SysGears is a software development company that specializes in creating custom web and mobile applications for business enterprises all over the world. Founded in 2010, SysGears provides full-cycle development services, starting from research and prototyping, through to design and implementation, testing and optimization, deployment and maintenance.
11 квітня 2024 Перша робота

Trainee Lead Generation

Львів, Дніпро, віддалено

We are looking for an aspiring Lead Generation Specialist!

👉Required Skills

🔹Upper-Intermediate English is a must
🔹Critical thinking is a must (any tech background will help)
🔹Superb(!) interpersonal and communication skills
🔹Perseverance to do a seemingly repetitive work
🔹Drive to learn and grow professionally
🔹Meticulous attention to detail
🔹Proactive approach in solving not trivial tasks
🔹Pasion to tackle tasks creatively

👉Will be a plus

🔹Understanding of high-level software-related concepts
🔹Knowledge of the latest software development processes
🔹Courses in B2B Sales, QA, PM, BA, or Software Engineering

👉We offer

🔹3 months of individual mentoring to polish your skills and develop your personal strategies
🔹Clear path from a trainee leadgen to the position of your choosing in Sales or Marketing
🔹Opportunity to work with the potential clients from the US, EU, and Australian markets
🔹Cutting-edge sales workflow focused on continuous improvement and innovation
🔹Open environment and support that facilitates professional freedom and growth
🔹Fair compensation that scales with your skills and experience

👉Benefits

We offer a number of benefits for the team members to improve their quality of life and help with achieving professional development goals. The benefits include full or partial compensation for attending professional events, workshops, and conferences, English lessons with native speakers from the UK and U.S., and other specialized professional development activities; plus, we offer free parking, gym membership, or taxi services, hold weekly pizza Fridays, and occasional team retreats on weekends.

👉Responsibilities

🔹Create smart, creative, and engaging business offers (we’ll show you how)
🔹Understand the clients, feel their true pains, find the way how we can really help
🔹Manage the initial stages of sales process: discuss ideas and set up meetings with clients
🔹Maintain and benefit from the well-established workflow (prioritization, automation, CRM, smart KPIs)
🔹Break and improve the process when it is necessary and simply be your best self! ;)

Our B2B sales team is being led by one of the top sales professionals in Ukraine — Alex Periel. We are driven to be the best, grow, improve, and innovate. We would welcome a like-minded person to become an invaluable part of our team!

_________________________________________________________________________________

👉Необхідні навички:

🔹Англійська мова на рівні Upper-Intermediate
🔹Критичне мислення
🔹Гарні комунікативні навички
🔹Наполегливість до виконання повторюваної роботи
🔹Бажання навчатися та професійно зростати
🔹Ретельна увага до деталей
🔹Проактивний підхід у вирішенні нетривіальних завдань
🔹Пристрасть до творчого вирішення завдань

👉Буде плюсом:

🔹Розуміння концепцій високого рівня, пов’язаних із програмним забезпеченням
🔹Знання найактуальніших процесів розробки програмного забезпечення
🔹Курси B2B Sales, QA, PM, BA або програмної інженерії

👉Ми пропонуємо:

🔹3 місяці індивідуального наставництва, щоб відшліфувати свої навички та розвинути особисту стратегію
🔹Простий шлях від Trainee до обраної вами посади в відділі продажів або маркетингу
🔹Можливість працювати з потенційними клієнтами ринків США, ЄС та Австралії
🔹Передовий робочий процес продажів, зосереджений на постійному вдосконаленні та інноваціях
🔹Відкрите середовище та підтримка, що сприяє професійній свободі та зростанню
🔹Справедлива винагорода, яка залежить від ваших навичок і досвіду

👉Бенефіти:

Ми пропонуємо ряд бенефітів для членів команди, щоб покращити якість їхнього життя та допомогти в досягненні цілей професійного розвитку. Бенефіти включають повну або часткову компенсацію за відвідування професійних заходів, семінарів і конференцій, уроки англійської мови з носіями з Великобританії, США та інші спеціалізовані заходи професійного розвитку. Крім того, ми пропонуємо покриття витрат на спорт або здоров’я, таксі, щотижня організовуємо піцу в п’ятницю та час від часу командні відпочинки на вихідних.

👉Обов’язки:

🔹Створювати сучасні, креативні та привабливі бізнес-пропозиції (ми покажемо вам, як)
🔹Розуміти клієнтів, відчувати їхні справжні болі, знаходити спосіб, як ми можемо реально допомогти
🔹Керувати початковими етапами процесу продажів: обговорювати ідеї та домовлятися про зустрічі з клієнтами
🔹Підтримувати добре налагоджений робочий процес (пріоритезація, автоматизація, CRM, інтелектуальні KPI) і отримувати переваги від нього
🔹Обговорювати та покращувати процес, коли це необхідно, і просто бути найкращим собою! ;)

Нашу команду B2B продажів очолює один із найкращих професіоналів з продажу в Україні — Олександр Пер’єль. Ми прагнемо бути найкращими, рости, вдосконалюватись та впроваджувати інновації. Будемо раді, щоб однодумець став неоціненною частиною нашої команди!

Щоб стежити за новинами щодо відкритих позицій та іншими можливостями у SysGears — підписуйся на наші соціальні мережі Instagram, Facebook, Linkedin.

LinkedIn