SysGears is a software development company that specializes in creating custom web and mobile applications for business enterprises all over the world. Founded in 2010, SysGears provides full-cycle development services, starting from research and prototyping, through to design and implementation, testing and optimization, deployment and maintenance.
17 лютого 2023

Middle Full Stack (React / Node.js) Developer (вакансія неактивна)

Дніпро, віддалено

Необхідні навички

🔹2+ роки досвіду розробки програмного забезпечення
🔹Досконале знання JavaScript та/або TypeScript
🔹Досвід у розробці веб-клієнтів за допомогою React
🔹Досвід розробки серверних API з Node.js (Express)
🔹Знання баз даних, таких як PostgreSQL або MongoDB
🔹Готовність спілкуватися англійською мовою в розподіленій команді
🔹Готовність до навчання та дотримання високих стандартів кодингу
🔹Intermediate+ рівень англійської (розмовна)

Буде перевагою

🔹Знання Next.js
🔹Знання NestJS

Про вас

🔹Ви в захваті (!) від розробки програмного забезпечення і прагнете бути кращим
🔹Ви постійно шукаєте нові виклики та маєте натхнення навчитись новим технологіям
🔹Ви цінуєте командну співпрацю та позитивне міжособистісне спілкування

Обов’язки

🔹Розробка нового функціоналу програмного забезпечення за допомогою React і Node.js, працюючи самостійно та як частина команди
🔹Впровадження нових і вдосконалення наявних функцiй програмних продуктів відповідно до бізнес-вимог високого рівня
🔹Участь у щоденних коротких зустрічах у нашій та міжнародній командах (із США, Великобританії та ЄС)
🔹Постійне самовдосконалення та фокус на професійне зростання

Ми пропонуємо

🔹Ваш власний персоналізований план професійного розвитку до Senior рівня і вище
🔹Процес розробки програмного забезпечення, створений інженерами-програмістами без зайвого спілкування, непотрібної бюрократії та надмірного контролю
🔹Можливість вибирати та змінювати проекти в міру вдосконалення своїх навичок, щоб завжди працювати над цікавими завданнями, які максимально налаштовані на ваш професійний розвиток
🔹Провідні стандарти кодингу в галузі та регулярні зустрічі з обміну досвідом

Бенефіти

Ми пропонуємо багато переваг для членів команди, спрямованих на покращення балансу між професійним та персональним життям, та на допомогу в досягненні професійних цілей

Професійний розвиток

🔹Оплата професійних сертифікацій, курсів, ІТ-конференцій та заходів
🔹Індивідуальні та групові заняття з англійської з викладачами з США та Британії
🔹Процеси, адаптовані для забезпечення дистанційної роботи та гнучкого графіку
🔹Можливість обрати комфортне апаратне забезпечення для роботи — Apple, або PC
🔹Регулярні командні активності, активності за інтересами, та яскраві святкові заходи
🔹21 оплачуваний вихідний та 12 національних свят протягом року для подорожей та відпочинку
🔹Оплата витрат на спорт: танцюйте, боксуйте, займайтесь йогою або проходьте курс масажу — ми підтримаємо вас у всіх починаннях!
🔹І багато іншого: подарунки на особисті та професійні ювілеї, п’ятниці з піцою, вечори кіно
🔹Нарешті, усі переваги працюють так само, якщо ви живете за межами Дніпра (наприклад, ми надішлемо вам обладнання на ваш вибір, тощо)
🔹Ви — частина команди, ми завжди допомагаємо один одному, коли виникають несподівані труднощі 🤠

Про проект

Працюючи на проекті, ви будете слідувати вашому власному, індивідуальному плану професійного розвитку та в майбутньому матимете можливість обирати та працювати над багатьма іншими, комплексними програмними продуктами разом з інженерами, які зробили значний внесок у розробку Yarn 2 і є авторами Apollo Universal Starter Kit.

Наша мета — завжди бути найкращими, постійно вдосконалюватися та впроваджувати передові рішення в наші процеси і продукти. Ми будемо дуже раді побачити однодумця в нашій команді!

Щоб стежити за новинами щодо відкритих позицій та іншими можливостями у SysGears — підписуйся на наші соціальні мережі Instagram, Facebook, Linkedin.

__________________________________________________________________________________________________________

Required Skills

🔹2+ years of software development experience
🔹Strong proficiency in JavaScript and / or TypeScript
🔹Expertise in developing web applications using React
🔹Experience in developing server APIs with Node.js (Express)
🔹Knowledge of databases such as PostgreSQL or MongoDB
🔹Readiness to communicate in English within a distributed team
🔹Readiness to continue learning and follow high coding standards
🔹Intermediate + level of English (writing and speaking)

Will be an advantage

🔹Knowledge of Next.js
🔹Knowledge of NestJS

About you

🔹You love (!) software engineering and strive to be the best
🔹You are constantly looking for new challenges and things to learn
🔹You value collaboration and positive interpersonal environment

Responsibilities

🔹Developing new software features with React and Node.js, working independently and as a part of a team
🔹Implementing new and improving existing functionality following high-level business requirements
🔹Participating in daily short meetings within local and international teams (from US, UK, and EU)
🔹Constantly self-improving and staying up to date with the best coding practices

We offer

🔹Your own personalized professional development plan to the Senior level and beyond
🔹Software engineering process designed by software engineers without excessive communication, unneeded bureaucracy, and overcontrol
🔹An option to choose and change projects as you enhance your skills to always work on the tasks that align with your professional development plan
🔹Industry-leading coding standards and regular experience exchange meetings

Benefits

We offer a number of benefits for the team members to improve their quality of life and help with achieving professional development goals:

Professional

🔹Compensation of professional certifications, courses, IT conferences, and events
🔹Individual and group English classes with native-speaking teachers from US & UK

Quality of life

🔹Our processes are tailored to enable remote work and flexible work schedule
🔹You can choose from a selection of hardware either it is Apple, or PC devices
🔹There are also frequent team retreats, leisure activities, and holiday celebrations
🔹Gifts on personal and professional anniversaries, pizza fridays, and movie nights
🔹21 paid days off and 12 national holidays throughout the year to travel and rest
🔹We compensate some expenses on recreational activities, including various sports, dance lessons, and yoga sessions
🔹Lastly, all the benefits work the same way if you are living outside of Dnipro (for example, we will send you the hardware of your choosing, and so on)
🔹You are a part of a team, we help each other when life knocks one of us down 🤠

About Project

You will be able to choose and change projects as you acquire experience and your skills grow to undertake tasks that continue to challenge you. You will follow your own personalized professional development plan and work alongside the engineers who greatly contributed to developing Yarn 2 and authored Apollo Universal Starter Kit.

Our aim is to always be the best, grow, improve, and innovate. And we would welcome a like-minded person to become an invaluable part of our team!