4 листопада 2022

Старший SRE/DevOps/ Senior SRE/DevOps

за кордоном

Танго — це ізраільска продуктова компанія з R&D центрами на Кіпрі, у Варшаві та в Україні (Київ).

Tango — успішний додаток для прямих трансляцій із мільйонами зареєстрованих користувачів. Компанія заснована в США і є одним із лідерів у сфері прямих трансляцій. Платформа B2C, базується на найкращій світовій відеотехнології, дозволяє мільйонам талановитих людей у ​​всьому світі створювати власний живий контент, спілкуватися зі своїми шанувальниками та монетизувати свої таланти.

Команда Tango — це міцний коктейль із працьовитих, креативних інтелектуалів, гіків, людей, які досягають успіху, спортсменів тощо. Ми розширюємо межі, щоб вивести наш доддаток з «одного з лідерів» до «лідера».

Наразі ми шукаємо старшого SRE/DevOps в Київській офіс. В Українському центрі наразі десь 100 людей.

Основні задачі на позиції:

 • Ви застосовуватимете інженерні принципи, оперативну дисципліну та зрілу автоматизацію в нашому середовищі та пишатиметеся всім цим
 • Ви будете на PagerDuty ротації, щоб запобігти інцидентам, і ви не будете самотні. Кожен інженер Tango піклується про досвід наших користувачів, тому ми завжди готові допомогти у вирішенні проблеми. Ми практикуємо стійке реагування на інциденти та відхилення.
 • Ви підтримуватимете проектування, розробку та випуск послуг за допомогою таких процесів, як перевірка дизайну системи, планування потужностей і перевірка запуску
 • Ви налагодите стосунки з інженерами-розробниками, визначите їхні SLO, допоможете команді інженерів виконати SLO та підвищите надійність їхніх послуг
 • Ви керуватимете нашою інфраструктурою за допомогою Terraform і Ansible
 • Ви надасте план аварійного відновлення, проведете тренінги з ліквідації наслідків та розробите стратегію високої доступності для кожної частини системи

Вимоги до кандидата:

 • 4+ роки досвіду адміністрування Linux
 • 3+ роки досвіду роботи з Ansible і Terraform
 • 3+ роки досвіду роботи з Kubernetes і контейнерними системами
 • Сильні навички створення сценаріїв та автоматизації — bash, python, groovy
 • Досвід підтримки виробництва в загальнодоступних хмарних середовищах (GCP, AWS, Azure)
 • 3+ роки досвіду моніторингу Prometheus, Grafana
 • Досвід усунення несправностей баз даних (MySQL/Redis/Mongo/Aerospike)
 • Досвід роботи з методологіями та інструментами CI/CD — Jenkins, GitLab, ArgoCD або подібні
 • Розмовний рівень англійської мови

Також буде плюсом:

 • Інтеграція з Slack/PagerDuty
 • Досвід роботи з ELK або подібним інструментом
 • Досвід роботи з Kafka, Spark
 • Досвід підтримки високонавантажених рішень (від 10 тис. об/с або 1 РВ на місяць)

Ми пропонуємо:

 • Надання опціонів на акції (ми є компанією Кремнієвої долини)
 • Конкурентна заробітна плата
 • Оплачувана відпустка (20 робочих днів) та лікарняні
 • Медичне страхування для вас і знижка 75% для ваших рідних
 • Безкоштовні обіди
 • Складні завдання, бадьорий командний дух і весела офісна атмосфера

English version:

Tango is a privately-held company headquartered in Mountain View, California with an attractive option/stock plan. Our platform allows thousands of talented people all around the world to find fans and monetize talents.

About product: An online platform that connects people and gives them the opportunity to communicate via live steam. The company was founded in 2009 and since then has been acknowledged all over the world as a fast-growing social, interactive app for people.

The platform combines the highest-quality live video streaming and messaging, user-generated content such as games and music, and a digital economy to support it all.

At Tango, we work hard to achieve our goal to become the #1 app for livestream content. If you are an overachiever and eager to succeed, help us continue to grow and redefine the exciting Live Streaming space.

Tango is a fully transparent and profitable company with offices around the world, and more opening soon!

What you’ll do:

 • You will apply engineering principles, operational discipline, and mature automation to our environments and will be proud of all this stuff
 • You will be on a PagerDuty rotation to prevent incidents from ever happening and you will not be alone. Every engineer at Tango cares about our users’ experience so we’re always willing to give a hand with issue resolution. We practice sustainable incident response and blameless postmortems.
 • You will support services’ design, development and release through such processes as system design review, capacity planning, and launch review
 • You will develop a relationship with dev engineers, define their SLOs, help the engineering team meet SLOs and improve their services’ reliability
 • You will run our infrastructure with Terraform and Ansible
 • You will provide Disaster Recovery Plan, conduct DR trainings and develop a High Availability strategy for every piece of the system

What skills and experience are required for this job:

 • 4+ years Linux administration experience
 • 3+ years experience with Ansible and Terraform
 • 3+ years Experience with Kubernetes and containerizing systems
 • Strong skills in scripting and automation — bash, python, groovy
 • Production support experience in public cloud environments (GCP, AWS, Azure)
 • 3+ years Experience with Prometheus,Grafana monitoring
 • Experience with Databases troubleshooting (MySQL/Redis/Mongo/Aerospike)
 • Experience with CI/CD methodologies and tools- Jenkins, GitLab , ArgoCD or similar
 • Upper-Intermediate level of English

Would be a plus also:

 • Integrations with Slack/PagerDuty
 • Experience with ELK or similar logging tool
 • Experience with Kafka, Spark
 • Experience supporting highly loaded solutions (from 10K rps or 1 PB per month)

What we offer:


  • International company with several office locations around Europe. Kyiv, Limassol, Warsaw.
  • Granting an Option;
  • A professional environment with great people to work with;
  • Free lunches;
  • Medical insurance;
  • Opportunities to make a difference, to develop and grow;
  • Your opinion matters. You are encouraged to contribute to the processes in the team;
  • Comfortable office close to the metro station.
LinkedIn