Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
3 березня 2023

Sales Manager

Київ, Львів, віддалено

Who we need
We are looking for an experienced, motivated, and passionate Sales Manager to join our team at TechMagic. You will be responsible for taking over leads from marketing, discovering their needs, and presenting TechMagic and its services accordingly, closing deals and maintaining relationships with old prospects and SQLs. The main goal of this role is to process and qualify prospects and turn them into new long-term partnerships. You will work closely with the Head of Sales, the Sales and Marketing team, and the Technical Delivery units.

Requirements
Must have

Upper-Intermediate level of English and higher (min B2 level)
Strong analytical and communication skills
At least 4 years of experience in Sales
A proven track record of prospecting, developing or winning new business
Flexibility and ability to manage multiple clients at the same time
People-oriented and creative thinking
Business intelligence
Being tech-savvy

Will be a plus
Awareness of programming languages and SDLC
Experience in the IT sphere
Experience working with any CRM and G-Suite/MSOffice
Experience with B2B sales

Responsibilities
Closing sales cycle, from MQL to close (main focus on closing)
Establish partnerships with potential and existing clients
Get creative in forming commercial proposals, presentations, custom PDFs
Work with existing lists of high-potential prospects
Track performance results
Cooperate with the TechMagic marketing team on various initiatives
Be responsible for Sales results of some specific units or domains of TechMagic


Interview Stages
Pre-screening with Recruiter
Test Task
Interview with the Head of Marketing and Sales Manager
Final interview with the Head of Sales and CEO

____________________

Хто нам потрібен?
Ми шукаємо досвідченого та вмотивованого сейлз менеджера, який приєднається до команди TechMagic. Ви відповідатимете за спілкування з лідами, яких отримали від маркетинг команди, працюватимете з їхніми потребами, презентуватимете TechMagic та наші послуги, закриватимете угоди, та підтримуватимете відносин зі потенційними клієнтами та SQLs . Основна мета посади — обробити та оцінити перспективи та перетворити їх на нові довгострокові партнерства. Ви тісно співпрацюватимете з керівником сейлз департменту, відділом сейлз і маркетингу та з технічними відділами.

Вимоги:

 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate і вище
 • Чудові комунікативні та аналітичні навички
 • Мінумум 4 роки досвіду в продажах
 • Гнучкість і можливість працювати з кількома клієнтами одночасно
 • Людино-орієнтованість та креативне мислення
 • Розуміння бізнес-аналітики
 • Бути технічно підкованим

Буде плюсом:

 • Розуміння SDLC
 • Досвід роботи в IT сфері
 • Досвід роботи з будь-якою CRM та G-Suite/MSOffice
 • Досвід роботи з B2B продажами

Обов’язки

 • Закриття циклу продажів, від MQL до закриття (основний акцент на закриття)
 • Будування партнерських відносин з потенційними та існуючими клієнтами
 • Творчий підхід до формування комерційних пропозицій, презентацій, PDF-файлів
 • Робота з наявним списком потенційних клієнтів
 • Відстежування перформансу
 • Співпраця з командою маркетингу TechMagic у різних ініціативах
 • Бути відповідальним за результати продажу окремих підрозділів або доменів TechMagic


Етапи співбесіди

 • Дзвінок з рекрутером
 • Тестове завдання
 • Інтерв’ю з керівником відділу маркетингу та сейлз менеджером
 • Фінальна співбесіда з керівником сейлз команди та СЕО
LinkedIn