Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
25 вересня 2023

Marketing Specialist (Education) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, віддалено

Ми шукаємо досвідченого маркетолога для допомоги у розвитку Sigma Software University. Перевагою для кандидата буде розуміння IT-індустрії та попередній досвід просування освітніх платформ.

Нашим ідеальним кандидатом є зрілий спеціаліст із системним підходом, цілеспрямованістю, почуттям відповідальності та здатністю до самостійної роботи. Ми шукаємо людину, яка бере на себе ініціативу та веде проєкт вперед, а не просто виконує задачі.

Якщо ти любиш виклики та прагнеш досягати нових цілей, запрошуємо тебе до нашої команди!

ОБОВʼЯЗКИ

 • Проведення глибокого аналізу ринку, побудова маркетингової стратегії для численних продуктів Sigma Software University
 • Розробка та впровадження маркетингової стратегії для залучення клієнтів
 • Визначення цільової аудиторії, її сегментів та потреб; формування стратегії комунікації з аудиторією
 • Управління маркетинговим бюджетом та аналіз його ефективного використання
 • Реалізація медіа-плану для комунікації з цільовою аудиторією, організація рекламних кампаній
 • Управління ключовими показниками ефективності кампаній та розробка програм лояльності
 • Участь у процесі бізнес-планування відділу
 • Аналіз конкурентів сайту, проведення SEO-оптимізації сайту Sigma Software University відповідно до вимог алгоритмів пошукових систем
 • Повна відповідальність та контроль за розвитком сайту
 • Запуск таргетованої реклами, маркетинг в соціальних мережах

ВИМОГИ

 • 2+ роки роботи на аналогічній посаді
 • Обов’язкова наявність креативного мислення
 • Глибоке розуміння індустрії IT-освіти та навчання, зокрема її тенденцій, цільової аудиторії, конкурентів та регулярних вимог
 • Знання IT та освітніх платформ стане значною перевагою
 • Знання принципів копірайту, ремаркетингу, Google Ads & Analytics, включаючи створення привабливого контенту для веб-сайтів, соціальних мереж, електронних листів та інших маркетингових матеріалів, також високо цінується
 • Знання різних маркетингових інструментів та каналів, вміння вибирати потрібні
 • Глибоке розуміння performance-маркетингу, конверсії та онлайн-залучення клієнтів
 • Поглиблений досвід роботи з інструментами аналітики веб-сайтів
 • Здатність адаптуватися до мінливих потреб компанії завдяки відмінним навичкам вирішення проблем
 • Досвід роботи у швидкому, динамічному середовищі та вміння працювати над різноманітними проєктами в режимі багатозадачності
 • Знання англійської мови на рівні Upper-intermediate або вище

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ

 • Відмінна грамотність
 • Максимальна увага до деталей
 • Високий рівень самостійності в роботі та прийнятті рішень

______________________________________________________________________________________________

We are seeking an experienced Marketing Specialist to assist with the development of Sigma Software University. It would be advantageous for the candidate to have an understanding of the IT industry and previous experience promoting educational platforms.

Our ideal candidate is a mature specialist with a systematic approach, dedication, a sense of responsibility, and the ability to work independently. We are looking for someone who takes the initiative and drives the project forward, rather than just performing tasks.

If you enjoy challenges and seek to achieve new goals, we welcome you to join our team!

REQUIREMENTS

 • 2+ years of experience in a similar position
 • Creative thinking is a must
 • Solid understanding of the IT education and training industry, including its trends, target audience, competitors, and regulatory requirements
 • Knowledge of IT and educational platforms would be a significant advantage
 • Good knowledge of copyrighting, remarketing, Google Ads & Analytics principles, including creating compelling content for websites, social media, emails, and other marketing materials also highly valued
 • Knowledge of different marketing tools and channels, ability to choose the right ones
 • Solid understanding of performance marketing, conversion, and online customer acquisition
 • In-depth experience with website analytics tools
 • Ability to adapt to changing company needs with superior problem-solving skills
 • Experience working in a fast-paced, dynamic work environment and the ability to multitask on a variety of projects
 • Upper-Intermediate level of English or higher

PERSONAL PROFILE

 • High literacy skills
 • High attention to details
 • High level of autonomy in work and decision-making

RESPONSIBILITIES

 • Running an in-depth market analysis, building a marketing strategy for numerous Sigma Software University products
 • Development and implementation of a marketing strategy to attract clients
 • Identification of the target audience, its segments, and needs; formulation of a communication strategy with the audience
 • Management of the marketing budget and analysis of its effective utilization
 • Implementation of a media plan for communication with the target audience, organization of advertising campaigns
 • Management of key performance indicators of campaigns and development a loyalty program
 • Participation in the department’s business planning process
 • Analyzing the website competitors, performing SEO optimization of the Sigma Software University website to meet the requirements of search engine algorithms
 • Taking over product ownership of the website
 • Running targeted advertising, social media marketing