For more than 20 years Proxima Research has been providing its clients with innovative and expert solutions in the field of market data of the highest quality, integration and support of CRM / ETMS, HCP / HCO database management, multi-channel marketing, implementation of BI solutions, marketing research and consulting with a special focus for the...
30 вересня 2022

Business Analyst (вакансія неактивна)

Київ

Необхідні навички

Досвід формалізації вимог до програмного забезпечення та постановки задач розробникам не менше року
Володіння мовами моделювання BPMN і UML (Deployment-, Component-, Usecase-, Sequence-diagrams)
Знання веб-технологій та / або мобільної розробки;
Навички роботи з реляційними БД (SQL-запити, структури БД, транзакції, індекси)
Знання типів нефункціональних вимог;
Розуміння схем взаємодії між компонентами ПЗ;
Досвід роботи з Jira, Confluence
Аналітичні та комунікативні навички
Досвід в проектуванні структур збереження даних
Досвід визначення архітектурних рішень для автоматизації бізнес-процессів
Знання гнучких методологій розробки ПЗ

У Ваші обов’язки буде входити

Виявлення, збір, аналіз і формалізація вимог до програмного забезпечення
Написання технічної документації (функціональні і не функціональні вимоги) і визначення черговості розробки
Визначення, опрацювання і опис архітектурного рішення, проектування структур зберігання даних
Участь у всіх етапах SDLC: від постановки завдань розробникам до поставки замовнику