Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
7 березня 2024

Senior Data Engineer (Automated restaurant system) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль, Чернівці, віддалено

We are looking for a Senior Data Engineer who will be working with various workstreams, from an Automation (Robotics) Control System to a Supply Chain & Inventory Management System, and up to a customer-facing, next-generation ordering platform. You will join a multidisciplinary team comprising Chefs, Marketers, UX Designers, Fabricators, and Logistics Experts all working for a US-based company.

Sounds interesting, doesn’t it? Keep reading!

Project
We are building a new model for sustainable and equitable restaurants bringing environmental and social justice to the fast food world. The project is a highly automated restaurant and cooking line system.

This new restaurant concept is based on high-quality vegetable-based food, single-piece flow (no batch production), and a highly optimized supply system. These principles are in place to attain our goal to output as little carbon as possible.

Responsibilities
Design, develop, and maintain ETL pipelines using Azure Data Factory, ensuring efficient data flow and transformation
Utilize Databricks for data processing tasks, leveraging PySpark for advanced data manipulation and analysis
Develop and optimize ETL processes within Azure Synapse Analytics, focusing on performance and scalability
Apply expertise in MS SQL Server for data modeling, implementing stored procedures and analytical views to support business requirements
Create visually appealing and insightful reports using Microsoft Power BI, enabling stakeholders to derive actionable insights from the data

Requirements
At least 5 years of professional experience in data engineering
Advanced experience with enterprise Data Warehouse modeling
Experience with Complex ETL process implementation
Experience with Power BI Data Modeling and Reporting (DAX, Power Query, Dashboards Design)
Experience with SQL Development (both MS SQL and Oracle)
Solid experience with Azure Synapse/Data Factory Pipelines, Azure Notebooks/Databricks
Familiarity with Cloud stack technology (AWS, Airflow)
Deep understanding of SAP BW/HANA Modeling, SAP ECC/S4 Corporate Data Extraction
Experience with PySpark Data Processing
Experience with CI/CD
At least Upper — Intermediate level of written and spoken English


Ми шукаємо Senior Data Engineer, який працюватиме з різними робочими напрямами: від систем управління автоматизацією (робототехніка) до систем управління ланцюгом постачання та інвентаризації, а також з клієнтоорієнтованою платформою замовлень наступного покоління. Ти приєднаєшся до мультидисциплінарної команди, до складу якої входять шеф-кухарі, маркетологи, UX-дизайнери, виробники та експерти з логістики, які працюють в американської компанії.

Звучить цікаво, чи не так? Читай далі!

Проект

Ми будуємо нову модель сталого та чесного ресторану, яка принесе екологічну та соціальну справедливість у світ фаст-фуду. Проєкт являє собою високоавтоматизовану систему ресторанів та кухонних ліній.

Ця нова концепція ресторану базується на високоякісних продуктах харчування на рослинній основі, безперервному потоці (без серійного виробництва) та високооптимізованій системі постачання. Ці принципи застосовуються для досягнення нашої мети — мінімізувати викиди вуглекислого газу.

Обов’язки

Проєктувати, розробляти та підтримувати конвеєри ETL за допомогою Azure Data Factory, забезпечуючи ефективний потік та перетворення даних

Використовувати Databricks для задач обробки даних, використовуючи PySpark для розширеної маніпуляції та аналізу даних

Розробляти та оптимізувати ETL-процеси в межах Azure Synapse Analytics, зосереджуючись на продуктивності та масштабованості

Застосовувати знання MS SQL Server для моделювання даних, впровадження збережених процедур та аналітичних поглядів для підтримки бізнес-вимог

Створювати візуально привабливі та змістовні звіти за допомогою Microsoft Power BI, дозволяючи зацікавленим сторонам отримувати практичні висновки з даних

Вимоги

Щонайменше 5 років професійного досвіду в галузі інженерії даних

Поглиблений досвід моделювання корпоративних сховищ даних

Досвід реалізації складних ETL-процесів

Досвід роботи з моделюванням даних та звітністю Power BI (DAX, Power Query, Dashboards Design)

Досвід розробки SQL (як MS SQL, так і Oracle)

Значний досвід роботи з Azure Synapse/Data Factory Pipelines, Azure Notebooks/Databricks

Знання технології хмарного стека (AWS, Airflow)

Глибоке розуміння моделювання SAP BW/HANA, SAP ECC/S4 Corporate Data Extraction

Досвід роботи з обробкою даних PySpark

Досвід роботи з CI/CD

Рівень письмової та розмовної англійської мови не нижче Upper — Intermediate