Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
29 березня 2024

Strong Middle/Senior DevOps Engineer (Logistics Domain)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Черкаси, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Познань (Польща), віддалено

Sigma Software у пошуках Strong Middle/Senior DevOps інженера, готового працювати над проєктами з нуля та брати участь у створенні інфраструктури для масштабних рішень.

Наш клієнт — компанія зі штаб-квартирою в Німеччині є одним з провідних європейських постачальників логістичних послуг. Її компетенція переважно полягає в розробці та реалізації інтегрованих систем ланцюгів поставок, і вона вважається піонером контрактної логістики.

Задачі:

— Побудова інфраструктури з нуля

— Участь у архітектурному плануванні, презентація та обговорення бачення з архітектором

— Автоматизація CI/CD та інших процесів на проєкті

— Оптимізація середовищ і структур

— Надання рекомендацій та процедур для покращення доступності та управління послугами

— Вирішення проблем, пов’язаних з продуктивністю та функціональністю

— Консультування команди розробників з питань, пов’язаних з інфраструктурою

Вимоги:

— Сильні навички написання скриптів (Bash, Python тощо)

— Досвід роботи з інструментами CI/CD (Jenkins тощо)

— Сильне знання Azure

— Знання баз даних (MySQL, PostgreSQL) та No-SQL баз даних (Redis, MongoDB тощо)

— Практичний досвід роботи з інструментами управління конфігурацією (Ansible, Terraform, CloudFormation)

— Знання VMware та пов’язаних з нею інструментів, таких як vRealize, VMotion тощо

— Практичний досвід роботи з процедурами розгортання застосунків на JS

— Глибоке розуміння концепцій Docker та використання Docker/Docker-композицій

— Значний досвід роботи зі стеком Atlassian (Jira, Confluence)

— Володіння англійською мовою на рівні Upper-Intermediate

Sigma Software invites a highly skilled DevOps Engineer to join the project in the logistics domain for a leading Europe-based logistics company.

We are looking for an enthusiast ready to work on the projects from scratch and participate in creating an infrastructure for large-scale solutions.

Customer

The Company, headquartered in Germany, is one of Europe’s leading logistics providers. Its competence lies mainly in developing and realizing integrated supply chain systems, and it is considered a pioneer of contract logistics.

Responsibilities

— Building the infrastructure from scratch

— Taking part in architecture planning, presenting and discussing the vision with the architect

— Automation of CI/CD and other processes on a project

— Optimization of the environments and structures

— Providing recommendations and procedures to improve service availability and management

— Troubleshooting issues related to performance and functionality

— Consulting the development team on infrastructure-related questions

Requirements

— Strong scripting skills (Bash, Python, etc.)

— Work experience with CI/CD tools (Jenkins, etc.)

— Strong knowledge of Azure

— Familiarity with Databases (MySQL, PostgreSQL) and No-SQL Databases (Redis, MongoDB, etc.)

— Practical experience with configuration management tools (Ansible, Terraform, CloudFormation)

— Familiarity with VMware and related tools such as vRealize, VMotion, etc.

— On-hand experience with JS application deployment procedures

— Deep understanding of Docker concepts and Docker/Docker-compose usage

— Broad experience with the Atlassian stack (Jira, Confluence)

— Upper-Intermediate level of English

LinkedIn