Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
2 лютого 2023

Senior Test Automation Engineer (Healthcare) (вакансія неактивна)

Київ

Бажаєте приєднатися до досвідченої команди та стати частиною процесу розробки проєкту для співпраці з однією з найбільших біофармацевтичних компаній?
Це можливість для досвідченого та кваліфікованого Старшого інженера з автоматизації тестування взяти участь у розробці проєкту.
Звучить як про тебе? Ми чекаємо на тебе в нашій команді! 

Do you want to join an experienced team and be a part of the development process to collaborate with one of the biggest biopharmaceutical companies?
This is an opportunity for an experienced and skillful Senior Test Automation Engineer to participate in the project development.
Sounds like you? We are waiting for you on our team!

Customer
Our customer is one of the oldest and biggest biopharmaceutical companies, which focuses on scientific innovation to deliver medicines and vaccines that may help millions of people around the world. 

Наш клієнт — одна з найстаріших і найбільших біофармацевтичних компаній, яка фокусується на наукових інноваціях для створення ліків і вакцин, що можуть допомогти мільйонам людей у всьому світі.   

Project
We invite a Senior Test Automation Engineer to join our team. You will be responsible for the development of an access management system as a part of our open-minded technically skilled team.

Ми запрошуємо старшого інженера з автоматизації тестування приєднатися до нашої команди. Ви будете відповідати за розробку системи управління доступом як частина нашої відкритої технічно кваліфікованої команди.

Responsibilities
— Develop automated tests
— Create definitions for manual tests which are not automated yet
— Responsible for running Test suits via CI/CD and, if necessary, manually
— Plan and estimate testing activities
— Perform familiarization and analysis of requirements, their clarification
— Create and review test documentation: test strategies, test cases and suites, checklists, mind maps, etc.
— Analyse test results and coordinate with development teams for bug fixes requirements analysis and clarification  

— Розробляти автоматизовані тести
— Створювати визначення для ручних тестів, які не автоматизовані
— Відповідати за запуск тестових наборів через CI/CD та, за необхідності, вручну
— Планувати та оцінювати діяльність з тестування
— Ознайомлення та аналіз вимог, їх уточнення
— Створювати та перевіряти тестову документацію: стратегії тестування, тестові кейси та набори, чек-листи, ментальні карти тощо
— Аналізувати результати тестування та координувати з командами розробників аналіз та уточнення вимог для виправлення помилок

Requirements
— Strong test automation design skills (OOP, composition, Page Object, Singleton, SOLID, etc.)
— Strong Java knowledge
— Strong Testing frameworks knowledge: JUnit / Mockito / etc.
— Strong Selenium knowledge
— Experience with Docker, Docker-Compose
— Experience with Git
— Experience with Jira
— Upper Intermediate level of English

— Сильні навички проєктування автоматизації тестування (ООП, композиція, Page Object, Singleton, SOLID тощо)
— Сильні знання Java
— Знання фреймворків для тестування: JUnit / Mockito / тощо
— Сильні знання Selenium
— Досвід роботи з Docker, Docker-Compose
— Досвід роботи з Git’ом
— Досвід роботи з Jira
— Англійська мова на рівні вище середнього