SysGears is a software development company that specializes in creating custom web and mobile applications for business enterprises all over the world. Founded in 2010, SysGears provides full-cycle development services, starting from research and prototyping, through to design and implementation, testing and optimization, deployment and maintenance.
19 червня 2023

Middle Scala Software Engineer (вакансія неактивна)

Дніпро, віддалено

Необхідні навички

🔹3+ роки досвіду веб-розробки на Java, або інших JVM мовах
🔹Впевнені знання Java 8+ Core, Multithreading та JVM Memory Model
🔹Досвід роботи в середовищах UNIX: CLI, та remote server management
🔹Досвід роботи принаймні з однією RDBMS, розуміння концепцій NoSQL
🔹Готовність зануритися в мовну екосистему бібліотек та рішень Scala
🔹Готовність спілкуватися англійською мовою в розподіленій команді
🔹Рівень англійської мови: Intermediate+ (розмовна)
🔹Відмінні навички командної роботи

Буде перевагою

🔹Досвід створення веб-сервісів на Scala
🔹Досвід роботи з будь-яким із: Akka, Kafka, MongoDB
🔹Досвід роботи з CI/CD pipelines

Про вас

🔹Ви в захваті (!) від розробки програмного забезпечення і прагнете бути кращим
🔹Ви постійно шукаєте нові виклики та маєте натхнення навчитись новим технологіям
🔹Ви цінуєте командну співпрацю та позитивне міжособистісне спілкування

Обов’язки

🔹Розробка нових API за допомогою Scala та Play 2 Framework
🔹Реалізація процедур обробки даних за допомогою Akka та Kafka
🔹Підтримка необхідного рівня покриття коду тестами, документування нових API
🔹Продуктивна робота в складі розподіленої технічної команди досвідчених спеціалістів
🔹Участь у щоденних мітингах із підготовки та планування в рамках технічної команди
🔹Постійне самовдосконалення та відстежування найкращих практик програмування

Ми пропонуємо

🔹Підтримку та коучинг, щоб зробити ваш шлях в Scala якомога легшим
🔹Ваш власний персоналізований план професійного розвитку до Senior рівня і вище
🔹Процес розробки програмного забезпечення, створений інженерами-програмістами без зайвого спілкування, непотрібної бюрократії та надмірного контролю
🔹Можливість вибирати та змінювати проекти в міру вдосконалення своїх навичок, щоб завжди працювати над цікавими завданнями, які максимально налаштовані на ваш професійний розвиток
🔹Провідні стандарти кодингу в галузі та регулярні зустрічі з обміну досвідом

Бенефіти

Ми пропонуємо багато переваг для членів команди, спрямованих на покращення балансу між професійним та персональним життям, та на допомогу в досягненні професійних цілей

Професійний розвиток

🔹Оплата професійних сертифікацій, курсів, ІТ-конференцій та заходів
🔹Індивідуальні та групові заняття з англійської з викладачами з США та Британії

Баланс роботи та життя

🔹Процеси, адаптовані для забезпечення дистанційної роботи та гнучкого графіку
🔹Можливість обрати комфортне апаратне забезпечення для роботи — Apple, або PC
🔹Регулярні командні активності, активності за інтересами, та яскраві святкові заходи
🔹І багато іншого: подарунки на особисті та професійні ювілеї, п’ятниці з піцою, вечори кіно
🔹Ми піклуємось про ваш стан здоров’я та пропонуємо медичну програму його підтримки
🔹21 оплачуваний вихідний та 12 національних свят протягом року для подорожей та відпочинку
🔹Оплата витрат на спорт: танцюйте, боксуйте, займайтесь йогою або проходьте курс масажу — ми підтримаємо вас у всіх починаннях
🔹Нарешті, усі переваги працюють так само, якщо ви живете за межами Дніпра (наприклад, ми надішлемо вам обладнання на ваш вибір, тощо)
🔹Ви — частина команди, ми завжди допомагаємо один одному, коли виникають несподівані труднощі 🤠

Про проект

Відмовостійка, високонавантажена програмна система, що складається з мікросервісів, написанних на Play 2 і Akka. Мікросервіси керують тисячами пристроїв IoT, обробляють і аналізують потоки даних в режимі реального часу, та конфігуруються через декілька мінімалістичних Angular мікро-інтерфейсів.

