Tango is a successful, market leader, a live-streaming Platform with 450+ Million registered users. The B2C platform, based on the best-quality global video technology, allows millions of talented people around the world to create their own live content, engage with their fans and monetize their talents.
23 березня 2023

Менеджер технічної команди / Engineering Manager (вакансія неактивна)

Київ

Обов’язки:

— Розробка технічних рішень у співпраці з сильними технічними лідерами

— Приймати технологічне лідерство в команді, планувати та узгоджувати інженерні дії та завдання/пріоритети проекту разом із менеджером продукту.

— Керувати командною роботою, плануючи та розставляючи пріоритети за невиконаними проектами, уточнюючи завдання, відстежуючи прогрес та усуваючи блокувальники, щоб налагодити ефективну координацію та роботу з делівері.

— Брати на себе зобов’язання команди щодо надання послуг і разом з командою переконуватися, що ви виконуєте те, що було обіцяно, і відповідає стандартам якості

— Визначати між командні/функціональні залежності та ризики, щоб усунути блокувальники в процесі надання цінності

— Відповідати за впровадження технічних рішень, нових підходів або процесів розробки

— Проводити звичайні процеси управління персоналом для членів команди відповідно до практики та політики компанії та за підтримки команди HR

Вимоги:

— Ви маєте 5+ років досвіду в керівництві мультидисциплінарними групами розробників Agile, бажано в продукті;

— Ви маєте серйозний попередній досвід роботи інженером-програмістом,

— Ви маєте глибоке розуміння та досвід практики розробки програмного забезпечення Agile, як-от Scrum, Kanban

— Технічні практики, такі як безперервна інтеграція, автоматизоване тестування, керування випусками, моніторинг продуктивності та інструменти, такі як Atlassian, Git тощо, є частиною вашого стандартного повсякденного мислення;

— Ви маєте здатність розставляти пріоритети та ефективно планувати з продемонстрованою здатністю добре працювати під напругою та невизначеністю;

— Ви володієте англійською на високому рівні.

Що ми пропонуємо:

— Міжнародна компанія з кількома офісами в Європі. Київ, Лімасол, Варшава;

— Надання опціону;

— Професійне середовище з чудовими людьми для роботи;

— Справжня стартап культура;

— Медичне страхування;

— Можливості змінити ситуацію, розвиватися та рости;

— Регулярне проведення корпоративних заходів;

— Ваша думка має значення. Вас заохочують робити внесок у процеси в команді;

— Комфортний офіс біля метро.

Responsibilities:

— Development of technical solutions in cooperation with strong Technical Leads
— Embrace the technological leadership in a team, plan and agree on engineering activities and tasks/project priorities in alignment with the Product Manager
— Manage teamwork by planning and prioritizing engineering backlog, clarifying tasks, monitoring progress, and eliminating blockers to establish effective coordination and delivery efforts
— Own the delivery commitment of the team and together with the team make sure to deliver what has been promised and up to the quality standards
— Identify and cope with cross-team/functional dependencies and risks with other teams to eliminate blockers in the value delivery process
— Be responsible for implementing technical solutions, new approaches, or development processes
— Conduct regular people management processes for team members aligned with company practices and policies and with the HR team support

Requirements:

— You have 5+ years of experience in leading multi-disciplinary Agile development teams, preferably in a product;
— You have solid prior career experience as a software engineer,
— You have a strong understanding and experience with Agile software development practices like Scrum, Kanban
— Technical practices like continuous integration, automated testing, release management, performance monitoring, and applicable tooling such as Atlassian, Git, etc. are part of your standard day-to-day thinking;
— You have the ability to prioritize and plan effectively with a demonstrated ability to work well under pressure and in ambiguity;
— You have a Proficient level of English.

What we offer:

— International company with several office locations around Europe. Kyiv, Limassol, Warsaw;
— Granting an Option;
— A professional environment with great people to work with;
— True startup culture;
— Medical insurance;
— Opportunities to make a difference, to develop and grow;
— Regular corporate events;
— Your opinion matters. You are encouraged to contribute to the processes in the team;
— Comfortable office close to metro station.