Tango is a successful, market leader, a live-streaming Platform with 450+ Million registered users. The B2C platform, based on the best-quality global video technology, allows millions of talented people around the world to create their own live content, engage with their fans and monetize their talents.
26 вересня 2023

Senior Product Analyst / Старший аналітик продукту (вакансія неактивна)

Київ

Обов’язки:

— Співпрацювати з продакт менеджерами та інженерами, щоб забезпечити створення та збір правильних даних;
— Відповідатиме за дизайн, розробку та підтримку поточних дашбордів та базових наборів даних, що лежать в їх основі;
— Відстежувати ключові показники та визначати бізнес-тенденції;
— Представляти керівництву продукту та вищому керівництву інформацію про продукт та клієнтів, що ґрунтується на даних, впливати на зміни за допомогою результатів аналізу та надавати рекомендації керівництву та лідерам команд;
— Проводити глибокий аналіз, який допоможе сформувати продуктову стратегію та рішення щодо road map продукту.

Вимоги:

— 2+ роки досвіду роботи на аналітичній посаді;
— Просунуті навички роботи з SQL, вміння виконувати оптимізовані запити до декількох таблиць та підзапитів;
— 1+ років практичного досвіду роботи з інструментами BI (Looker/Tableau/etc), вміння використовувати декілька джерел даних;
— Вміння працювати з великими обсягами даних, створювати звіти та розпізнавати закономірності;
— Самомотивація, проактивний вихід за рамки службових обов’язків;
— Здатність комфортно працювати в умовах, що постійно змінюються;
— Відмінні навички письмової та усної комунікації;
— Володіння англійською мовою на рівні не нижче B2.

Буде також плюсом:

— Вища освіта (математична або технічна);
— Досвід A/B тестування (бажано в Firebase);
— В ідеалі, досвід програмування на таких мовах, як Python або R

Що ми пропонуємо:

— Міжнародна компанія з кількома офісами в Європі. Київ, Лімасол, Варшава,
— Надання пакету опціонів;
— Професійне середовище з чудовими людьми;
— Справжня культура стартапу;
— Медичне страхування;
— Можливості внести пропозиції та зміни, розвиватися та рости;
— Ваша думка має значення. Вас заохочують робити внесок у процеси в команді;
— Комфортний офіс біля станції метро.

___________________________________

Responsibilities:

— Work collaboratively with product managers and engineers to ensure the right data is generated and collected;
— Own the design, development, and maintenance of ongoing dashboards and their underlying data sets;
— Monitor key metrics, and identify business trends;
— Present product and customer data-driven insights to product management and senior leadership — influence change with the outcome of your analysis and make recommendations to executives and team leaders;
— Lead deep-dive analysis that will frame product strategy and product roadmap decisions.

Requirements:

— 2+ years of experience in an analytical role;
— Advanced SQL skills, ability to perform optimized querying involving multiple tables and subqueries;
— 1+ years of practical experience with BI tools (Looker/Tableau/etc), ability to leverage multiple data sources;
— Ability to work with a large amount of data, create reports, and recognize patterns;
— Self-motivation, proactively going beyond the call of duty;
— The ability to work comfortably in a constantly evolving environment;
— Excellent written and verbal communication skills;
— English language proficiency — B2 is the minimum.

Would be a plus also:

— Higher education (mathematical or technical);
— A/B testing experience (preferably in Firebase);
— Ideally, programming experience using languages such as Python or R

What we offer:

— International company with several office locations around Europe. Kyiv, Limassol, Warsaw;
— Employee stock option;
— A professional environment with great people to work with;
— Medical insurance;
— Lunch compensation;
— Opportunities to make a difference, to develop and grow;
— Regular corporate events;
— Your opinion matters. You are encouraged to contribute to the processes in the team;
— Comfortable office close to the metro station.