Працюючи на проекті, ви будете слідувати вашому власному, індивідуальному плану професійного розвитку та в майбутньому матимете можливість обирати та працювати над багатьма іншими, коплексними програмними продуктами, що розробляються нашою командою.

Наша мета — завжди бути найкращими, постійно вдосконалюватися та впроваджувати передові рішення в наші процеси і продукти. Ми будемо дуже раді побачити однодумця в нашій команді!

Щоб стежити за новинами щодо відкритих позицій та іншими можливостями у SysGears — підписуйся на наші соціальні мережі Instagram, Facebook, Linkedin.

__________________________________________________________________________________________________________

Required Skills

🔹3+ years of web development experience using Java or other JVM languages
🔹Strong knowledge of the Java 8+ core, multithreading, and JVM memory model
🔹Experience with working in UNIX environment: CLI, remote server management
🔹Experience with at least one RDBMS, understanding of NoSQL concepts
🔹Readiness to dive into and learn the Scala language ecosystem
🔹Readiness to communicate in English within a distributed team
🔹Intermediate+ level of English (spoken)
🔹Excellent teamwork skills

Will be an advantage

🔹Experience in building web software in Scala
🔹Experience with any of: Akka, Kafka, MongoDB
🔹Experience with CI/CD pipelines

About you

🔹You love (!) software engineering and strive to be the best
🔹You are constantly looking for new challenges and things to learn
🔹You value collaboration and positive interpersonal environment

Responsibilities

🔹Developing new APIs using Scala and Play 2 Framework
🔹Implementing data processing routines with Akka and Kafka
🔹Supporting required level of code coverage by tests, documenting new APIs
🔹Working as a part of a distributed technical team located in Ukraine and Belgium
🔹Participating in daily standup & planning meetings within the technical project team
🔹Constantly self-improving and staying up to date with the best coding practices

We offer

🔹Guidance and coaching to make your steps with Scala as easy as possible
🔹Your own personalized professional development plan to the Senior level and beyond
🔹Software engineering process designed by software engineers without excessive communication, unneeded bureaucracy, and overcontrol
🔹An option to choose and change projects as you enhance your skills to always work on the tasks that align with your professional development plan
🔹Industry-leading coding standards and regular experience exchange meetings

Benefits

We offer a number of benefits for the team members to improve their quality of life and help with achieving professional development goals:

Professional

🔹Compensation of professional certifications, courses, IT conferences, and events
🔹Individual and group English classes with native-speaking teachers from US & UK

Quality of life

🔹Our processes are tailored to enable remote work and flexible work schedule
🔹You can choose from a selection of hardware either it is Apple, or PC devices
🔹There are also frequent team retreats, leisure activities, and holiday celebrations
🔹Gifts on personal and professional anniversaries, pizza fridays, and movie nights
🔹21 paid days off and 12 national holidays throughout the year to travel and rest
🔹We compensate some expenses on recreational activities, including various sports, dance lessons, and yoga sessions
🔹Lastly, all the benefits work the same way if you are living outside of Dnipro (for example, we will send you the hardware of your choosing, and so on)
🔹You are a part of a team, we help each other when life knocks one of us down 🤠

About Project

A resilient, highly-available software ecosystem that consists of Play 2 & Akka microservices that manage and process data streams from thousands of IoT devices, part of which are being managed through several Angular-based microfrontends.

As a part of our team, you will follow your own personalized professional development plan and, in the future, will have the opportunity to choose among and work on many more complex projects, such as high-throughput distributed systems or big data solutions.

Our aim is to always be the best, grow, improve, and innovate. And we would welcome a like-minded person to become an invaluable part of our team!