Software and Computer Museum

до 20 спеціалістів
Київ, Харків

Благодійний фонд, музей програмного забезпечення та комп’ютерів. Сбираємо та зберігаємо історію IT.