Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
25 січня 2023

Junior DevOps Engineer (Source Code Scan Platform) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Тернопіль, Чернівці

How about taking part in a large long-term project? We have a great opportunity for a motivated DevOps Engineer to work on a high tech project!

Шукаємо цілеспрямованих, мотивованих людей, які швидко навчаються, хотіли б розпочати кар’єру в DevOps, прагнуть до знань і бажають автоматизувати й оптимізувати все. Це чудова можливість для тебе попрацювати як частина кваліфікованої команди, щоб отримати цінний досвід створення, розгортання та експлуатації різноманітних систем.

Звучить цікаво? Ласкаво просимо приєднатися!

Клієнт
Наш замовник є світовим лідером у сфері рішень з кібербезпеки для розробки сучасного корпоративного програмного забезпечення. Ця компанія надає найповнішу в галузі платформу безпеки програмного забезпечення, яка об’єднується з DevOps і забезпечує статичне та інтерактивне тестування безпеки додатків, аналіз складу програмного забезпечення, інформування розробників про безпеку додатків і навчальні програми для зменшення та усунення ризиків, пов’язаних із вразливістю програмного забезпечення.
Клієнту довіряють понад 40 відсотків зі списку Fortune 100 і половина з Fortune 50, включаючи провідні організації, такі як SAP, Samsung і Salesforce.com.

Проєкт
Основною метою проекту є розробка унікального хмарного веб-додатку для статичного аналізу коду. Цю платформу використовуватимуть не лише розробники, а й команди DevOps та безпеки.
Ось що користувачі можуть робити з ним: сканувати вихідний код, перевіряти вразливість і виправляти виявлені проблеми на ранній стадії розробки. Найкраще, що програма працюватиме з більш ніж 25 мовами програмування та скриптів.

Обов’язки
— Тісно співпрацювати зі старшим DevOps в одній команді
— Брати участь у зустрічах команди та обговореннях
— Ознайомитися з усім конвеєром CI/CD для хмарних нативних рішень
— Бути частиною команди «в стартап-режимі», яка розробляє вдосконалений додаток для навчального продукту з безпеки
— Брати участь у виборі та використанні найкращих технологій у сучасному середовищі власної хмарної архітектури

Вимоги
— 1 рік комерційного досвіду на позиції DevOps-інженера
— Перевірений досвід використання Kubernetes, Jenkins, Helm
— Базове розуміння операторів Kubernetes, стека EFK, RabbitMQ, Argocd, Grafana, Prometheus, Thanos, AWS

Буде плюсом, якщо ви:
— Знайомі з життєвим циклом розробки програмного забезпечення та принципами Agile
— Мати базові навички програмування та розуміння IaC
— Знайомство з хмарними провайдерами, такими як AWS/GCP/Azure

Details
We are looking for driven, motivated, and fast-learning individuals who would like to start a DevOps career, get knowledge, and learn how to automate and optimize everything. This is an excellent opportunity for you to work as part of a skilled team to gain valuable experience in building, deploying, and operating a variety of systems.

Feeling thrilled? You are welcome to join!

Customer
Our customer is a global leader in software security solutions for modern enterprise software development. This company delivers the industry’s most comprehensive Software Security Platform that unifies with DevOps and provides static and interactive application security testing, software composition analysis, developer application security awareness, and training programs to reduce and remediate risk from software vulnerabilities.
The client is trusted by more than 40 percent of the Fortune 100 and half of the Fortune 50, including leading organizations such as SAP, Samsung, and Salesforce.com.

Project
The main goal of the project is to develop a unique cloud-based web application to perform static code analysis. Not only development but also DevOps and security teams will use this platform.
Here’s what users can do with it — scan source code, check vulnerability, and fix detected vulnerability issues early on the development stage. The best thing is that the application will work for over 25 coding and scripting languages.

Responsibilities
— Work close with a Senior DevOps inside one team;
— Take part in the team meeting and discussions;
— Get familiar with the entire CI/CD pipeline for cloud native solutions;
— Be a part of a «startup-mode» team developing an advanced application for a security training product;
— Take a part selecting and utilizing best-of-breed technologies in the modern Cloud Native architecture environment.

Requirements
— 1 year of commercial experience as a DevOps Engineer;
— Proven experience using Kubernetes, Jenkins, Helm;
— Basic understanding of Kubernetes operators, EFK stack, RabbitMQ, Argocd, Grafana, Prometheus, Thanos, AWS

It will be a plus if you:
— Are familiar with the Software Development Lifecycle and Agile principles
— Have basic skills in programming and understanding of IaC
— Familiar with Cloud providers such AWS/GCP/Azure