Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
29 червня 2023

Project Manager (Design and Web Solutions) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, віддалено

Запрошуємо енергійного менеджера проектів приєднатися до нашої команди у відділ дизайну та веб-рішень.

Наш підхід та практичний досвід є запорукою нашої унікальності. Тобі потрібно бути орієнтованим на результат, швидко навчатися та вміти швидко освоювати нові інструменти та технології.

Наші менеджери проєктів є професіоналами у втіленні ідей у життя. Вони бачать бізнес-цілі, приховані за вимогами, надають командам інформацію про користувачів, спрямовують команди на фінішну пряму та гарантують, що наші клієнти будуть у захваті від отриманого результату.

ВИМОГИ

 • 3 роки досвіду менеджменту проєктів
 • Добре знання методології, інструментів та методів управління проєктами та програмами
 • Розуміння життєвого циклу розробки програмного забезпечення
 • Досвід управління дизайн-проєктами
 • Досвід роботи з вимогами та управлінням ризиками
 • Хороші комунікаційні та презентаційні навички для ефективного спілкування з клієнтами та проєктними командами
 • Сильні організаторські здібності, вміння вести переговори та вирішувати конфлікти
 • Розуміння корпоративного середовища та цілей компанії; здатність пропонувати рішення для їх досягнення
 • Рівень письмової та усної англійської мови Upper-Intermediate або вище

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Оцінка та планування проєктів. Переважно ти працюватимеш з проєктами креативного та графічного дизайну, як внутрішніми, так і комерційними, а також з WordPress, WebFlow тощо
 • Контроль проектної діяльності, відстеження часу та затрачених зусиль, звітування про стан справ
 • Координація команди
 • Управління персоналом
 • Залучення команди
 • Управління ризиками проєкту
 • Успішне виконання та реалізація проєктів в рамках проєктних обмежень
 • Виявлення бізнес-потреб клієнтів та підбір оптимального продуктового рішення
 • Допомога в розробці маркетингових стратегій (робота з внутрішньою айдентикою Sigma Software)

______________________________________________________________________________

We invite an enthusiastic Project Manager to join our team in the Design & Web Solutions Business Unit.

Our approach and hands-on experience are at the heart of what makes us unique. You need to be result-oriented, be a fast learner, and be able to pick up new tools and technologies quickly.

Our project managers are professionals at bringing ideas to life. They read business goals hidden behind the requirements, supply teams with user insights, push teams to the finish line, and ensure we deliver experiences that our customers delight.

REQUIREMENTS

 • 3 years of project management experience
 • Good knowledge of project and program management methodology, tools, and techniques
 • Understanding of software development life cycle
 • Experience in Design Project Management
 • Experience with requirements and risk management
 • Good communication and presentation skills to communicate effectively with customers and project teams
 • Strong organizational, negotiation, and conflict-resolution skills
 • Understanding of the corporate environment and objectives; ability to propose solutions for their achievement
 • Upper-Intermediate level of written and spoken English or higher

RESPONSIBILITIES

 • Project estimation and planning. You will be mostly dealing with creative and graphic design projects, both internal and commercial, as well as WordPress, WebFlow, etc.
 • Project activities control, time and effort tracking, status reporting
 • Team coordination
 • People management
 • Team utilization
 • Project risk management
 • Successful execution and delivery of projects within project constraints
 • Identification of customer business needs and selection of the optimal product solution
 • Help in developing marketing strategies (work with Sigma Software’s internal identity)