Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
16 березня 2023

Internal Content Manager (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, віддалено

Sigma Software має низку внутрішніх систем, де ми публікуємо важливу інформацію про наші процеси, політику, правила, новини тощо для наших співробітників та партнерів. Ми шукаємо людину, яка буде керувати цим контентом, стежити за його актуальністю та пропонувати оптимізацію та покращення контенту, враховуючи цільову аудиторію.

Ми готові:

 • Підтримувати вас експертними порадами та настановами
 • Забезпечити вас комфортними умовами роботи та гнучким графіком
 • Бути відкритими до ваших пропозицій та ідей
 • Цінувати та заохочувати ваші таланти

ВИМОГИ:

 • Щонайменше 2 роки роботи контент-менеджером у комерційних структурах зі схожими обов’язками
 • Відмінні навички написання та редагування текстів
 • Базові знання HTML і CSS
 • Увага до деталей у поєднанні зі здатністю побачити, зрозуміти і пояснити загальну картину
 • Орієнтованість на рішення, вміння досягати поставлених цілей. Здатність знаходити напрямок у роботі і самостійно приймати рішення, враховуючи загальні цілі
 • Просунутий рівень англійської мови (Advanced level of English)
 • Досвід роботи з CMS. Знання можливостей WordPress та SharePoint Online є перевагою

ОБОВ’ЯЗКИ:

 • Створення та публікація легкого, привабливого та добре структурованого внутрішнього контенту, такого як політики, процедур, правил, інструкцій, посібників тощо, щоб його було легко зрозуміти та використовувати. Початковий контент буде надано вам власниками цих матеріалів
 • Визначення структури системи управління контентом (CMS) таким чином, щоб відповідний контент було легко знайти для користувачів
 • Аналіз використання контенту та визначення можливостей для підвищення його ефективності
 • Забезпечення узгодженості контенту в CMS та інших системах
 • Тісна співпраця з командами розробників для покращення функціональності CMS. Ми використовуємо SharePoint та WordPress


Sigma Software has a number of internal systems where we publish critical information about our processes, policies, rules, news, etc., for our employees and partners. We are looking for someone who will manage this content, make sure it is up to date, and suggest its optimization and improvements considering its intended audience.

WE WILL:

 • Support you with expert advice and guidance
 • Provide you with comfortable working conditions and a flexible schedule
 • Stay open to your suggestions and ideas
 • Appreciate and cherish your talents

REQUIREMENTS

 • At least 2 years of work as a Content Manager in commercial structures with similar responsibilities
 • Excellent writing and editing skills
 • Basic knowledge of HTML and CSS
 • Attention to details, combined with the ability to zoom out, understand, and explain the big picture
 • A solution-oriented, can-do attitude. The ability to take a general direction and make decisions independently, considering overall goals
 • Advanced level of English
 • Experience with CMS. Knowing WordPress and SharePoint Online capabilities is a plus

RESPONSIBILITIES

 • Creating and publishing light, appealing, and well-structured internal content, such as policies, procedures, rules, guides, manuals, etc., so that it is easy to understand and use. The original content will be provided to you by its owners
 • Defining the content management systems (CMS) structure so that the relevant content is easy to find for users
 • Analyzing the content usage and identifying opportunities to improve its effectiveness
 • Ensuring the consistency of the content throughout CMS and other systems
 • Working closely with development teams to improve CMS functionality. We use SharePoint and WordPress