SmartTrader, LLC is a U.S. based FinTech startup, establishing operations within the Ukraine, backed by a well-established industry leader. SmartTrader is working on bringing to market an industry disrupting cloud base trading and charting platform.
12 жовтня 2022

MQL MT4-5 Developer / Trading Script Developer (вакансія неактивна)

Київ, за кордоном, віддалено

Запрошуємо до нашої команди талановитих розробників на позицію MQL MT4-5 Developer / Trading Script Developer.

Необхідний професійний досвід:

 • 3+ роки досвіду розробки MetaTrader 4 або MetaTrader 5
 • англійська хоча б на рівні Intermediate+
 • глибоке розуміння торгових алгоритмів
 • досвід розробки всіх аспектів MT4 або MT5 (EA, індикатори, скрипти, інформаційні панелі, бібліотеки)
 • здатність швидко навчатися та адаптуватися
 • розуміння того, як працюють принципи FIFO та Multi Timeframe
 • добре розуміння різних фінансових ринків

Буде плюсом:

 • досвід роботи з JavaScript
 • досвід розробки скриптів для MT5, cAlgo, TradingView, NinjaTrader або будь-якої іншої платформи алготрейдингу
 • досвід торгівлі акціями або криптовалютами — буде перевагою
 • досвід роботи з C++, C#, WinAP

Ми пропонуємо:

 • професійний ріст і можливість роботи зі стеками сучасних технологій
 • можливість балансу між роботою та особистим життям
 • дружня команда однодумців, обмін досвідом і знань
 • гнучкий графік роботи та неформальна атмосфера

Основні завдання:

 • розробка та подальша підтримка торгових скриптів, індикаторів і дашбордів
 • слідкувати за вимогами проекту та надавати розгорнутий аналіз і відгуки стосовно вимог і проекту
 • спілкування із замовниками стосовно продукту
 • тісно співпрацювати з аналітиками та розробниками для надання передових рішень
 • мати чітке розуміння торговельного середовища та торгових концепцій
 • постійний аналіз слабких місць у торгових системах, шукати рішення для покращення продукту

We are currently looking for Trading Script Developer to join our product team.

Requirements:

 • 3+ years of experience in MetaTrader 4 or 5 development
 • English — Intermediate+
 • strong understanding of trading algorithms
 • experience with development of all aspects of MT4 or MT5 (EAs, indicators, scripts, dashboards, libraries)
 • ability to quickly learn and adapt
 • understanding how FIFO and Multi Timeframe principles work
 • knowledge and good understanding of different Financial Markets

Good to have:

 • experience with JavaScript
 • experience with script development for MT5, cAlgo, TradingView, NinjaTrader or any other algotrading platform
 • experience in Stock or Crypto trading — an advantage
 • experience with C++, C#, WinAP

We offer:

 • professional growth and possibility to work with modern technologies stacks
 • possibility in work-life balance environment
 • friendly team and experience exchange
 • flexible work schedule and informal atmosphere

Responsibilities:

 • development and further support of trading scripts, indicators and dashboards
 • follow up project requirements and provide strong analysis and feedback
 • collaborate tightly with Analysts and Developers for providing cutting-edge solutions
 • must have clear understanding of trading environment and trading concepts and provide support on that to the team
 • communicate and work through roadblocks effectively, precisely and know when to ask for clarification
 • constant analysis for weak spots in trading systems