Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
18 серпня 2023

Middle Content Marketing Manager (вакансія неактивна)

Львів

We are looking for a skilled Content Marketing Manager to join in our Talent Marketing team.

In this role, you’ll create content, manage social media accounts, and set up ads on various platforms. If you are a pro at developing social media strategies that drive engagement and reach. You have a knack for setting up and managing successful ad campaigns. You’re passionate about digital marketing and enjoy working in a fast-paced, collaborative environment. If so, we are waiting to hear from you!

Join the TechMagic team and love what you do!


*Note: We will only contact candidates whose applications will be selected.

We‘re primarily considering candidates from Lviv or the surrounding areas. Candidates who live in other cities will not be considered.Requirements

 • Minimum 2 years of experience in advertising and social media marketing
 • Experience in creating visual content for media platforms, including photos and videos
 • Excellent writing and editing skills (Ukrainian and English)
 • Strong experience in managing ads on Google Ads, Facebook Business Manager, Instagram Ads, and other social media platforms
 • Proven track record of managing social media accounts and increasing engagement and reach
 • Knowledge of analytics tools and ability to measure advertising effectiveness
 • At least an Intermediate level of English (speaking, writing)Responsibilities

 • Manage social media accounts (Facebook, Instagram, and Telegram), and develop advertising strategies to enhance our employer brand
 • Create and publish high-quality content, including articles, news, press releases, social media posts, etc
 • Set up and manage ads on Google Ads, Facebook, Instagram, and other social media platforms
 • Produce visual content — photos and videos, for promotional purposes on various channels
 • Internal communications (write and send digests of news, vacancies, and report on charitable initiatives.)
 • Stay up-to-date with industry trends and best practices in social mediaInterview stages

1) Test task
2) Call with Recruiter
3) Interview with the Talent Marketing Lead and Head of the Recruitment department

_____________________________________________________________________________


Ми шукаємо кваліфікованого спеціаліста з комунікацій та брендингу роботодавця, щоб приєднався до нашої команди.

У цій ролі ви будете створювати контент, керувати обліковими записами в соціальних мережах і налаштовувати рекламу на різних платформах. Якщо ви професіонал у розробці стратегій у соціальних мережах, які стимулюють залучення та охоплення. У вас є вміння створювати успішні рекламні кампанії та керувати ними. Ви захоплюєтеся цифровим маркетингом і любите працювати у швидкоплинному середовищі співпраці. Якщо так, то ми чекаємо від вас!

Приєднуйтесь до команди TechMagic і любіть те, що ви робите!

*Примітка: ми зв’яжемось лише з кандидатами, чиї заявки буде відібрано.

Ми розглядаємо кандидатів зі Львова або околиць. Кандидатів, які проживають в інших містах розглядати не будемо.

Вимоги

 • Мінімум 2 роки досвіду в рекламі та маркетингу в соціальних мережах
 • Відмінні навички письма та редагування (українська та англійська)
 • Значний досвід керування рекламою в Google Ads, Facebook Business Manager, Instagram Ads та інших платформах соціальних мереж
 • Перевірений досвід керування обліковими записами в соціальних мережах і збільшення залучення та охоплення
 • Знання інструментів аналітики та вміння вимірювати ефективність реклами
 • Середній рівень англійської мови (усна, письмова)Обов’язки

 • Керувати обліковими записами в соціальних мережах (Facebook, Instagram і Telegram) і розробляти рекламні стратегії для покращення бренду нашого роботодавця
 • Створювати та публікувати високоякісний контент, зокрема статті, новини, прес-релізи, публікації в соціальних мережах тощо
 • Налаштовувати та керувати оголошеннями в Google Ads, Facebook, Instagram та інших платформах соціальних мереж
 • Створювати візуальний контент — фото та відео, для рекламних цілей на різних каналах
 • Внутрішні комунікації (писати та розсилати дайджести новин, вакансій, повідомляти про благодійні ініціативи)
 • Бути в курсі тенденцій і найкращих практик у соціальних мережах
Етапи відбору

1) Тестове завдання
2) Інтерв’ю з рекрутером
3) Інтерв’ю з керівником маркетинг відділу та керівником відділу рекрутингу