Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
29 вересня 2023

UI/UX Designer (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Познань (Польща), віддалено

Наша команда дизайнерів, яка зараз складається з 60 креативних і талановитих людей, шукає однодумців. Ми професіонали в перетворенні ідей, бізнес-цілей та вимог у високоефективні та прості у використанні продукти для десятків клієнтів по всьому світу.

Ми любимо приймати виклики і брати на себе відповідальність за весь дизайн продукту, щоб створювати першокласні веб-, мобільні або навіть індивідуальні вбудовані інтерфейси, використовуючи широкий спектр існуючих інструментів, технік і підходів з додаванням власних ілюстрацій, 3D- та анімації, AR/VR-технологій, тощо.

Щоб краще зрозуміти, чим ми займаємося, подивись наше портфоліо:

www.behance.net/sigmasoftwaredesign
www.instagram.com/sigma.software.design
dribbble.com/sigma_software_design

Для натхнення та отримання додаткової інформації про нашу діяльність заходь на наш сайт:

sigmasoftware.design

Обов’язки:

 • Розробка з нуля веб-/десктопних/мобільних/вбудованих продуктів для різних доменних областей з використанням найкращих практик UI/UX
 • Ведення переговорів/пояснення вимог, бізнес-цілей та інших технічних питань з клієнтами, менеджерами проєктів та командами розробників. Вміння ефективно презентувати проєктні рішення
 • Розуміння цілей проєкту та перетворення бізнес-вимог у проєктну гіпотезу
 • Робота у тісній співпраці як з внутрішніми, так і з зовнішніми командами — зацікавленими сторонами, керівництвом, командами проєктування та розробки
 • Презентація власних дизайнерських ідей та результатів клієнтам і членам команди, узгодження рішень
 • Оцінка часу, необхідного для виконання роботи, та дотримання термінів
 • Розробка проєктної документації UI/UX, передача проєкту на перевірку та його впровадження
 • Керівництво молодшими UI дизайнерами, менторство (за бажанням)
 • Участь у створенні дорожніх карт та оцінці ефективності роботи співробітників
 • Участь у програмах дизайн-стажування

Вимоги:

 • Щонайменше 3 роки досвіду проєктування інтерфейсів, як веб-, так і мобільних
 • Досвід в UX та UI, вміння будувати та перевіряти гіпотези
 • Розуміння директив Material/HIG та вимог адаптивного веб-дизайну
 • Володіння стандартними інструментами дизайну (Scretch, Figma, Adobe CC тощо) та здатність швидко освоювати нові
 • Знання принципів Atomic Design та досвід побудови складних систем проєктування
 • Розуміння процесу розробки програмного забезпечення та усвідомлення своєї ролі в ньому
 • Здатність оцінювати свої зусилля та дотримуватися дедлайнів
 • Рівень володіння англійською мовою Upper-Intermediate або вище
 • Допитливість і бажання постійно вчитися для розвитку нових і вдосконалення існуючих навичок
 • Готовність ділитися знаннями
 • Любов до своєї роботи та портфоліо, але розуміння того, що ти можеш досягти більшого
 • Здатність швидко працювати, швидко думати, поважати і цінувати свій час і час інших
 • Здатність насолоджуватися і святкувати своє життя, співаючи, танцюючи, бігаючи, катаючись на велосипеді, малюючи, граючи на барабанах або будь-чим іншим

Our design team, which now consists of 60 creative and talented individuals, is looking for like-minded people. We are experts in converting ideas, business goals, and requirements into high-efficient and easy-to-use products for dozens of clients worldwide.
We love to take challenges and responsibility for the entire product design to deliver top-notch web, mobile, or even custom-tailored embedded interfaces using a wide variety of existing tools, technics and approaches with the addition of custom illustrations, 3D and motion graphics, AR/VR experience, etc.

Get a better feeling of what we do by glancing at our portfolio: www.behance.net/sigmasoftwaredesign
www.instagram.com/sigma.software.design
dribbble.com/sigma_software_design

Get inspired and learn more about what we create on our website:
sigmasoftware.design

Responsibilities:

 • Designing web/desktop/mobile/embedded products from scratch for various domain areas incorporating best UI/UX practices
 • Negotiating/explaining requirements, business objectives, and other technical issues with clients, PMs, and development teams. Strong ability to effectively communicate design decisions
 • Understanding the project goals and transforming business requirements into a design hypothesis
 • Working in close collaboration with both internal and external teams — stakeholders, management, design, and development teams
 • Presenting own design ideas and deliveries to clients and team members, negotiating solutions
 • Estimating the time required to complete the work and meeting the deadlines
 • UI/UX design documentation development, design hands-off and implementation validation
 • Guidance of Junior UI Designers, mentoring (optional)
 • Taking part in roadmaps creation and performance reviews of mentees Participating in Design Internship programs

Requirements:

 • At least 3 years of experience in designing interfaces, both web and mobile
 • Experience in UX and UI, ability to build and test hypotheses
 • Familiarity with Material/HIG guidelines and responsive web design requirements
 • Proficiency in the industry standard design tools (Scretch, Figma, Adobe CC, etc.), and ability to quickly get familiar with the new ones
 • Knowledge of Atomic Design principles and experience in building complex design systems
 • Understanding the software development process and knowing your role in it
 • Ability to estimate your efforts and meet deadlines
 • Upper-Intermediate level of English or higher
 • Being curious and continuously learning to develop new and improve existing skills Willingness to share knowledge
 • Love your work and portfolio, but know you can do better
 • Ability to work fast, think fast, respect and value your time and the time of others
 • Ability to enjoy and celebrate your life by singing, dancing, running, cycling, painting, playing drums, or whatever you do