SysGears is a software development company that specializes in creating custom web and mobile applications for business enterprises all over the world. Founded in 2010, SysGears provides full-cycle development services, starting from research and prototyping, through to design and implementation, testing and optimization, deployment and maintenance.
26 вересня 2022 Перша робота

Manual QA Trainee — індивідуальне стажування (вакансія неактивна)

Львів

👉Вимоги:

🔹Львів або релокейт
🔹Гарні теоретичні знання основ тестування ПЗ
🔹Гарні теоретичні знання загального процесу розробки програмного забезпечення
🔹Чудове розуміння методології забезпечення якості в життєвому циклі тестування продукту
🔹Гарне володіння англійською мовою, як усною, так і письмовою (рівень Upper intermediate +)
🔹Володіння основними операційними системами — macOS, Windows, Linux
🔹Гарне розуміння основ роботи веб- та мобільних додатків

👉Особисті якості:

🔹Вміння працювати в команді та відмінні комунікативні навички
🔹Сильне бажання розвиватися та вдосконалюватись у Quality Assurance
🔹Бажання навчатися та зацікавленість відстежувати останні тренди QA
🔹Сильні аналітичні здібності та неперевершена увага до деталей

👉Буде плюсом:

🔹Jira (або будь-яка інша система керування завданнями чи тестами)
🔹HTML, CSS (ви знаєте, як працюють та відображаються веб-сторінки)
🔹JavaScript (ви можете точно визначити проблеми, пов’язані з роботою JS)
🔹Бази даних — RDBMS або NoSQL (ви можете запитувати дані)

👉Пропонуємо:

🔹Індивідуальний курс навчання під керівництвом досвідченого наставника
🔹Індивідуальний кар’єрний шлях в нашій QA команді від Junior до Senior позиції
🔹Можливість працювати над програмними продуктами для клієнтів із США, ЄС та Австралії
🔹Оплата професійної атестації, додаткового навчання, IT конференцій та заходів
🔹Гнучкий графік роботи (починайте та закінчуйте свій робочий день, коли забажаєте)
🔹Ми надамо будь-яке обладнання, яке ви захочете (Mac або PC, інші пристрої)
🔹Індивідуальні та групові заняття англійською з носіями мови в Zoom
🔹Незабутні, яскраві корпоративи та святкові заходи
🔹Піца по п’ятницях і супер дружній колектив🤠

Ми чекаємо на вас, якщо ви захоплюєтеся контролем якості та програмним забезпеченням, ви вже витратили деякий час на вивчення теоретичних основ, але хочете розширити та реструктуризувати свої знання та знайти роботу в QA сфері, де ви зможете рости як професіонал у будь-якому напрямку — від автоматизації забезпечення якості, до управління командою.

Якщо ви бачите себе інженером із Quality Assurance і через 5 і через 10 років, ви безкомпромісні, коли йдеться про ваші професійні результати, і вважаєте себе перфекціоністом, тоді ця посада ідеальна для вас! 🙌

___________________________________________________________________________________________________

👉Requirements:

🔹Lviv or relocation
🔹Good theoretical knowledge of software testing fundamentals
🔹Good theoretical knowledge of the overall software development process
🔹Excellent understanding of QA methodologies in Product Testing Life Cycle
🔹Good command of English language, both spoken and written (С1-Advanced level)
🔹Proficiency in the major operating systems — macOS, Windows, Linux distributions
🔹Good understanding of fundamentals of how web and mobile applications work

👉Personal Qualities:

🔹Teamwork and excellent communication skills
🔹Strong desire to grow and improve in the field of Quality Assurance
🔹Willingness to learn and the ability to keep up with the latest QA trends
🔹Strong analytical skills and an unparalleled attention to detail
🔹Self-starter mindset and an excellent work ethic

Will be a plus

🔹Jira (or any other task or test management system)
🔹HTML, CSS (you know how web pages are rendered)
🔹JavaScript (you can pinpoint issues related to JS execution)
🔹Databases — RDBMS or NoSQL (you can query data)

👉We offer

🔹Individual training course guided by an experienced mentor
🔹Individual career path in our QA team from Junior to Senior level
🔹Opportunity to work on software products from US, EU, and Australia
🔹Compensation of professional certification, IT conferences, and events
🔹Flexible working hours (start and finish your workday when you want)
🔹We will provide any hardware you would like (Mac or PC, other devices)
🔹Individual and group English classes with native speakers on Zoom
🔹Unforgettable corporate events and holiday celebrations
🔹Pizza Fridays and a super-friendly team 🤠

👉About Project

We are waiting for you if you are passionate about quality and software, you already put some time into understanding the theoretical fundamentals, but want to enhance and re-structure your knowledge, and find a quality assurance job where you can grow as a professional in any direction you’d like — from quality assurance automation to team management.

If you see yourself as a quality assurance engineer in 5 and 10 years, you are uncompromising when it comes to your professional results, and you consider yourself a perfectionist, then this position is perfect for you! 🙌