Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
4 березня 2024

Principal Backend Developer NodeJS (AdTech) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Полтава, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Познань (Польща), Прага (Чехія), віддалено

Наразі ми шукаємо вмотивованого та цілеспрямованого Principal Backend розробника, який приєднається до нашої динамічної команди професіоналів.

Як Principal Developer, ти відіграватимеш ключову роль в аналізі та вирішенні різноманітних бізнес-завдань у сфері технологій. До твоїх обов’язків входитиме проектування, впровадження, проведення модульних тестів та щоденне документування програмних систем.

Якщо тебе заінтригувала ця можливість, ми раді запросити тебе стати частиною нашої команди!

КЛІЄНТ

Наш клієнт — британська компанія, місія якої полягає у створенні кращого інтернету. Ми створюємо аналітичну платформу, яка об’єднує маркетологів і видавців, щоб забезпечити подальші інвестиції у творців чудового контенту, водночас дозволяючи обом сторонам підвищувати ефективність свого бізнесу.

ПРОЕКТ

Разом із замовником ми створюємо наступне покоління технологій штучного інтелекту, які допоможуть підтримувати роботу Інтернету. Ми всі звикли до безкоштовного інтернету з різноманітним набором послуг та контенту, але без стійкого способу монетизації роботи творців ми залишимося лише з кількома порталами, якими керують великі корпорації.

Є багато причин приєднатися до нашого проекту. Ось лише деякі з них:

 • Інфраструктура AWS
 • ML
 • Big Data
 • Активна стадія розробки
 • Тісна співпраця з технічним директором — можливість мати великий вплив на проект

ВИМОГИ

 • 8+ років досвіду розробки програмного забезпечення
 • Відмінне знання JavaScript, TypeScript
 • Значний досвід роботи з Vue.js, Node.js та суміжними екосистемами
 • Глибокі знання алгоритмів та структур даних
 • Досвід проектування, реалізації та запуску повнофункціональних вебзастосунків
 • Досвід роботи з документацією, життєвим циклом розробки програмного забезпечення та інструментами ALM
 • Сильні навички оцінки, вміння знаходити рішення, плюси/мінуси
 • Знання концепцій функціонального програмування та інших парадигм програмування
 • Відкритість до роботи та співпраці в мультидисциплінарній команді

ПЕРЕВАГОЮ БУДЕ:

 • Досвід роботи з Python
 • Досвід роботи з AWS

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Впроваджувати частини програмного забезпечення відповідно до заданого дизайну класів/компонентів та з використанням основного технологічного стека
 • Забезпечувати якість, легкість в обслуговуванні та відповідність програмного забезпечення найкращим практикам
 • Писати чистий код
 • Брати участь у сесіях з уточнення вимог, збирати вхідні дані та вимоги до поставлених завдань
 • Проактивно перевіряти власний код з колегами, щоб забезпечити його якість
 • Брати участь у сесіях з оцінки та планування
 • Виконувати роль наставника, консультанта та тренера для одного або декількох молодших спеціалістів, забезпечуючи виконання ними поставлених завдань завдяки наданим рекомендаціям та рецензіям колег
 • Розробляти технічну документацію проекту та користувацьку документацію
 • Брати участь у проектних та командних зустрічах, надавати відповідні матеріали та інформацію
 • Брати участь у технічних співбесідах з фахівцями-розробниками програмного забезпечення та оцінювати здібності кандидатів відповідно до вимог вакансії

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО

_________________________________________________________________________________________________

We are currently seeking a motivated and self-driven Principal Backend Developer to join our dynamic team of professionals.

As a Principal Developer, you will play a key role in analyzing and resolving various business challenges within the technology realm. Your responsibilities will include designing, implementing, conducting unit tests, and documenting software systems on a daily basis.

If you are intrigued by this opportunity, we warmly invite you to become a part of our team!

CUSTOMER

Our client is a UK-based company whose mission is to create a better internet. We build an analytics platform that connects marketers to publishers to ensure further investment in great content creators while allowing both parties to grow efficiencies in their business.

PROJECT

Along with the Customer, we are building the next generation of artificial intelligence technology to help keep the web running. We are all used to a free internet with a diverse set of services and content, but without a sustainable way to monetize the work of creators, we will be left with only a few portals run by large corporations.

There are a lot of reasons to join our project. Here are just a few of them:

 • AWS infrastructure
 • ML
 • Big Data
 • Active development stage
 • Working closely with the CTO — ability to make a great impact on a project

REQUIREMENTS

 • 8+ years of software engineering experience
 • Excellent knowledge of JavaScript, TypeScript
 • Solid experience with Vue.js, Node.js, and the related ecosystem
 • Strong knowledge of algorithms and data structures
 • Experience with designing, implementing, and shipping rich web applications
 • Expertise in documentation and Software Development Lifecycle and ALM Tools
 • Strong estimation skills, ability to come up with solutions, pros/cons
 • Strong knowledge of functional programming concepts and other programming paradigms
 • Openness to working and collaborating in a multidisciplinary team

WOULD BE A PLUS:

 • Working experience with Python
 • Experience with AWS

RESPONSIBILITIES

 • Implement portions of software following given classes/components design and using your primary tech stack
 • Ensure quality, maintainability, and conformance of software to best practices
 • Produce clean code
 • Participate in requirements clarification sessions, collect inputs and requirements of assigned tasks
 • Proactively review own code with peers to ensure its quality
 • Participate in estimation and planning sessions
 • Play supervisory, advisory, and coaching roles for one or several Juniors specialists, ensuring their assigned tasks delivery thanks to guidance and peer reviews provided
 • Develop technical project documentation and user documentation
 • Participate in project and team meetings, provide relevant contributions and information
 • Participate in technical interviews of software developer specialists and assess candidates’ capabilities against job requirements

WHAT WE OFFER