Squro is a dynamically developing IT product company that provides a wide range of high-quality FinTech products, solutions and services. In our work, we use modern development methodologies and an efficiently organized project management system. This approach allows us to sell high-quality and popular products.
9 листопада 2022

🌟International Recruiting Team Lead 🌟

Куала Лумпур (Малайзія), Лімасол (Кіпр), віддалено

Hi! We are 🔥Squro🔥, an international fin-tech product company. Deeply understanding our clients’ needs, we create a convenient and transparent fin-tech environment, striving to provide the best conditions and services.


Since 2006, the company has earned the trust of customers from Asia, Europe and the Middle East. Today more than 500 thousand people in more than 185 countries develop their financial potential with the help of Squro solutions. Our team strives to reach new heights and grow, which is why we need a Recruiting Team Lead, whose main pool of tasks will include managing an international recruiting team to recruit for our international locations.

What you will do:

 • Management, mentoring and coaching of the international recruitment team
 • Effectively leading end to end recruitment process (pipeline, recruitment flow effectiveness etc)
 • Ensure quality recruitment activities and deliverables are in line with recruitment KPIs
 • Proactively identify opportunities for improvements in the Talent acquisition area
 • Development and implementation of sourcing strategies
 • Ensuring high quality of hire
 • Keep track of recruitment metrics and analytics
 • Recruitment for Senior/Key business positions

What do you need to know:

 • 4+ years in successful handling end to end recruitment
 • 2+ years in managing recruitment team in a fast-paced environment
 • Experience in recruiting with an Asian market would be a great advantage
 • Being a ‘hands-on’ and goal-oriented person
 • Strong project management, organizational and multitasking skills
 • Client-orientation, highly responsive and customers oriented (service focused)
 • Self-starter and highly motivated
 • Ability to deal with ambiguity and changing priorities
 • Critical thinker, problem-solver who focuses on continuous improvement
 • Advance English
 • Readiness to adapt to the team’s time zone

Personal Qualities:

 • Solution-oriented attitude;
 • Proactive and a quick thinker;
 • Collaborative/team player;
 • Punctual with excellent time management skills;
 • A habit of analyzing your work for strengths and weaknesses.

We offer:

 • Opportunity to work with international markets (Predominantly Asia);
 • Our processes are tailored to enable remote work and flexible work schedule;
 • Paid recruiting tools;
 • Competitive salary;
 • 20 paid days off throughout the year to travel and rest;
 • 10 paid days off throughout the year if you get sick;
 • Company Library;
 • Friendly and goal-oriented working environment

Join our team — here you will find unlimited opportunities for personal and professional growth!

Squro — міжнародна продуктова компанія, що займається розробкою у сфері FinTech. З 2006 року компанія заслужила довіру клієнтів з Азії, Європи та Близького Сходу. Сьогодні понад 500 тисяч людей у ​​більш ніж 185 країнах розвивають свій фінансовий потенціал за допомогою рішень Squro. Наша команда прагне здобувати нових висот та зростати, саме тому нам потрібен Recruiting Team Lead, основний пул завдач якого буде управління міжнародною рекрутинговою командою для найму в наших міжнародних локаціях. Чим ви будете займатись:

 • Керування, менторінг та коучінг комадни рекрутерів, що займаються міжнародним підбором персоналу;
 • Ефективне керівництво рекрутинговим процесом від початку до кінця (пайплайн, ефективність потоку кандидатів, якість кандидатів тощо);
 • Забезпечувати якісну роботу по підбору персоналу та відповідність результатам KPI по підбору персоналу;
 • Проактивно виявляти можливості для покращення в галузі залучення талантів;
 • Розробляти та впроваджувати стратегії підбору персоналу;
 • Забезпечувати високу якість найму;
 • Відстежувати показники та аналітику в галузі підбору персоналу;
 • Підбирати персоналу на керівні/ключові позиції у бізнесі;

Ваші знання та досвід:

 • 4+ роки успішної роботи з підбору персоналу від початку до кінця;
 • 2+ роки в управлінні командою рекрутерів у середовищі, що швидко змінюється;
 • Досвід у підборі персоналу на азіатському ринку буде великою перевагою;
 • Ви “практична” і цілеспрямована людина;
 • Процесність: у вас сильні навички управління проектами, організаторські здібності та вміння працювати в режимі багатозадачності;
 • Бізнесорієнтованість, висока чуйність та орієнтація на внутрішніх клієнтів;
 • Самостійна робота та висока мотивація;
 • Здатність справлятися з неоднозначністю і пріоритетами, що змінюються;
 • Критичне мислення, уміння вирішувати проблеми, націленість на постійне вдосконалення;
 • Просунута англійська моваГотовність адаптуватися до часового поясу команди.

Особисті якості:

 • Орієнтованість на вирішення проблем;
 • Проактивність та швидке мислення;
 • Співпраця/командний гравець;
 • Пунктуальність та відмінні навички управління часом;
 • Звичка аналізувати свою роботу щодо сильних і слабких сторін.

Переваги роботи з нами:

 • Можливість роботи на міжнародних ринках (переважно в Азії);
 • Наші процеси адаптовані для віддаленої роботи та гнучкого графіка роботи;
 • Платні інструменти рекрутингу;
 • Конкурентоспроможну заробітну плату;
 • 20 оплачуваних вихідних днів протягом року для подорожей та відпочинку;
 • 10 оплачуваних вихідних днів протягом року, якщо ви захворіли;
 • Бібліотека компанії;
 • Доброзичлива та цілеспрямована робоча атмосфера.

Приєднуйтесь до нашої команди — тут ви знайдете необмежені можливості для особистого та професійного зростання!

LinkedIn