Ми фокусуємось на розробці з використанням JavaScript-стеку. В нашому портфоліо — офіційна платформа для онлайн-стрімінгу Олімпійських ігор, проєкти зі сфери HR, FinTech і HealthTech. Інженери TechMagic мають можливість тісно співпрацювати з фаундерами проєктів і пропонувати інструменти та підхід до розробки.
21 квітня 2023

Middle Growth Marketing Manager (вакансія неактивна)

Київ, Львів, віддалено

Who we need

Every creative idea has the right to exist, and you can prove it with our marketing team. We are seeking a marketing professional passionate about technology and digital transformation. Are you ready to grow TechMagic and its subsidiary companies? Keep reading and apply for the Growth Marketing Manager position right now!

Requirements

Must have

 • 1.5+ years of experience in marketing
 • Experience in working with copywriters, designers, SEO specialists, and developers
 • Good knowledge of SEO and PPC
 • Basic knowledge of outbound marketing
 • Any marketing certifications are welcome
 • Solid project management skills and strong interpersonal skills
 • Great time management skills including prioritizing, scheduling, and adapting as necessary
 • Strong written communication skills
 • Upper-Intermediate or Advanced English level (B2-C1)

Responsibilities

 • First and foremost, generate a pipeline of opportunities for our Sales team
 • Coordinate the organic growth of websites in TechMagic’s portfolio
 • Experiment with paid acquisition campaigns and scale the ones that work
 • Find and test new marketing channels for effective demand generation in certain niches
 • Optimize inbound conversion and generate MQLs/SQLs
 • Product world-class sales enablement materials that convert
 • Closely cooperate with designers, copywriters, SEO specialists, developers, and PPC experts
 • Closely collaborate with the outbound demand generation team
 • Take responsibility for specific business units in TechMagic’s portfolio of companies

Interview Stages

1. Pre-screening with the Recruiter

2. Test task

3. Interview with the Head of Marketing

Хто нам потрібен?

Кожна креативна ідея має право на існування, і ви можете це підтвердити разом з нашою маркетинговою командою. Ми шукаємо фахівця з маркетингу, який захоплюється технологіями та цифровою трансформацією. Чи готові ви розвивати TechMagic та наші дочірні компанії? Якщо так, то подавайте заявку на посаду Growth Marketing Manager прямо зараз!

Вимоги

 • Півтори+ роки досвіду роботи в маркетингу
 • Досвід роботи з копірайтерами, дизайнерами, SEO-фахівцями, розробниками
 • Добре знання SEO та PPC
 • Базові знання зовнішнього маркетингу
 • Будь-які сертифікати по маркетингу будуть плюсом
 • Відмінні навички тайм-менеджменту, включаючи розстановку пріоритетів, планування та адаптацію за необхідності
 • Навички письмової комунікації
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate або Advanced (B2-C1)

Обов’язки

 • Перш за все, створення пайплайну можливостей для нашої сейлз команди
 • Координування органічного зростання веб-сайтів у портфоліо TechMagic
 • Експерименти з платними кампейнами та масштабування тих, які працюють
 • Пошук і тестування нових маркетингових каналів для формування ефективного попиту в певних нішах
 • Оптимізація inbound conversion та генеруйте MQLs/SQLs
 • Тісна співпраця з дизайнерами, копірайтерами, SEO-спеціалістами, розробниками, PPC експертами
 • Тісна співпраця з demand generation team
 • Відповідальність за конкретні бізнес-юніти в портфоліо компаній TechMagic

Етапи співбесіди

1. Дзвінок з рекрутером

2. Тестове завдання

3. Співбесіда з керівником відділу маркетингу