Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
18 серпня 2023 GameDev

Middle Technical Artist (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, віддалено

Запрошуємо тебе приєднатися до нашої команди для застосування і розвитку навичок розробки ігор (у сфері гемблінгу). Наші проєкти орієнтовані на високоякісні візуальні ефекти, графіку та анімацію, які є основною складовою успіху проєкту.

На тебе чекають цікаві завдання та дружна команда.

Клієнт
Наш клієнт — провідний постачальник ігор для онлайн-казино, що швидко розвивається, співпрацює з найбільшими світовими брендами та прагне створювати технічно та креативно передові продукти.

Проєкт є лідером світової індустрії розваг, завдяки неперевершеній здатності грати за правилами, постачаючи найсучасніші ігри для казино та створюючи індивідуальні рішення для бек-офісу. Завдяки нашому постійному творчому та технічному розвитку ми продовжуємо вдосконалюватися. 
Пограємо?

Обов’язки:
— Застосовувати елементи мистецтва в іграх
— Створювати макети для дескоптних і мобільних сайтів з різною роздільною здатністю
— Брати участь у сесіях з оцінки та планування
— Брати участь у підготовці технічної документації проєкту та користувацької документації
— Брати участь у конференц-дзвінках з клієнтом та його партнерами
— Дотримуватися найкращих практик, технічних стандартів та критеріїв якості, визначених на проєкті
— Звітувати про стан та хід виконання робіт відповідно до вимог проєкту та компанії
— Виявляти поточні недоліки в процесі розробки, прийнятих процедурах і практиках, конфігураціях середовища тощо, а також пропонувати вдосконалення
— Підвищувати свою кваліфікацію (кваліфікації) за фахом на різноманітних тренінгах, семінарах та/або в інших освітніх організаціях

Вимоги
— Поглиблене знання Animate (Flash) та Photoshop
— Вміння читати та редагувати коди TypeScript/JS
— Знання HTML5 та CSS3
— Досвід роботи з веб-шрифтами/растровими шрифтами
— Досвід роботи з JSON
— Досвід роботи з Git
— Знання англійської мови на рівні Intermediate

Буде плюсом :
— Знання Spine
— Досвід роботи з TexturePacker
— Знання/досвід роботи з PixiJS/Phaser
— Досвід роботи з WebGL (шейдери тощо)
— Базові навички програмування кінематики частинок
— Досвід роботи з Jira

We welcome you to join our team to apply and develop your skills in game development (in the gambling domain). Our projects are focused on high-quality visual effects, graphics, and animations, which are a major part of the project’s success.

Interesting tasks and a friendly team are waiting for you.

Customer
Our customer is a fast-growing, leading online casino games provider, working with some of the biggest brands worldwide, with a passion for delivering cutting-edge products, both technically and creatively. 

The project is leading the global Gaming Entertainment industry with an unrivaled ability to play well with others while supplying cutting-edge casino games and bespoke back-office solutions. Thanks to our ever-passionate creative and technical chops, we keep growing. 
Let’s play?

Responsibilities:
— Apply Art to the games
— Build layouts for Desktop and Mobile web of different resolutions
— Participate in estimation and planning sessions
— Contribute to the development of technical project documentation and user documentation
— Participate in conference calls with the Customer and the Customer’s partners
— Comply with the best practices, technical standards, and quality criteria set forth on the project
— Report the status and progress according to the project and Company demands
— Spot current deficiencies in the development process, adopted procedures and practices, environment configurations, etc., and suggest improvements
— Improve your qualification within the area(s) of expertise at various training courses, seminars, and/or other educational organizations

Requirements:
— Advanced knowledge of Animate (Flash) and Photoshop
— Ability to read and edit TypeScript/JS codes
— Good knowledge of HTML5 and CSS3 
— Experience with Web/Bitmap fonts
— Experience with JSON
— Experience with Git
— Intermediate level of English

Would be a plus:
— Knowledge of Spine
— Experience with TexturePacker
— Knowledge/experience in PixiJS/Phaser
— Experience with WebGL (shaders, etc.)
— Basic skills in particle kinematics programming
— Experience with Jira