Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
17 травня 2023

Strong Junior/Middle DevOps Engineer (Telecom domain) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, віддалено

Ти DevOps-інженер, який зацікавлений у створенні масштабованої та безпечної інфраструктури? Хочеш працювати автономно, і водночас бути частиною команди, брати на себе певну зону відповідальності та досягати результатів? Якщо тобі цікаво працювати з клієнтами напряму, якщо подобається надавати високоякісні рішення, що відповідають бізнес-потребам та перевершують очікування, ми будемо ради бачити тебе в нашій команді!
Це чудова нагода попрацювати в багатонаціональному колективі провідного світового телекомунікаційного підприємства у складі кваліфікованої команди.

Наш клієнт — провідна міжнародна телекомунікаційна інфраструктурна компанія, в якій працює близько 100 000 співробітників. Компанія надає продукти та послуги, необхідні для мобільного та стаціонарного зв’язку, радіомереж та мереж передачі даних. Понад 40% телефонних дзвінків здійснюються у системах компанії, а її мережею користуються понад 2 мільярди людей по всьому світу.

Наша команда допомагає клієнту (телеком-провайдеру) мігрувати додатки до хмарної інфраструктури, впроваджувати кращі практики CI/CD, безпеки та адміністрування, використовуючи сучасні інструменти DevOps. Ти приєднаєшся до команди, яка приведе DevOps-практики організації до сучасних стандартів, що дозволить скоротити витрати і підвищити ефективність.

Обов’язки:
— Покращувати та підтримувати інфраструктуру проєкту
— Допомагати команді у використанні і вдосконаленні DevOps-практик протягом життєвого циклу проєкту
— Бути проактивним у вирішенні проблем та задач

Вимоги:
— Мережі — великий практичний досвід (протоколи, управління мережами, усунення несправностей)
— K8s — великий практичний досвід, включаючи:
управління секретами K8s та ротація сертифікатів; RBAC для робочих навантажень в просторах імен; динамічне/статичне надання сховищ; управління класами сховищ, управління мережею K8s
— Linux — повна незалежність для всіх завдань
— Python, Terraform — невеликий практичний досвід
— Ansible, CI/CD інструменти, Git — значний практичний досвід
— VMWare, Scrum — деякий практичний досвід
— Рівень англійської мови Upper-Intermediate

Буде перевагою:
— Бажання розвивати свої навички, вирішувати цікаві задачі та складні проблеми
— Досвід роботи в багатонаціональних командах

Are you a DevOps Engineer interested in building scalable, secure infrastructure? Willing for autonomous work as well as a part of the team, taking area of responsibility and delivering results? If you are excited about working directly with the customer, if you enjoy delivering high-quality solutions to meet their business needs and exceed expectations, we will be glad to have you as part of our team!
This is an excellent opportunity for you to work as part of a skilled team in a multi-national environment in the world-leading telecommunication enterprise.

Our customer is top-ranking telecom infrastructure companies globally with nearly 100,000 employees. It delivers products and services needed for mobile and fixed-line communication, radio networks and transmission networks. More than 40% of phone calls are made through their systems and more than 2 billion people worldwide use their network.

Our team helps the customer (telecom provider) to migrate applications to the cloud infrastructure, implement CI/CD, security and administration best practices using modern DevOps tools. You will join the team bringing the organization’s DevOpspractices to modern standards to reduce costs and boost efficiency.

Responsibilities:
— Improve and support project infrastructure
— Help team in using and improving DevOps practices in the project lifecycle
— Be proactive in resolving issues and questions

Requirements:
— Networking — good practical experience — protocols, network management, troubleshooting
— K8s — good practical experience including: K8s secret management & cert rotation; RBAC for workloads in namespaces; Volume dynamic/static provisioning; Storage class management, K8s networking management
— Linux — fully independent for all tasks
— Python, Terraform — limited practical experience
— Ansible, CI/CD tools, Git — good practical experience
— VMWare, Scrum — some practical experience
— Upper-Intermediate level of English

Would be a plus:
— Passion for growing your skills, tackling interesting tasks and challenging problems 
— Experience of working in multinational teams