Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
17 листопада 2023

Senior Data Engineer (Data Competency Center) (вакансія неактивна)

Угорщина, Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), Стокгольм (Швеція), віддалено

Реалізуй свої амбіції на посаді Senior Data Engineer! Ми шукаємо професіонала, який не тільки має сильний досвід в інженерії даних, але й готовий взяти на себе роль лідера, сприяючи розвитку нашого Центру компетенції даних в Sigma Software. Ця посада включатиме оцінку рішень, передпродажну діяльність під керівництвом, розробку архітектури та багато іншого. Ми шукаємо людину, яка захоплюється обробкою даних і має сильне бажання розвивати свої навички та досвід у цій галузі.

Приєднуйся до нас у Sigma Software, щоб бути в центрі найцікавіших проєктів та відігравати ключову роль у зростанні та успіху нашого Центру компетенцій.


ПРОЄКТ

Регулярно отримуючи нові можливості, ми наразі не маємо достатнього людського потенціалу, щоб їх опрацьовувати. Таким чином, ми шукаємо когось, хто розширить команду Data Competency для підтримки передпродажних процесів та долучиться до проєкту. Як інженер з обробки даних, що приєднається до BU003 Data Competency Center, ти відіграватимеш ключову роль у формуванні та розвитку його діяльності.


ОБОВ’ЯЗКИ

 • Передпродажна співпраця: Співпраця з архітекторами рішень, менеджерами проєктів та бізнес-аналітиками для збору вимог, проведення досліджень та надання оцінок потенційним проєктам
 • Ініціювання проєктів: Очолювати нові проєкти та бути ключовим рушієм їхнього успіху
 • Реалізація проєкту: Стати частиною команди одного з майбутніх проєктів, виконуючи обов’язки інженера з обробки даних
 • Сприяння та розвиток професіоналізму в галузі інженерії даних: Дослідження технологічних тенденцій та аналіз найкращих практик, щоб гарантувати, що наші рішення залишаються найсучаснішими

ВИМОГИ:

 • Досвід побудови, обслуговування, тестування та впровадження конвеєрів великих обсягів даних
 • Експертиза ETL/ELT: Практичний досвід роботи принаймні з одним комплексним рішенням, а також досвід його запуску, розробки та супроводу
 • Вміння працювати з великим обсягом даних, їх вилученням, агрегацією та маніпулюванням з використанням обраної бази даних. Досвід та глибокі знання баз даних SQL та NoSQL. Розуміння переваг та недоліків різних типів баз даних, досвід моделювання даних та оптимізації баз даних
 • Щонайменше 3-5 років досвіду роботи з Python або Skala для обробки та перетворення даних
 • Практичний досвід роботи з основними фреймворками та бібліотеками в галузі Data Engineering: Spark, Hive, Kafka, Airflow, Flink тощо, з підтвердженим досвідом усунення помилок та оптимізації
 • Досвід роботи з CI/CD в інженерії даних
 • Досвід роботи з хмарними рішеннями для обробки даних


ПЕРЕВАГОЮ БУДЕ:

 • Знання оркестрування K8s
 • Знання інструментів OLAP, таких як Tableau, Qlik, Grafana або подібних
 • Досвід роботи/сертифікація Databriks

Unleash your ambition as a Senior Data Engineer! We are looking for a professional who not only has strong expertise in data engineering but is also ready to take on a driver role, contributing to our Data Competency Center within Sigma Software. The role will involve Solution assessment, pre-sales activities under supervision, architecture design composition, and more. We seek someone passionate about data processing who strongly desires to grow their skills and expertise in this field.

Join us at Sigma Software to be at the forefront of the most interesting projects and play a pivotal role in our Competence Center’s growth and success.


PROJECT

While regularly getting new opportunities, we currently don’t have enough people to process them. Thus, we are looking for someone to extend the Data Competency team to support the pre-sales processes and get involved in the project. As a Data Engineer joining BU003 Data Competency Center, you will play a pivotal role in shaping and driving its endeavors.RESPONSIBILITIES:

 • Pre-sales collaboration: Collaborating with solution architects, project managers, and business analysts to gather requirements, perform investigations, and provide estimations for potential projects
 • Project initiation: Taking the lead in driving new projects and being a key driver in their success
 • Project execution: Becoming a part of the team for one of the opportunities in the pipeline, fulfilling the Data Engineer role
 • Contributing to and spearheading Data Engineering excellence: Researching technology trends and conducting best practices analysis to ensure our solutions remain state-of-the-art


REQUIREMENTS:

 • Proficiency in building, maintaining, testing, and delivering large-scale data pipelines
 • ETL/ELT expertise: Practical experience with at least one end-to-end solution and its start, development, and maintenance
 • Proficiency in working with large data extraction, aggregation, and manipulation using a selected database. Experience and strong knowledge of SQL and NoSQL databases. Understanding the pros and cons of different types of databases, experience in data modeling, and database optimizations
 • At least 3-5 years of proficiency in Python or Skala for data processing and transformation
 • Hands-on experience with main frameworks and libraries in Data Engineering domains: Spark, Hive, Kafka, Airflow, Flink, etc., with a proven record of debugging and optimization experience
 • Experience with CI/CD in data engineering
 • Experience with cloud-based data processing solutions

WILL BE A PLUS:

 • Knowledge of K8s orchestrations
 • Exposure to OLAP tools like Tableau, Qlik, Grafana, or similar
 • Databricks experience/certification