Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
1 листопада 2023

Middle Data Engineer (Healthcare domain) (вакансія неактивна)

Угорщина, Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Тернопіль, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), віддалено

Sigma Software шукає вмотивованого Data-інженера, який готовий приєднатися до нашої стрімко зростаючої команди. Якщо ти хочеш працювати у згуртованій команді Data інженерів, які вирішують складні задачі, використовуючи передові технології збору, обробки, аналізу та моніторингу даних, ця вакансія саме для тебе.

Будемо раді бачити тебе у нашій команді!

Sigma Software is looking for a motivated Data Engineer to join our growing engineering team. If you want to work in a close-knit team of Data engineers solving complex problems using advanced data collection, transformation, analysis, and monitoring, this opportunity is for you.

We look forward to having you on our team!

Клієнт

Наш клієнт — провідна компанія у галузі медичних технологій. Портфель продуктів, послуг та рішень є центром прийняття клінічних рішень та шляхів лікування. Інновації, орієнтовані на пацієнта, є і завжди будуть в основі діяльності компанії. Клієнт прагне створювати кращі результати та досвід лікування пацієнтів, незалежно від того, де вони живуть і з чим стикаються. Компанія впроваджує інновації на постійній основі для забезпечення охорони здоров’я для всіх і скрізь.

Customer

Our client is a leading medical technology company. The portfolio of products, services, and solutions is at the center of clinical decision-making and treatment pathways. Patient-centered innovation is and always will be at the core of the company. The client is committed to creating better patient outcomes and experiences, no matter where they live or what they face. The client is innovating sustainably to provide healthcare for everyone, everywhere.

Проєкт

Місія проєкту полягає в тому, щоб дозволити постачальникам медичних послуг підвищити свою цінність, оснастивши їх нашими інноваційними технологіями та послугами в галузі діагностичної та терапевтичної візуалізації, лабораторної діагностики та молекулярної медицини, а також цифрової безпеки та корпоративних сервісів.

Project

Project’s mission is to enable healthcare providers to increase their value by equipping them with our innovative technologies and services in diagnostic and therapeutic imaging, laboratory diagnostics, molecular medicine, and digital health and enterprise services.

Обов’язки

 • Проєктувати, розробляти, оптимізувати та підтримувати архітектури даних і конвеєрів, що відповідають визначеним принципам ETL та Data Lake для конкретного підрозділу
 • Виявляти, розуміти та впорядковувати розрізнені джерела даних та структурувати їх у чисті моделі даних з чіткими та зрозумілими схемами
 • Сприяти оцінці нових інструментів для аналітичної інженерії даних або науки про дані
 • Пропонувати та долучатися до планів навчання та вдосконалення навичок, стандартів та процесів інженерії аналітичних даних

Responsibilities

 • Design, develop, optimize, and maintain squad-specific data architecture and pipelines that adhere to defined ETL and Data Lake principles
 • Discover, understand, and organize disparate data sources and structure them into clean data models with clear and understandable schemas
 • Contribute to the evaluation of new tools for analytical data engineering or data science
 • Suggest and contribute to training and improvement plans for analytical data engineering skills, standards, and processes

Вимоги

 • Досвід роботи в галузі інженерії даних та з рішеннями хмарних обчислень у сфері даних та аналітики, бажано з Azure
 • Концептуальні знання основ аналізу даних, наприклад, розмірного моделювання, ETL, інструментів звітності, управління даними, зберігання даних, структурованих та неструктурованих даних
 • Знання SQL та досвід роботи принаймні з мовою програмування Python
 • Відмінні комунікативні навички та вільне володіння діловою англійською мовою
 • Розуміння баз даних для великих даних, таких як Snowflake, BigQuery та інших (Snowflake в пріоритеті)
 • Досвід розробки баз даних та моделювання даних, в ідеалі з Databricks/Spark

Requirements

 • Experience in data engineering and with cloud computing services solutions in the area of data and analytics, preferably with Azure
 • Conceptual knowledge of data analysis fundamentals, e.g., dimensional modeling, ETL, reporting tools, data governance, data warehousing, structured and unstructured data
 • Knowledge of SQL and experience with the Python programming language
 • Excellent communication skills and fluency in business English
 • Understanding Big Data Data Bases such as Snowflake, BigQuery, etc. Snowflake is the preferred one
 • Experience in database development and data modeling, ideally with Databricks/Spark