: медичне страхування/компенсація заняття спортом/огляд+щеплення від грипу на ваш вибір
— Навчання: регулярні tech-talks, освітні курси, платні сертифікати, уроки англійської мови
— Розваги: власна футбольна команда, бюджет на командні обіди, фірмові подарунки
— Один з найкращих IT-роботодавців Львова за рейтингом DOU