Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
19 вересня 2023

Python Developer (AdTech) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), віддалено

We are looking for a Python Developer to join an existing team working on a project where we are working with a client to develop new AI-based Advertising Assistant solutions for the Real Estate industry.

Are you interested? You are welcome to join!

CUSTOMER

Our client is a well-known and actively growing company that provides AI Advertising Assistant solutions for the Real Estate domain in the US market.

PROJECT

As a Python Developer, you will be responsible for developing an AdTech Django-based platform in the fast-changing startup environment. This includes working closely with all team members to understand the product vision and requirements, develop new features, and improve existing features.

RESPONSIBILITIES

 • Develop and maintain Django and Flask-based web applications, including new features and bug fixes
 • Collaborate with CTO to understand product vision and requirements
 • Contribute to architectural decisions and ownership over new modules’ tech design

REQUIREMENTS

 • 3+ years of experience with Python
 • Experience with the Django framework
 • Experience with Flask
 • Hands-on experience with SQL DBs
 • Good knowledge of SOLID principles
 • Proficiency in REST API
 • Experience in maintaining and debugging live software systems
 • Demonstrated experience developing scalable Django applications
 • Versatile and inquisitive problem solver
 • Upper-Intermediate level of English

WILL BE A PLUS

 • Knowledge of AWS
 • AdTech domain knowledge (Facebook and Google Ads)

Ми шукаємо Python-розробника, який приєднається до існуючої команди. Команда працює над проєктом, де ми разом з клієнтом розробляємо нові AI-рішення для керування рекламою в сфері нерухомості.

Цікаво? Приєднуйся до нас!

КЛІЄНТ

Наш клієнт — відома динамічно зростаюча компанія, яка надає AI-рішення для керування рекламою в сфері нерухомості на ринку США.

ПРОЄКТ

На посаді Python-розробника ти відповідатимеш за розробку платформи AdTech Django у швидкозмінному стартап-середовищі. Це передбачає тісну співпрацю з усіма членами команди для розуміння бачення та вимог до продукту, розробки нових функцій та вдосконалення існуючих.

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Розробляти та підтримувати вебзастосунки на Django та Flask, включаючи нові функції та виправлення помилок
 • Співпрацювати з технічним директором для розуміння бачення та вимог до продукту
 • Брати участь у прийнятті архітектурних рішень та розробці технічного дизайну нових модулів

ВИМОГИ

 • 3+ роки досвіду роботи з Python
 • Досвід роботи з фреймворком Django
 • Досвід роботи з Flask
 • Практичний досвід роботи з базами даних SQL
 • Добре знання принципів SOLID
 • Володіння REST API
 • Досвід супроводу та налагодження програмних систем в реальному часі
 • Продемонстрований досвід розробки масштабованих Django-застосунків
 • Здатність вирішувати різноманітні проблеми та допитливість
 • Рівень володіння англійською мовою Upper-Intermediate

Перевагою буде:

 • Знання AWS
 • Знання домену AdTech (Facebook та Google Ads)