Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
6 липня 2023

Senior Project Manager (Global Business Solutions Unit) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернівці, віддалено

Sigma Software — це місце, де скандинавські традиції зустрічаються з українським духом для створення відмінного програмного забезпечення. Ми поєднуємо найкращі практики та підходи шведської та української культур. Враховуючи високі вимоги до якості, мінімальної ієрархії, свободи прийняття рішень і уваги до кожної думки шведів, як українська компанія ми демонструємо гнучкість і відданість кожному проекту і кожному клієнту.

Як проєктний менеджер в нашій компанії, ти матимеш багато можливостей брати участь у різноманітних заходах, таких як пре-сейлз, ініціювання, оцінка та планування проекту, створення нових команд тощо.

Будучи частиною команди управління проєктом, ти матимеш всю необхідну підтримку для подолання можливих труднощів, доступ до існуючої бази знань і можливість поділитися своїми знаннями.

Ми шукаємо менеджера проєкту для ведення одного чи декількох проєктів різного розміру та складності. Наш найкращий кандидат — всесторонньо обізнаний лідер, який може легко керувати проєкними фреймворками.

Обов’язки:
— Створення, підтримка та огляд структури команди проєкту для досягнення успішних цілей і завдань проєкту
— Моніторинг та впровадження вдосконалень комунікацій, пов’язаних із проектом на всіх рівнях
— Підтримка та зміна процесів управління проєктами. Створення нових процесів з нуля, оптимізація поточних
— Наставництво та керування групами розробників програмного забезпечення для реалізації проєктів у межах обсягу, графіку, бюджету та якості (за допомогою інших керівників проєктів)
— Представлення та використання найкращих у своєму класі метрик досягнення, моніторингу та контролю цілей і ефективності проєкту
— Створення, підтримка та оновлення документації з управління проєктом і її оновлення за потреби.
— Управління ризиками
— Побудова довірливих і надійних відносин з клієнтами.

Вимоги:
— Рівень англійської мови вище середнього (у тому числі письмову)
— 3+ роки досвіду роботи на посаді управління проєктами (досвід роботи в кількох проєктах обов’язковий)
— 4+ роки досвіду роботи в гнучкому середовищі розробки програмного забезпечення
— Сильні та перевірені здібності управління людьми
— Досвід передпродажної діяльності (керівництво передпродажною командою, робота з ризиками та ймовірностями)
— Досвід роботи з проєктним координатором, співпраця з іншими проєктними керівниками
— Хороші навички делегування
— Добре управління відносинами
— Досвід незалежності та управління ризиками
— Досвід вирішення ескалацій

Sigma Software is a place where Nordic Traditions meet Ukrainian Spirit to create Superior Software. We combine the best practices and approaches from Swedish and Ukrainian cultures. Taking high demand for quality, minimal hierarchy, freedom of decision-making, and attention to every opinion from Swedes, as a Ukrainian company we demonstrate flexibility and dedication to every project and every customer.

As a Project Manager in our company, you will have lots of opportunities to participate in various activities including pre-sales activities, project initiation, estimation, and planning, building new teams, etc.

Being a part of the project management team, you will have all the support needed to overcome possible challenges, access to shared knowledge, and an ability to share your own.

REQUIREMENTS

 • English level upper intermediate at least (written including)
 • 3+ years of experience in project management position (multiple project experience is a must)
 • 4+ years of experience in roles within an agile software development environment
 • Strong and proven people management abilities
 • Experience in pre-sales activities (leading a pre-sale team, working with risks and assumptions)
 • Experience in working with project coordinator, cooperating with other project managers
 • Good delegation skills
 • Good relationship management
 • Experience in dependency and risk management
 • Experience in resolving escalations 

PERSONAL PROFILE

 • High level of self-organization
 • Attention to details
 • Strong communication and people skills
 • Strong leadership skills
 • Problem-solving experience

RESPONSIBILITIES

 • Building, maintaining, and overviewing the project team structure to meet successful project goals and objectives
 • Monitoring and implementing improvements to project-related communications at all levels
 • Maintaining and changing project management processes; establishing new processes from scratch, optimizing the current ones 
 • Leading and directing software development teams to deliver projects within the constraints of scope, schedule, budget, and quality (with the help of other PMs)
 • Introducing and using best-in-class delivery metrics to achieve, monitor, and control target project performance goals
 • Creating, maintaining, and updating the project management documentation and revising it as appropriate
 • Managing risks
 • Building trusting and reliable relationship with customers