Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
26 січня 2023

Embedded Software Developer (IoT) (вакансія неактивна)

Угорщина, Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Тернопіль, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Нью-Йорк (США), Познань (Польща), Прага (Чехія), Стокгольм (Швеція), віддалено

We are looking for an Embedded Software Developer to work in the heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) domain and help us develop smart home climate solutions.We are looking for an Embedded Software Developer to work in the heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) domain and help us develop smart home climate solutions.
Devices and machines get smarter day by day and find their way to all spheres of life and businesses of any size.
Are you interested in developing embedded software, which controls the operation of such devices and machines?
Yes? Then welcome on board!

PROJECT
The project includes the development of smart home climate solutions for a client operating in the heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) domain. Together with the client, we bring smart climate solutions in terms of wireless connectivity and intelligent control for any type of property, whether it is an apartment block, an industrial building, a hotel, or a country house to help reduce energy consumption for our client’s customers and for society at large.

REQUIREMENTS
— At least 5 years of experience with С, Embedded
— Knowledge of widely used platforms (ST, SiLabs, NXP, TI), interfaces and protocols (UART, I2C, SPI, ModBus, CAN, USB, Ethernet, etc.)
— Experience in debugging and troubleshooting solutions for embedded systems. It should include software debugging on real devices and debugging issues
— Knowledge of commonly used libraries (HALs, file system (FatFS, LittleFS), networking (lwIP or similar)
— At least Intermediate level of English

RESPONSIBILITIES
— Design separate components, modules, classes, devices
— Code, debug, document, and maintain portions of software and hardware
— Perform different types of testing
— Participate in estimation and planning sessions
— Contribute to the development of technical project documentation and user documentation
— Help test engineers and support personnel in solving technical issues of software installation and its operation
— Participate in conference calls and face-to-face meetings with the customer and customer partners
— Comply with the best engineering practices, technical standards, and quality criteria set forth on the project
— Report status and progress according to the project and company demands
— Spot current deficiencies in the development process, adopted procedures, and engineering practices, environment configurations, etc., and suggest improvements
— Escalate technical issues to the Architect, Team Lead, and Project Manager
— Improve your qualification within the areas of expertise at various training courses, seminars, and/or other educational organizations

WHY US
— Diversity of Domains & Businesses
— Variety of technology
— Health & Legal support
— Active professional community
— Continuous education and growing
— Flexible schedule
— Remote work
— Outstanding offices (if you choose it)
— Sports and community activities
____________________________________________________________________________________________________
Пристрої та машини стають розумнішими з кожним днем і знаходять свій шлях до всіх сфер життя та бізнесу будь-якого розміру.
Тебе цікавить розробка вбудованого програмного забезпечення, яке керує роботою таких пристроїв і машин?
Так? Тоді ласкаво просимо до команди!
Ми у пошуках Embedded Software розробника, що хотів би працювати у сфері опалення, вентиляції та кондиціонування повітря і допомогти нам розробити кліматичні рішення в розумному домі.

ПРОЄКТ
Проєкт включає розробку кліматичних рішень для розумного дому для клієнта, який працює у сфері опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. Разом із клієнтом ми пропонуємо інтелектуальні кліматичні рішення для бездротового підключення та інтелектуального керування для будь-якого типу нерухомості, будь то багатоквартирний будинок, промислова будівля, готель чи заміський будинок, щоб допомогти зменшити споживання енергії для клієнтів нашого замовника і для суспільства в цілому.

ОБОВ’ЯЗКИ
— Проєктувати окремі компоненти, модулі, класи, пристрої
— Писати код, налагоджувати, документувати та підтримувати частини програмного та апаратного забезпечення
— Проводити різні види тестування
— Брати участь у сесіях з оцінки та планування
— Долучатись до розробки проєктно-технічної документації та документації користувача
— Допомагати інженерам-тестувальникам і персоналу служби підтримки з вирішенням технічних питань встановлення та експлуатації ПЗ
— Брати участь у телеконференціях і особистих зустрічах із замовником і його партнерами
— Дотримуватися найкращих інженерних практик, технічних стандартів і критеріїв якості, визначених проєктом
— Звітувати про стан і прогрес відповідно до проєкту та вимог компанії
— Виявляти поточні недоліки в процесі розробки, прийнятих процедурах та інженерних практиках, конфігураціях середовища тощо та пропонувати покращення
— Передавати технічні проблеми архітектору, технічному керівнику команди (техліду) та менеджеру проєкту
— Підвищувати свою кваліфікацію за фахом на різних навчальних курсах, семінарах та/або в інших освітніх організаціях

ВИМОГИ
— Щонайменше 5 років досвіду із С/С++
— Знання широко використовуваних платформ (ST, SiLabs, NXP, TI), інтерфейсів і протоколів (UART, I2C, SPI, ModBus, CAN, USB, Ethernet тощо)
— Досвід налагодження та усунення несправностей в рішеннях для вбудованих систем. Це включає налагодження ПЗ на реальних пристроях і усунення проблем
— Знання бібліотек, які часто використовуються (HAL, файлова система (FatFS, LittleFS), мережа (lwIP або подібна))
— Рівень англійської мови Intermediate
Про компанію Sigma Software
Sigma Software is a place where Nordic Traditions meet Ukrainian Spirit to create Superior Software. We combine the best practices and approaches from Swedish and Ukrainian cultures. Taking high demand for quality, minimal hierarchy, freedom of decision-making, and attention to every opinion from Swedes, as a Ukrainian company we demonstrate flexibility and dedication to every project and every customer.

We are IT consulting and software product company with development offices in Ukraine, Sweden, the USA, Canada, Poland, and Australia. We deliver smartest solutions to our customers in the areas of government, telecommunications, advertising, automotive, gaming, and others. Being a part of Sigma Group, one of the largest Nordic IT corporations, we are a global player with more than 5000 employees in 12 countries and over 1500 in Ukraine.

We work with startups, software houses, and enterprises providing the products and services that suit our clients the most. Company`s R&D centers are mastering the trending technologies and directions: Infotainment, AR/VR, Blockchain, Machine Learning, Data Science, Artificial Intelligence, and others.

Про компанію Sigma Software

Sigma Software is a place where Nordic Traditions meet Ukrainian Spirit to create Superior Software. We combine the best practices and approaches from Swedish and Ukrainian cultures. Taking high demand for quality, minimal hierarchy, freedom of decision-making, and attention to every opinion from Swedes, as a Ukrainian company we demonstrate flexibility and dedication to every project and every customer.

We are IT consulting and software product company with development offices in Ukraine, Sweden, the USA, Canada, Poland, and Australia. We deliver smartest solutions to our customers in the areas of government, telecommunications, advertising, automotive, gaming, and others. Being a part of Sigma Group, one of the largest Nordic IT corporations, we are a global player with more than 5000 employees in 12 countries and over 1500 in Ukraine.

We work with startups, software houses, and enterprises providing the products and services that suit our clients the most. Company`s R&D centers are mastering the trending technologies and directions: Infotainment, AR/VR, Blockchain, Machine Learning, Data Science, Artificial Intelligence, and others.