Squro is a dynamically developing IT product company that provides a wide range of high-quality FinTech products, solutions and services. In our work, we use modern development methodologies and an efficiently organized project management system. This approach allows us to sell high-quality and popular products.
5 травня 2023

🌟International Recruiting Team Lead 🌟

Лімасол (Кіпр)

Hi! We are Squro — is an international product company engaged in development in the FinTech field with office in Cyprus (Limassol)

Since 2006, the company has earned the trust of customers from Asia, Europe and the Middle East. Today more than 500 thousand people in more than 185 countries develop their financial potential with the help of Squro solutions. Our team strives to reach new heights and grow, which is why we need a Recruiting Team Lead to our Limassol office, whose main pool of tasks will include managing an international recruiting team to recruit for our international locations.

What you will do:

 • Management, mentoring and coaching of the international recruitment team
 • Effectively leading end to end recruitment process (pipeline, recruitment flow effectiveness etc)
 • Ensure quality recruitment activities and deliverables are in line with recruitment KPIs
 • Proactively identify opportunities for improvements in the Talent acquisition area
 • Development and implementation of sourcing strategies
 • Ensuring high quality of hire
 • Keep track of recruitment metrics and analytics
 • Recruitment for Senior/Key business positions


What do you need to know:

 • 4+ years in successful handling end to end recruitment
 • 2+ years in managing recruitment team in a fast-paced environment
 • Being a ‘hands-on’ and goal-oriented person
 • Experience in recruiting with an Asian market would be a great advantage
 • Strong project management, organizational and multitasking skills
 • Client-orientation, highly responsive and customers oriented (service focused)
 • Self-starter and highly motivated
 • Ability to deal with ambiguity and changing priorities
 • Critical thinker, problem-solver who focuses on continuous improvement
 • English Advanced, Ukrainian/Russian Native
 • Readiness to adapt to the team’s time zone


Personal Qualities:

 • Solution-oriented attitude
 • Proactive and a quick thinker
 • Collaborative/team player
 • Punctual with excellent time management skills
 • A habit of analyzing your work for strengths and weaknesses


We offer:

 • Opportunity to work with international markets (Predominantly Asia)
 • Comfortable office in Limassol Old Town
 • Hybrid office work schedule
 • Paid recruiting tools
 • Competitive salary
 • Paid days off throughout the year to travel and rest
 • Paid days off throughout the year if you get sick
 • Friendly and goal-oriented working environment
 • Relocation package.


Join our team — here you will find unlimited opportunities for personal and professional growth!

Squro — міжнародна продуктова компанія, що займається розробкою у сфері FinTech. З 2006 року компанія заслужила довіру клієнтів з Азії, Європи та Близького Сходу. Сьогодні понад 500 тисяч людей у ​​більш ніж 185 країнах розвивають свій фінансовий потенціал за допомогою рішень Squro. Наша команда прагне здобувати нових висот та зростати, саме тому нам потрібен Recruiting Team Lead в наш кіпрський офіс в Лімассолі, основний пул задач якого буде управління міжнародною рекрутинговою командою для найму в наших міжнародних локаціях.

Чим ви будете займатись:

 • Керувати, менторити та коучити команди рекрутерів, що займаються міжнародним підбором персоналу
 • Ефективно керувати рекрутинговим процесом від початку до кінця (пайплайн, ефективність потоку кандидатів, якість кандидатів тощо)
 • Забезпечувати якісну роботу по підбору персоналу та відповідність результатам KPI по підбору персоналу
 • Проактивно виявляти можливості для покращення в галузі залучення талантів
 • Розробляти та впроваджувати стратегії підбору персоналу
 • Забезпечувати високу якість найму
 • Відстежувати показники та аналітику в галузі підбору персоналу
 • Підбирати персоналу на керівні/ключові позиції у бізнесі


Ваші знання та досвід:

 • 4+ роки успішної роботи з підбору персоналу від початку до кінця
 • 2+ роки в управлінні командою рекрутерів у середовищі, що швидко змінюється
 • Досвід у підборі персоналу на азіатському ринку буде великою перевагою
 • Ви “практична” і цілеспрямована людина
 • Процесність: у вас сильні навички управління проектами, організаторські здібності та вміння працювати в режимі багатозадачності
 • Бізнесорієнтованість, висока чуйність та орієнтація на внутрішніх клієнтів
 • Самостійна робота та висока мотивація
 • Здатність справлятися з неоднозначністю і пріоритетами, що змінюються
 • Критичне мислення, уміння вирішувати проблеми, націленість на постійне вдосконалення
 • Просунута англійська мова
 • Готовність адаптуватися до часового поясу команди.

Особисті якості:

 • Орієнтованість на вирішення проблем
 • Проактивність та швидке мислення
 • Співпраця/командний гравець
 • Пунктуальність та відмінні навички управління часом
 • Звичка аналізувати свою роботу щодо сильних і слабких сторін.

Переваги роботи з нами:

 • Можливість роботи на міжнародних ринках (переважно в Азії)
 • Комфортний офіс в “Старому місті” Лімассолу
 • Гібридний графік роботи
 • Оплачувані інструменти рекрутингу
 • Конкурентоспроможна оплата
 • Оплачувані вихідні протягом року для подорожей та відпочинку
 • Оплачувані вихідні протягом року, якщо ви захворіли
 • Доброзичлива та цілеспрямована робоча атмосфера
 • Релокейт-пакет


Приєднуйтесь до нашої команди — тут ви знайдете необмежені можливості для особистого та професійного зростання!

LinkedIn