SysGears is a software development company that specializes in creating custom web and mobile applications for business enterprises all over the world. Founded in 2010, SysGears provides full-cycle development services, starting from research and prototyping, through to design and implementation, testing and optimization, deployment and maintenance.
17 липня 2024 Перша робота

Trainee Sales Manager

Львів, Дніпро, віддалено

We are looking for an aspiring Sales Manager!

👉Required Skills

🔹Upper-Intermediate English is a must
🔹Critical thinking is a must (any tech background will help)
🔹Superb(!) interpersonal and communication skills
🔹Drive to learn and grow as a Sales Manager

Will be a helpful

🔹Education or any experience in B2B Sales
🔹General understanding of software development

👉Responsibilities

🔹Create smart, creative, and engaging business offers (we’ll show you how)
🔹Understand clients, feel their true pains, find the way how we can really help
🔹Manage initial stages of sales process: discuss ideas and set up meetings with clients
🔹Learn from technology experts, contribute to selling points and proof-of-expertise materials
🔹Learn from experienced sales managers how to shape your communication with potential clients
🔹Work on completing all milestones on your path to becoming an expert Sales Manager
🔹Break and improve the process when it is necessary and be your best self! ;)

👉We offer

🔹3 months of individual mentoring to hone your skills and develop personal strategies
🔹Clear path from a lead generation / trainee sales to the position of your choosing in Sales
🔹Opportunity to work with the potential clients from the US, EU, and Australian markets
🔹Cutting-edge sales workflow focused on continuous improvement and innovation
🔹Open environment and support that facilitates professional freedom and growth
🔹Fair compensation that scales with your skills and experience

👉Benefits

We offer several benefits for the team members to improve their quality of life and help with achieving professional development goals. The benefits include full or partial compensation for attending professional events, workshops, and conferences, English lessons with native speakers from the UK and U.S., and other specialized professional development activities; plus, we offer gym membership, health services, monthly pizza Fridays, and occasional team retreats on weekends.

We are driven to be the best, grow, improve, and innovate. We would welcome a like-minded person to become an invaluable part of our team!

Follow us in Instagram, Facebook, Linkedin

______________________________________________________________________________

👉Необхідні навички:

🔹Англійська мова на рівні Upper-Intermediate
🔹Критичне мислення
🔹Гарні комунікативні навички
🔹Бажання навчатися та професійно зростати в Sales напрямку

Буде плюсом:

🔹Знання або будь-який досвід в B2B Sales
🔹Загальне розуміння розробки програмного забезпечення

👉Ми пропонуємо:

🔹3 місяці індивідуального наставництва, щоб відшліфувати навички та розвинути особисту стратегію
🔹Простий шлях від lead generation/trainee sales до обраної вами посади в відділі продажів 🔹Можливість працювати з потенційними клієнтами ринків США, ЄС та Австралії
🔹Передовий робочий процес продажів, зосереджений на постійному удосконаленні та інноваціях
🔹Відкрите середовище та підтримка, що сприяє професійній свободі та зростанню
🔹Справедлива винагорода, яка залежить від ваших навичок і досвіду

👉Бенефіти:

Ми пропонуємо ряд бенефітів для членів команди, щоб покращити якість їхнього життя та допомогти в досягненні цілей професійного розвитку. Бенефіти включають повну або часткову компенсацію за відвідування професійних заходів, семінарів і конференцій, уроки англійської мови з носіями з Великобританії, США та інші спеціалізовані заходи професійного розвитку. Крім того, ми пропонуємо покриття витрат на спорт або здоров’я, щомісяця організовуємо піцу в п’ятницю та час від часу командні відпочинки на вихідних.

👉Обов’язки:

🔹Створювати сучасні, креативні та привабливі бізнес-пропозиції (ми покажемо як)
🔹Розуміти клієнтів, відчувати їхні справжні болі, знаходити спосіб, як ми можемо реально допомогти
🔹Керувати етапами процесу продажів: обговорювати ідеї та домовлятися про зустрічі з клієнтами
🔹Вчитись у експертів, сприяти розширенню продажів та створювати необхідні матеріали
🔹Вчитись у досвідчених Sales Managers налагодженню спілкування з потенційними клієнтами
🔹Працювати над проходженням всіх етапів на шляху становлення професійним Sales Manager
🔹Обговорювати та покращувати процес, коли це необхідно, і просто бути найкращим собою! ;)

Ми прагнемо бути найкращими, рости, вдосконалюватись та впроваджувати інновації. Будемо раді, щоб однодумець став неоціненною частиною нашої команди!

Щоб стежити за новинами щодо відкритих позицій та іншими можливостями у SysGears — підписуйся на наші соціальні мережі Instagram, Facebook, Linkedin.

LinkedIn