Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
1 березня 2023

Head of Office

Івано-Франківськ

Ми запрошуємо кмітливу, активну та відповідальну людину на посаду керівника офісу. Ти будеш відігравати роль у розвитку та підтримці наших департаментів HRD, PR, SC, QMD та ін.

Це чудова можливість працювати в міжнародній компанії в чудовій локації та розширювати свої навички в ролі керівника офісу, презентувати компанію на рівні міста, будувати позитивний імідж, відносини та впізнаваність, сприяти досягненню місії та цілей компанії!

Обов’язки:

 • Представляти компанію на рівні міста з метою побудови позитивного іміджу, зв’язків та видимості компанії
 • Виступати в ролі посередника між керівництвом та місцевим офісом, взаємодіючи з менеджментом
 • Сприяти розвитку та підтримці різних відділів (HRD, PR, SC, QMD тощо)
 • Виступати контактною особою для департаментів у вирішенні локальних питань, таких як організація локальних PR-заходів, впровадження нових процесів компанії на місцевому рівні
 • Виявляти проблемні точки та доповідати про них вищому керівництву
 • Оцінювати умови місцевого ринку та визначати поточні та перспективні можливості для рекрутингу
 • Знати цілі та метрики компанії та успішно їх досягати
 • Нести відповідальність за операційну діяльність, гарантуючи, що офіс працює злагоджено та відповідає очікуванням менеджменту
 • Координувати роботу, звітувати та надавати рекомендації вищому керівництву з метою покращення користувацького досвіду та сприяння росту компанії
 • Гарантувати, що офіс забезпечує цінність та досконалість послуг для клієнтів
 • Виховувати та розвивати сильну команду відданих менеджерів, які будуть підтримувати встановлені компанією цілі
 • Розкрити потенціал співробітників офісу за допомогою навчання, коучингу, розвитку та мотивації
 • Виявляти сфери для вдосконалення та пропонувати коригувальні дії, які відповідають викликам та забезпечують можливості для зростання
 • Ділитися знаннями з іншими офісами та керівництвом щодо ефективних практик, конкурентної аналітики, бізнес-можливостей та актуальних потреб.
 • Оперативно вирішувати питання задоволеності клієнтів та співробітників
 • Дотримуватися високих етичних стандартів та виконувати всі правила/застосовні норми
 • Налагоджувати зв’язки для покращення іміджу та репутації офісу та компанії

Вимоги:

 • Досвід роботи на схожій посаді
 • Технічні навички, включаючи володіння програмами Microsoft Office
 • Відмінні навички тайм менеджменту
 • Увага до деталей
 • Виняткові комунікативні та презентаційні навички
 • Вміння працювати з конфіденційною інформацією
 • Сильні навички розстановки пріоритетів та організації
 • Вміння працювати в режимі багатозадачності
 • Володіння англійською мовою на рівні не нижче Intermediate

We invite a smart, active, and responsible person to hold a position of the Head of Office. You will play a role in the development and support of our HRD, PR, SC, QMD, and other departments.

This is an excellent opportunity to work for an international company in a great location and to expand your skill set in the role of a Head of Office, represent the company at the city level to build a positive image, relations, and visibility, help achieve the company’s mission and goals!

Responsibilities:

 • Represent the company at the city level to build the company’s positive image, relations, and visibility
 • Act as a liaison between the headquarters and the local office by interacting with management
 • Contribute to the development and support of various departments (HRD, PR, SC, QMD, etc.)
 • Serve a departments’ contact point for solving local issues, such as organization of local PR activities, introduction of new company processes locally
 • Identify problem areas and report them to senior management
 • Assess local market conditions and identify current and prospective recruiting opportunities
 • Know goals and metrics of the company and successfully meet them
 • Be in charge of operational practices, making sure that the office runs smoothly and meets management expectations
 • Coordinate with, report, and make recommendations to senior management in order to improve customer experience and drive growth
 • Ensure that the office delivers value and excellence to the clients
 • Cultivate and grow a strong team of committed managers that will maintain company targets
 • Bring out the best of office personnel by providing training, coaching, development, and motivation
 • Locate areas of improvement and propose corrective actions that meet challenges and leverage growth opportunities
 • Share knowledge with other offices and headquarters on effective practices, competitive intelligence, business opportunities, and needs
 • Address customer and employee satisfaction issues promptly
 • Adhere to high ethical standards and comply with all regulations/applicable laws
 • Network to improve the presence and reputation of the office and company

Requirements:

 • Experience in a similar role
 • Technical skills, including proficiency with Microsoft Office programs
 • Excellent time management skills
 • Strong attention to detail
 • Exceptional communication and presentation skills
 • Ability to handle confidential information
 • Strong prioritization and organization skills
 • Ability to multitask
 • At least Intermediate level of English
LinkedIn