Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
6 червня 2023

Technical Support Engineer (Automotive) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, віддалено

If you want to start or continue your career in an international IT сompany, here we are. Our support team is growing and looking for new members to join and provide the best service for our customers.

Customer

You will have an opportunity to work with a worldwide leader in the Automotive Engineering domain.

Project

Support project for the Swedish engineering and development center that supports future C-segment cars. Engineers will support connectivity service with operations and monitoring as a supplement to the daily business for the European market of the client.

Responsibilities

 • Providing 2-Level technical support on out-of- office and weekend basis
 • Securing agreed service levels in accordance with the Service Level Agreement (SLA)
 • Monitoring of Infrastructure and Integration into other systems
 • Incident and escalation reporting
 • Maintaining and developing positive relationships with customers and colleagues

Requirements

 • 1+ years of experience in technical support domain
 • General technical background or equivalent education
 • Understanding of standard ITSM processes (log and report incidents/problem)
 • Upper-Intermediate level of English
 • Readiness for night shifts

Will be a plus:

Understanding of cloud services (GCP, AWS)

Проект

Проєкт підтримки шведського центру інжинірингу та розробки, що займається підтримкою майбутніх автомобілів C-класу. Інженери забезпечуватимуть підтримку послуг зв’язку з операціями та моніторингом як доповнення до щоденної роботи на європейському ринку клієнта.

Обов’язки

 • Забезпечення технічної підтримки 2 рівня в неробочій час та у вихідні
 • Забезпечення узгоджених рівнів обслуговування відповідно до Угоди про рівень обслуговування (SLA)
 • Моніторинг інфраструктури та інтеграції з іншими системами
 • Звітність про інциденти або ескалацію
 • Підтримка та розвиток дружніх відносин з клієнтами та колегами

Вимоги

 • 1+ рік досвіду роботи в сфері технічної підтримки
 • Загальна технічна підготовка або аналогічна освіта
 • Розуміння стандартних процесів ITSM (облік та звітність про інциденти/проблеми)
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate
 • Можливість працювати в нічні зміни

Буде перевагою:

 • Розуміння хмарних сервісів (GCP, AWS)