Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
26 березня 2024

Strong Middle/Senior UI Designer

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, віддалено

Our design team, which now comprises 60 creative and talented individuals, is looking for like-minded people. We are experts in converting ideas, business goals, and requirements into highly -efficient and easy-to-use products for dozens of clients all over the world. We love to take challenges and responsibility for the entire product design to deliver top-notch web, mobile, or even custom-tailored embedded interfaces using a wide variety of existing tools, techniques, and approaches with the addition of custom illustrations, 3D and motion graphics, AR/VR experience, etc.

To get a better idea of what we do, check out our portfolio at:

www.behance.net/sigmasoftwaredesign

www.instagram.com/sigma.software.design

dribbble.com/sigma_software_design

RESPONSIBILITIES:

 • Producing complex and advanced creative, non-trivial concepts/ideas for various domains, offering eye-catching, consistent solutions
 • Negotiating requirements, and business objectives of the project with the client/team
 • Understanding project goals and converting them into high-quality creative solutions
 • Strong ability to effectively communicate design positions and negotiate solutions
 • Timely project delivery within the deadlines, according to the task description and technical constraints
 • Ability to predict and communicate the risks proactively to meet the defined goals and timelines
 • Being a proactive part of a creative design team, sharing own ideas/experience for processes and approach improvements

REQUIREMENTS:

UI mandatory:

 • Hands-on experience with gathering mood boards to nail down customer expectations
 • Ability to pick the right design approach suitable for the project’s requirements
 • Strong desire to deliver creative, non-trivial design solutions and try out new trendy things
 • Ability to demo and advocate design concepts and ideas to customers
 • Excellent knowledge of Figma, ability to properly structure files using variables, components, etc.
 • Source file preparation for development and final pre-production tweaks
 • At least an Upper-Intermediate level of English

Would be a plus:

 • Previous experience in creating design concepts paired with motion/3D designer
 • Hands-on experience with delivering user-friendly UX solutions, previous experience working with web3 projects; dashboard / mobile apps / other non-trivial functionality
 • Illustration and character design skills

Personal profile:

 • Ability to present your works and argue your decisions
 • Ability to consistently produce creative, non-trivial concepts/ideas independently of other designers
 • Ability to work fast, think fast, respect and value your time and the time of othersНаша команда, яка наразі складається з 60 креативних та талановитих людей, шукає однодумців. Ми експерти в перетворені ідей, бізнес-цілей та вимог у високоефективні та прості у використанні продукти для десятків клієнтів по всьому світу. Ми любимо приймати виклики та брати на себе відповідальність за весь дизайн продукту, щоб створювати першокласні веб-, мобільні або навіть індивідуальні вбудовані інтерфейси, використовуючи широкий спектр існуючих інструментів, технік і підходів з додаванням власних ілюстрацій, 3D- та анімаційної графіки, AR/VR-технологій тощо.

Щоб краще зрозуміти чим ми займаємось, зазирни у наше портфоліо:

www.behance.net/sigmasoftwaredesign

www.instagram.com/sigma.software.design

dribbble.com/sigma_software_design


ОБОВ’ЯЗКИ:

 • Розробка складних та високорівневих творчих, неординарних концепцій/ідей для різних галузей, пропонуючи привабливі та послідовні рішення
 • Обговорення вимог та бізнес-цілей проєкту з клієнтом/командою
 • Розуміння цілей проєкту та їх перетворення на якісні креативні рішення
 • Вміння ефективно доносити дизайнерську позицію та вести переговори щодо рішень
 • Своєчасне виконання проєкту в рамках дедлайнів, відповідно до технічного завдання та технічних обмежень
 • Здатність передбачати та активно попереджати ризики для дотримання визначених цілей та термінів
 • Бути активним членом творчої команди дизайнерів, ділитися власними ідеями/досвідом щодо вдосконалення процесів та підходів

ВИМОГИ:

Обов’язкова вимога щодо роботи з UI:

 • Практичний досвід створення мудбордів, що дозволяють визначити очікування замовника
 • Вміння обирати правильний підхід до дизайна відповідно до вимог проєкту
 • Сильне бажання створювати креативні, нетривіальні дизайнерські рішення та випробовувати нові трендові технології
 • Здатність демонструвати та відстоювати дизайнерські концепції та ідеї перед клієнтами
 • Відмінне знання Figma, вміння правильно структурувати файли з використанням змінних, компонентів тощо
 • Підготовка вихідних файлів до розробки та фінальні передпродакшн-налаштування
 • Володіння англійською мовою на рівні не нижче upper-intermediate

Перевагою буде:

 • Попередній досвід створення дизайн-концепцій у парі з motion/3D дизайнером
 • Практичний досвід створення зручних для користувача UX рішень, попередній досвід роботи з web3-проєктами; дашбордами / мобільними застосунками / іншою додатковою функціональністю
 • Навички створення ілюстрацій та персонажів

Особистий профіль:

 • Вміння презентувати власні роботи та аргументувати свої рішення
 • Здатність послідовно створювати креативні, нетривіальні концепції/ідеї незалежно від інших дизайнерів
 • Здатність швидко працювати, швидко мислити, поважати та цінувати свій час та час інших
LinkedIn