Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
7 листопада 2023

Strong Middle/Senior JavaScript Developer (Food Delivery Project) (вакансія неактивна)

Угорщина, Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), віддалено

Ми шукаємо досвідченого JavaScript-розробника, готового приєднатися до нас і поділитися своїми ідеями та професійним досвідом з командою. Не боїшся складних завдань? Любиш працювати з алгоритмами? Це чудова можливість для тебе.

Якщо ти готовий стати частиною цієї захоплюючої подорожі та допомогти нам змінити правила гри у світі корпоративного харчування, тоді ми чекаємо на тебе! Приєднуйтеся до нас і зроби свій внесок у втілення нашої амбітної місії в реальність.

We are looking for an experienced JavaScript Developer ready to join us and bring their ideas and professional experience to the team. Are you not afraid of challenging tasks? Do you like working with algorithms? This is an excellent opportunity for you.

If you’re ready to be part of this exciting journey and help us change the rules of the game in the corporate dining world, then we are waiting for you! Join us and contribute to turning our ambitious mission into reality.

Клієнт/Customer
Наш клієнт — це компанія-стартап, яка пропонує новий підхід до організації офісних обідів.  Використовуючи їхню платформу, клієнти отримують автоматизовані та організовані обіди, які пропонують індивідуальні та кастомізовані страви в офіси з ресторанів. Вони надають своїм клієнтам асиметричні переваги завдяки своєму професіоналізму, простоті та високому рівню сервісу.

Клієнт дуже відкритий до професійної думки команди, тому у тебе буде шанс ініціювати зміни та вдосконалити існуюче рішення.

Our customer — is a startup that provides a novel approach to office meals.  Using their platform, customers get automated and organized lunches, serving individual and customizable meals to offices from restaurants. They deliver asymmetric advantages to their customers through vast domain expertise, simplicity, and a high level of service.

The customer is extremely open to the professional opinion of the team, so you will have a chance to initiate changes and improve the existing solution.

Проєкт/Project
Ти тісно співпрацюватимеш з командою клієнта, вивчатимеш нові функції та допомагатимеш вдосконалювати платформу і робити її більш ефективною.

У тебе буде шанс випробувати себе, вирости як технолог і професіонал, а також зробити неймовірний внесок у створення продуктів для клієнта.

You’ll be closely cooperating with a team on a customer’s side and looking into new features, and you will help improve the platform and make it more efficient.

You will have a chance to challenge yourself, grow as a technologist and a professional, and make an incredible impact on customer’s products.

Обов’язки/Responsibilities
— Проєктувати, впроваджувати та налагоджувати частини програмного забезпечення, включаючи модулі та компоненти, а також повних програмних систем невеликого та середнього розміру
— Підтримувати здоровий фронтенд- сервіс та високий рівень якості
— Співпрацювати з бекенд-інженерами та тестувальниками для створення нових функцій спільно з членами команди клієнта
— Тестувати власний код, перевіряти ключові сценарії, кутові та граничні випадки
— Брати участь у сесіях з роз’яснення вимог, ставити питання щодо вхідних даних та вимог до завдань
— Рецензування дизайну та коду з фахівцями середнього та вищого рівня
— Брати участь у розробці технічної проєктної документації та користувацької документації
— Сприяти автоматизації збірки та розгортання
— Пропонувати нові ідеї для функцій та кращі способи реалізації існуючих
— Брати активну участь у щоденних проєктних процедурах

— Design, implement, and debug portions of software, including modules and components, and complete software systems of considerably small and medium size
— Maintain healthy frontend services and a high level of quality
— Collaborate with backend and test engineers to deliver new features together with team members on the Client’s side
— Dev-test own code, check key scenarios, corner and edge cases
— Participate in requirements clarification sessions, raise questions about assigned task inputs and requirements
— Peer-review design and code with middle and senior-level specialists
— Contribute to the development of technical project documentation and user documentation
— Contribute to building and deployment automation
— Come up with new ideas for features and better ways of implementing existing ones
— Take an active part in team meetings and ceremonies

Вимоги/Requirements
— Значний досвід розробки програмного забезпечення
— Досвід роботи фронтенд-розробником та побудови потужних та складних користувацьких інтерфейсів
— Досвід роботи з HTML, CSS (Sass) та JavaScript (ES6)
— Знання та досвід роботи з JS-фреймворками (Vue/Vuex), CSS-фреймворками (Bootstrap)
— Досвід роботи з Git
— Досвід використання інструментів CI/CD для автоматизації процесів інтеграції коду та розгортання програмного забезпечення
— Рівень володіння англійською мовою Upper-Intermediate
Перевагою буде:
— Практичний досвід інтеграції API (GraphQL)
— Досвід роботи в Agile-командах

— Solid software engineering experience
— Experience as a front-end developer building rich and complex user interfaces
— Experience with HTML, CSS (Sass), and JavaScript (ES6)
— Strong knowledge and experience with JS Frameworks (Vue/Vuex), CSS Frameworks (Bootstrap)
— Experience with Git
— Experience using CI/CD tools to automate code integration activities and software deployment
— Upper-Intermediate level of English
Would be a plus:
— Practical experience with API integration (GraphQL)
— Experience working in Agile teams

Особистий профіль/Personal profile
— Відмінні комунікативні навички
— Самоорганізація, навички роботи в розподілених командах

— Great communication skills
— Self-management, skills to work in distributed teams