6 жовтня 2022

Старший Java інженер / Senior Java Engineer (вакансія неактивна)

Київ

Вимоги:

— Написання коду чистим і зручним для обслуговування способом.
— Глибокий досвід роботи з Java 8, особливо з java.util.concurrent.
— Досвід роботи з MySQL, Mongo, Kafka, Redis і Elasticsearch.
— Розуміння шаблонів архітектури мікросервісу.
— Досвід роботи з Spring, Hibernate.
— Досвід роботи з: REST, protobuf.
— Практичний досвід роботи з SQL і проектуванням схем.
— Досвід обгортання тестами (mockito, powermock).
— Відмінні навички виявлення та вирішення проблем.
— Хороші комунікативні навички.
— Досвід роботи в Agile команді.
— Середній рівень англійської.

Обов’язки:

— Проектування та розробка серверних мікросервісів з високим навантаженням
— Підтримка існуючої базу коду та поступове переписування її на новий технологічний стек
— Оптимізація коду для кращої продуктивності
— Робота з системою, яка має бути готова до постійно зростаючого навантаження
— Робота разом із командою OPS для вирішення виробничих проблем

Було б чудово мати:

— Готовність до нестандартного середовища.
— Досвід роботи з великими навантаженнями.
— Досвід/бажання інтегрувати технології computer vision

Що ми пропонуємо:

-Міжнародна компанія з кількома офісами в Європі. Київ, Лімасол, Варшава, Тель-Авів.
-Надання пакету опціонів;
-Професійне середовище з чудовими людьми;
-Справжня культура стартапу;
-Медичне страхування;
-Можливості внести пропозиції та зміни, розвиватися та рости;
-Ваша думка має значення. Вас заохочують робити внесок у процеси в команді;
-Комфортний офіс біля станції метро.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsibilities:

 • Writing code in a clean and maintainable manner.
 • Solid experience with Java 8, especially with java.util.concurrent.
 • Experience with MySQL, Mongo, Kafka, Redis, and Elasticsearch.
 • Understand microservice architecture patterns.
 • Good at Spring, Hibernate frameworks.
 • Experience with: REST, protobuf.
 • Hands-on experience with SQL and schema design.
 • Cover code by tests (mockito, powermock).
 • Excellent problem-finding and solving skills.
 • Good communication skills.
 • Works in an Agile team.
 • Intermediate+ English.

Requirements:

 • Design and develop high-load backend microservices
 • Maintain existing codebase and gradually rewrite it to the new technology stack
 • Optimize code to achieve better performance
 • The system has to be ready to the constant increase load
 • Work together with the OPS team to address production issues

Would be great to have:

 • Readiness for the non-standard environment.
 • Experience in high load.
 • Experience/desire to integrate computer vision technologies.

What we offer:

 • International company with several office locations around Europe. Kyiv, Limassol, Warsaw, Tel-Aviv.
 • Granting an Option;
 • A professional environment with great people to work with;
 • True startup culture;
 • Medical insurance;
 • Opportunities to make a difference, to develop and grow;
 • Your opinion matters. You are encouraged to contribute to the processes in the team;
 • Comfortable office close to metro station;