Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
19 лютого 2024

Senior DevOps Engineer (Web and Mobile Unit) (вакансія неактивна)

Варшава (Польща), Краків (Польща), Познань (Польща), віддалено

Ми шукаємо талановитого DevOps інженера приєднатися до нашої команди, відповідальної за підтримку декількох розподілених середовищ. В якості інженера DevOps ти керуватимеш, контролюватимеш та будеш проводити технічне обслуговування системи, а також надаватимеш рекомендації щодо нових технологій, процедур тощо.

ВИМОГИ

 • Щонайменше 5 років практичного досвіду роботи з Linux
 • Сильні навички написання скриптів (Bash, Python, Perl)
 • Досвід роботи з інструментами CI/CD (TeamCity, Jenkins, CircleCI тощо)
 • Знання Azure
 • Досвід роботи з AWS та GCP буде перевагою
 • Знання баз даних (MySQL, PostgreSQL) та No-SQL баз даних (Redis, MongoDB, DynamoDB, Cassandra)
 • Практичний досвід роботи з інструментами управління конфігурацією (Ansible, Terraform, CloudFormation, Puppet)
 • Гарні знання та розуміння веб-технологій та серверів додатків (Apache, Nginx, Tomcat)
 • Знання VMware та супунтіх інструментів, таких як vRealize, VMotion тощо
 • Практичний досвід роботи з процедурами розгортання PHP/JS/Java додатків (Laravel, WordPress)
 • Глибоке розуміння концепцій Docker та використання Docker/ Docker-compose
 • Великий досвід роботи зі стеком Atlassian (Jira, Confluence)
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate

ОБОВʼЯЗКИ

 • Участь у плануванні середовища та архітектури
 • Автоматизація CI/CD та інших процесів на проєкті
 • Оптимізація існуючих середовищ та структур
 • Надання рекомендацій щодо нових технологій та процедур з метою покращення доступності та управління послугами
 • Усунення несправностей виробничих систем і мереж, пов’язаних з продуктивністю та функціональністю
 • Підтримка існуючих середовищ
 • Консультування команди розробників з питань, пов’язаних з інфраструктурою


We are looking for a talented DevOps Engineer to join our team responsible for supporting multiple distributed environments. As a DevOps, you’ll manage, monitor, and perform maintenance to ensure the system, provide recommendations for new technologies and procedures, etc.

REQUIREMENTS

 • At least 5 years on-hand experience with Linux
 • Strong scripting skills (Bash, Python, Perl)
 • Work experience with CI/CD tools (TeamCity, Jenkins, CircleCI, etc.)
 • Strong knowledge of Azure
 • Work experience with AWS and GCP will be a plus
 • Familiarity with Databases (MySQL, PostgreSQL) and No-SQL Databases (Redis, MongoDB, DynamoDB, Cassandra)
 • Practical experience with configuration management tools (Ansible, Terraform, CloudFormation, Puppet)
 • Good knowledge and understanding of web and app technology/servers (Apache, Nginx, Tomcat)
 • Familiarity with VMware and related tools like vRealize, VMotion, etc.
 • On-hand experience with PHP/JS/Java application deployment procedures (Laravel, WordPress)
 • Deep understanding of Docker concepts and Docker/Docker-compose usage
 • Broad experience with Atlassian stack (Jira, Confluence)
 • Upper-Intermediate level of English

RESPONSIBILITIES

 • Taking part in environment and architecture planning
 • Automation of CI/CD and other processes on a project
 • Optimization of existing environments and structures
 • Providing recommendations for new technologies and procedures to improve service availability and management
 • Troubleshooting production system and network issues related to performance and functionality
 • Supporting existing environments
 • Consulting the development team on infrastructure-related questions