Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
29 травня 2023

Intern Technical Support Engineer (AdTech) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Тернопіль, Чернівці, віддалено

If you want to start or continue your career in an international IT company, here we are. Our support team is growing and looking for new members to join and provide the best service for our customers.

We are looking for a Support Engineer who will start new projects and help with existing ones.

CUSTOMER

We are searching for an enthusiastic candidate who is willing to develop and grow in the Technical Support direction and we have several projects in the AdTech domain to propose:

 • An industry-leading provider of self-serve technology. The Customer provides a completely customizable and scalable self-serve AdTech infrastructure for publishers and media companies, enabling them to sell more print, web, and mobile advertising to all their clients more efficiently
 • The Client provides a connection between brands and influencers to ensure efficient communication between them. Also, there is the whole campaign flow support — discovery, activation, tracking, payments, and more

REQUIREMENTS

 • Understanding of Support methodologies, processes, planning, tools, and techniques
 • Upper-Intermediate level of English
 • Good communication and problem-solving skills
 • Working experience with Jira will be a plus

RESPONSIBILITIES

 • Providing customer and basic technical support services for end-users
 • Securing the agreed levels of service are always met according to the Service Level Agreement (SLA) such as, but not limited to response & resolution times, quality levels, work volumes done, etc.
 • Planning and performing preventive actions concerning the solution and/or its environment to avoid potential issues that may occur in future
 • Performing all tasks and providing deliverables on a good level of quality
 • Reporting status and progress according to the project and Company demands
 • Maintaining and developing positive relationships with customers and colleagues

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Якщо ти хочеш розпочати або продовжити свою кар’єру в міжнародній IT-компанії — тобі до нас. Наша команда підтримки розширюється і шукає нових працівників, які приєднаються до нас і забезпечуватимуть найкращій сервіс нашим клієнтам.

Ми шукаємо інженера служби підтримки, який розпочне нові проєкти та допоможе з існуючими.

КЛІЄНТ

Ми шукаємо ініціативного кандидата, який бажає розвиватися в напрямку технічної підтримки, і ми можемо запропонувати декілька проєктів у сфері AdTech:

 • Провідний постачальник технології самообслуговування. Клієнт надає повністю кастомізовану та масштабовану інфраструктуру у сфері AdTech видавництвам та медіа компаніям, що дозволяє їм більш ефективно продавати друковану, інтернет- та мобільну рекламу всім своїм клієнтам.
 • Клієнт забезпечує зв’язок між брендами та інфлуенсерами з метою налагодження між ними ефективної комунікації. Також забезпечується підтримка всього циклу кампанії — створення, активація, відстеження, платежі тощо.

ВИМОГИ

 • Розуміння методологій, процесів, планування, інструментів та методів підтримки
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate
 • Хороші комунікативні навички та навички вирішення проблем
 • Досвід роботи з Jira буде перевагою

ОБОВ`ЯЗКИ

 • Надання послуг клієнтської та базової технічної підтримки кінцевим користувачам
 • Забезпечення постійного дотримання узгоджених рівнів обслуговування відповідно до Угоди про рівень обслуговування, включаючи час реагування та вирішення проблем, рівень якості, обсяги виконаних робіт тощо
 • Планування та виконання превентивних дій щодо рішення та/або його середовища для уникнення майбутніх потенційних проблем
 • Виконання всіх завдань та надання результатів на належному рівні якості
 • Звітування про стан та прогрес відповідно до вимог проєкту та компанії
 • Підтримка та розвиток дружніх стосунків з клієнтами та колегами