Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
3 жовтня 2022

Java Engineer (Real Estate Area) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Тернопіль, Чернівці, віддалено

We are looking for an Engineer who really likes to work with details and find solutions independently.

As a Software Engineer, you will work with API, data transfer and analysis. This project assumes that you can implement your own solutions and active communication with the customer is planned.

Our client is a startup in Real Estate area on the market of USA. We are developing a real estate system that combines 3D modeling of objects, IoT direction, and data transfer for further analysis. Because the system works for the big market, the project has ambitious development plans.

Responsibilities

 • Take responsibility for the delivery of assigned product features
 • Participate in requirements clarification sessions, collect inputs and requirements of assigned tasks
 • Continuously participate in technical risks identification and analysis
 • Ensure quality, maintainability, and conformance of software to best practices
 • Performing control of software testing: unit and integration testing
 • Proactively review code with peers to ensure its quality
 • Participate in estimation and planning sessions
 • Develop technical project documentation and user documentation
 • Participate in project and team meetings, provide relevant contributions and information
 • Communicate with the customer on complex matters, discussions, negotiations
 • Participate in technical interview of software developer specialists and perform assessment of candidates’ capabilities against job requirements

Requirements

 • 3+ years of software engineering experience with Java language
 • Solid knowledge of Spring framework
 • Knowledge of Kotlin
 • Desire to learn and work with Python part of the backend
 • Experience with REST
 • Experience with PostgreSQL, Docker, RabbitMQ
 • Strong knowledge and experience using the best development practices and approaches, algorithms, and data structures
 • Experience working in Agile/Scrum teams
 • Excellent communication and problem-solving skills
 • Upper-Intermediate level of English

Will be a plus

 • Experience with Azure

Шукаємо інженера, який дійсно любить працювати з деталями та самостійно знаходити рішення.

Як розробник програмного забезпечення ти працюватимеш з API, передачею та аналізом даних. Цей проєкт передбачає можливість впровадження власних рішень, також планується активна комунікація із замовником.

Наш клієнт — це стартап у сфері нерухомості на ринку США. Ми розробляємо систему нерухомості, яка поєднує в собі 3D-моделювання об’єктів, напрямок IoT і передачу даних для подальшого аналізу. Оскільки система працює на великий ринок, проєкт має амбітні плани розвитку.

Обов’язки

 • Нести відповідальність за надання призначених функцій продукту
 • Брати участь у сесіях з уточнення вимог, збирати вхідні дані та вимоги до призначених завдань
 • Постійно брати участь у виявленні та аналізі технічних ризиків
 • Забезпечувати якість, зручність супроводу та відповідність програмного забезпечення найкращим практикам
 • Здійснювати контроль тестування програмного забезпечення: модульне та інтеграційне тестування
 • Проактивно перевіряти код разом із колегами для забезпечення його якості
 • Брати участь у сесіях з оцінки та планування
 • Розробляти проектно-технічну документацію та документацію користувача
 • Брати участь у проєктних зустрічах та зустрічах команди, виступати та надавати відповідну інформацію
 • Спілкуватись з клієнтом по складних питаннях, обговореннях, переговорах
 • Брати участь у технічних співбесідах з фахівцями-розробниками програмного забезпечення та оцінювати здібності кандидатів відповідно до вимог посади

Вимоги

 • 3+ роки досвіду розробки програмного забезпечення мовою Java
 • Тверде знання фреймворку Spring
 • Знання Kotlin
 • Бажання вивчати та працювати з частиною проекту що написана на Python
 • Досвід роботи з REST
 • Досвід роботи з PostgreSQL, Docker, RabbitMQ
 • Глибокі знання та досвід використання найкращих практик і підходів розробки, алгоритмів і структур даних
 • Досвід роботи в Agile/Scrum командах
 • Відмінні навички спілкування та вирішення проблем
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate

Буде плюсом:

— Досвід роботи з Azure