Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
12 квітня 2023

SMM Manager (вакансія неактивна)

Угорщина, Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Познань (Польща), Прага (Чехія), віддалено

Захоплюєшся соціальними мережами і знаєш, як зробити свої публікації ефективнішими? Можеш легко написати інформативне та захоплююче повідомлення? Можеш зберігати креативність та переконливість, дотримуючись термінів і бізнес-вимог? Якщо відповіді позитивні, ця посада ідеально тобі підійде.

У рамках цієї посади ти будеш тісно співпрацювати з командами міжнародного PR та дизайну у формуванні репутації компанії в соціальних мережах. У співпраці з командою твоїм основним завданням буде створювати розумний, персоналізований і привабливий соціальний контент, який автентично виражає культуру компанії, демонструє її унікальні переваги та підтримує загальний бренд Sigma Software.

Основні цілі:

 • Планувати та впроваджувати міжнародну PR-стратегію в соціальних мережах
 • Будувати позитивну та міцну репутацію компанії в LinkedIn і Twitter
 • Підвищувати впізнаваність бренду на ринках Великобританії, Європи
 • Зміцнювати зв’язки бренду з потенційними та існуючими клієнтами та партнерами

Обов’язки:

 • Регулярно керувати обліковими записами в соціальних мережах Sigma Software (LinkedIn, Twitter) — до 5 публікацій щодня. Слідкувати за брендом компанії та вчасно реагувати на всі дії, пов’язані з ним (згадки, коментарі, репости)
 • Забезпечувати PR-підтримку онлайн і офлайн-заходів, організованих міжнародною командою Sigma Software або клієнтами/партнерами Sigma Software
 • Запускати цільові платні рекламні кампанії відповідно до діяльності маркетингової команди
 • Розробляти відповідні теми контенту, які відповідатимуть потребам цільових клієнтів компанії, і просувати їх
 • Працювати з внутрішньою командою дизайнерів і зовнішніми постачальниками щодо візуальних матеріалів для соціальних мереж (банери, інфографіка, односторінкові лендінги, відео, обкладинки сторінок)
 • Вести переговори з іншими членами команди Sigma Software щодо створення контенту для соціальних мереж (статті LinkedIn, інфографіка, дописи тощо)
 • Готувати звіти про продуктивність контенту та зростання аудиторії на ключових ринках

Що ми очікуємо від міжнародного SMM-менеджера:

 • Великий досвід просування в соціальних мережах (органічний)
 • Сильні навички письма та здатність вести ідею від задуму до повномасштабного повідомлення
 • Досвід роботи в командному середовищі
 • Досвід роботи з міжнародними компаніями/клієнтами
 • Розуміння тенденцій дизайну в ЗМІ
 • Просунутий рівень письмової англійської мови
 • Добре знання тем і трендів у сфері технологій та стартапів, бажання дізнатися більше про це

Are you passionate about social media and know how to make your posts better performing? Does writing an informative and engaging message sound like a piece of cake to you? Can you stay creative and convincing while meeting the deadlines and business requirements? If the answers are positive, then the position will be an excellent fit for you.

As a part of this position, you will closely work with the International PR and Design teams in creating the company reputation in social media. In collaboration with the team, your main task will be to produce smart, personalized, and engaging social content that authentically expresses the company’s culture, demonstrates the unique selling points, and supports the overall Sigma Software brand.

MAIN GOALS:

 • Plan and implement an international PR strategy in social media
 • Build company’ positive and strong reputation on LinkedIn and Twitter
 • Raise brand awareness in the markets of the UK, Europe
 • Tighten brand connections with potential and existing customers and partners

REQUIREMENTS

 • Strong experience in social media promotion (organic)
 • Strong writing skills and the ability to take an idea from a thought to a full-blown message
 • Experience in a collaborative team environment
 • Experience of working with international companies/clients
 • Understanding of design trends in media
 • Advanced level of written English
 • Copywriting and presentation — Strong
 • Experience in social media promotion — Strong
 • Good knowledge of tech and startups topics and trends, eagerness to learn more about it

RESPONSIBILITIES

 • Manage Sigma Software Social Accounts (LinkedIn, Twitter) on a regular basis (up to 5 posts daily). Monitor the company’s brand and timely react to all activities associated with it (mentions, comments, reposts)
 • Provide PR-support of online & offline events organized by Sigma Software international team or Sigma Software clients/partners
 • Launch targeted paid promo campaigns in line with the marketing team activities
 • Develop relevant content topics that will match the company’s target customers’ needs and promote them
 • Deal with internal designers team and external providers concerning visuals for social media (banners, infographics, one-pagers, videos, page covers)
 • Negotiate with other Sigma Software team members on content creation for social media (LinkedIn articles, infographics, posts, etc.)
 • Prepare reports on content performance and audience growth in the key markets