Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
25 червня 2024

Senior Scala Engineer (With Zendesk Data Integration Experience)

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль, Черкаси, Варшава (Польща), Краків (Польща), Познань (Польща), віддалено

We are glad to invite a Senior Scala Engineer to join one of the most dynamically growing departments, Mobile & Web Solutions, that unites more than 200 professionals in various technologies. We love technology and think that apps are all about personal touch and user experience. We truly believe we can influence that in the products we touch. We love to learn and share knowledge. If you are a positive thinker with excellent communication skills who can start new projects, help engage new customers, and deliver software of varying complexity, you are welcome to come and join us.

Customer:

Our customer is from the UK. The company owns a global marketplace for the fashion industry that allows users to sell customized or rare clothes and accessories. It provides a way to recycle unwanted items for money.

Project:

The project is a social shopping platform — a mix of retail and social network platforms. Users have profile pages where they can post pictures and descriptions of what they are selling and for what price. Generally, a platform specializes in clothes retail. Posts can contain hashtags and additional information to make searching for items more comfortable. The main task is to produce the most evocative buying and selling experience for users. You will be responsible for payment system integration and working with accessibility features.

Responsibilities:

— Contributing to new technologies investigations and complex solutions design
— Coming up with well-designed technical solutions and robust code
— Working and professionally communicating with the customer’s team
— Taking up responsibility for delivering major solution features
— Participating in requirements gathering and clarification process
— Developing core modules and functions
— Performing code reviews, writing unit, and integration tests
— Mentoring junior engineers and contributing to the continuous improvement of the development process

Requirements:

— At least 5 years of professional software development experience on commercial-grade systems and applications
— Experience with Zendesk Data Integration Experience (at least one heavy exposure, preferably multiple)
— Strong experience in Scala from 3+ years
— At least 3+ years of experience with AWS and Kafka
— General front-end web development experience in a production environment
— Ways of working in an agile team
— Experience with Testing, PRs, code reviews, releasing
— Upper-Intermediate level of English

Would be a plus:

— Knowledge of ReactJS

______________________________________________________________________________

Ми раді запросити Senior Scala Engineer приєднатися до одного з найбільш динамічно зростаючих відділів — Mobile & Web Solutions, який об’єднує понад 200 професіоналів у різних технологіях. Ми любимо технології і вважаємо, що застосунки — це особистий підхід та користувацький досвід. Ми щиро віримо, що можемо впливати на це в продуктах, з якими працюємо. Ми любимо навчатися та ділитися знаннями. Якщо ти позитивно налаштована людина з відмінними комунікативними навичками, яка вміє розпочинати нові проєкти, залучати нових клієнтів та створювати програмне забезпечення різного рівня складності, ласкаво просимо до нашої команди.

Клієнт:

Наш клієнт з Великобританії. Компанія володіє глобальним маркетплейсом для індустрії моди, який дозволяє користувачам продавати індивідуальний або рідкісний одяг та аксесуари. Це дає змогу переробляти непотрібні речі за гроші.

Проєкт:

Проєкт являє собою соціальну торговельну платформу — мікс роздрібної торгівлі та соціальної мережі. Користувачі мають профільні сторінки, де вони можуть публікувати фотографії та описи того, що вони продають, а також зазначати ціну. Загалом платформа спеціалізується на роздрібній торгівлі одягом. Пости можуть містити хештеги та додаткову інформацію, щоб зробити пошук товарів більш комфортним. Основне завдання — створити максимально привабливий досвід купівлі-продажу для користувачів. Ти відповідатимеш за інтеграцію платіжних систем та роботу з функціями доступності.

Обов`язки:

— Участь у дослідженні нових технологій та розробці комплексних рішень
— Створення добре продуманих технічних рішень та надійного коду
— Робота та професійна комунікація з командою замовника
— Відповідальність за реалізацію основних функцій рішення
— Участь у процесі збору та уточнення вимог
— Розробка основних модулів і функцій
— Виконання перевірок коду, написання модульних та інтеграційних тестів ·
— Наставництво молодших інженерів та сприяння постійному вдосконаленню процесу розробки

Вимоги:

— Щонайменше 5 років професійного досвіду розробки програмного забезпечення для комерційних систем та застосунків
— Досвід роботи з інтеграцією даних у Zendesk (як мінімум одне серйозне впровадження, бажано декілька)
— Сильний досвід роботи зі Scala від 3+ років
— Щонайменше 3+ років досвіду роботи з AWS та Kafka
— Загальний досвід фронтенд-розробки у виробничому середовищі
— Навички роботи в agile-команді
— Досвід тестування, PR, перевірки коду, релізу
— Володіння англійською мовою на рівні Upper-Intermediate

Перевагою буде:

— Знання ReactJS

LinkedIn