Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
6 вересня 2023

Senior Ruby Developer (Food Delivery Project) (вакансія неактивна)

Угорщина, Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), віддалено

Наша команда шукає Ruby розробника для участі в проекті нашого клієнта. Якщо ти любиш працювати безпосередньо із клієнтом, допомагати вдосконалювати існуюче рішення, не боїшся винаходити нові рішення та брати за них відповідальність, то тобі точно сподобається те, що ми тобі запропонуємо.

Про проект

Наш замовник — це стартап, що пропонує новий підхід до офісного харчування. Використовуючи їхню платформу, клієнти отримують автоматизований та організований обід, надаючи персональний підхід та індивідуальні страви і з ресторанів у офіси. Вони надають цінні переваги своїм клієнтам завдяки величезному досвіду в галузі, простоті та високому рівню обслуговування.

Замовник надзвичайно відкритий до професійної думки команди, тому у тебе буде шанс ініціювати зміни та вдосконалювати існуюче рішення.

Як розробник Ruby on Rails, ти тісно співпрацюватимеш із командою клієнта та, досліджуючи новий допоможеш покращити платформу та зробити її ефективнішою.

Ти матимеш можливість випробувати себе та вирости як професіонал, а також надзвичайно вплинути на продукти клієнтів.

Обов’язки:

 • Розробляти та впроваджувати надійні, масштабовані та гнучкі бекенд системи
 • Співпрацювати із фронтенд інженерами та інженерами обробки даних, щоб поставляти клієнтам нові функції
 • Підтримувати справний бекенд сервіс та розв’язувати поточні проблеми
 • Розробляти і реалізовувати код, на якому можна робити юніт-тести та який зручно підтримувати
 • Придумувати нові ідеї функціоналу і кращі способи реалізації існуючих функцій

Вимоги:

 • 6+ роки практичного досвіду у розробці програмного забезпечення
 • Значний досвід роботи з Ruby on Rails
 • Глибоке розуміння основ веб-технологій, структур даних і алгоритмів
 • Досвід роботи в розробці та впровадженні масштабованих/хмарних (AWS, балансування навантаження ec2, автоматичне масштабування, CloudWatch і Aurora)
 • Досвід розробки баз даних, включаючи SQL/GraphQL з реляційними записами мільйонного розміру (вміння писати й оптимізувати PostgreSQL і GraphQL)
 • Здатність розробляти реляційні схеми, що відповідають конкретним випадкам використання
 • Принаймні Upper-Intermediate рівень англійської мови

Буде плюсом:

 • JavaScript, Python або інших мовах, пов’язаних із сучасними веб-стеками
 • Досвід роботи з реляційними базами даних у масштабі
 • Досвід експериментів A/B/C з кластеризацією, проектуванням і відстеженням

Our team is looking for a Ruby Developer to be involved in our client’s project. If you like to work directly with the customer, help improving the existing solution, are not afraid to invent new decisions and take responsibility for your decisions, then you will like what we have for you.

Customer

Our customer — is a startup that provides a novel approach to office meals. Using their platform, customers get automated and organized lunch, serving individual and customizable meals to offices from restaurants. They deliver asymmetric advantage to their customers through vast domain expertise, simplicity, and high level of service.

The customer is extremely open to the professional opinion of the team, so you will have a chance to initiate changes and improve the existing solution.

Project

As a Ruby on Rails Developer, you’ll be closely cooperating with a team on a customer’s side and looking into new features, you will help improve the platform and make it more efficient.

You will have a chance to challenge yourself and grow as a technologist and a professional, as well as make an incredible impact on customer’s products.

Responsibilities

 • Design and implement back-end systems that are solid, scalable, and flexible
 • Collaborate with front-end and data engineers to deliver new features to customers
 • Maintain a healthy back-end service and resolve live issues
 • Design and implement unit testable and highly maintainable code for the service
 • Improve and optimize back-end stacks for better shape and faster response
 • Come up with great new ideas for features and better ways of implementing existing ones

Requirements

 • 6+ years of working experience in software development
 • Solid experience with Ruby on Rails
 • In-depth understanding of the fundamentals of web technologies, data structures, and algorithms
 • Working experience in design and implementation on scalable/cloud-based architectures for production-grade back-end (AWS, ec2 load balancing, auto-scaling, CloudWatch, and Aurora)
 • Experience with database engineering, including SQL/GraphQL with million-size relational records (having the ability to write and optimize PostgreSQL and GraphQL)
 • Ability to design relational schemas appropriate for given use cases
 • At least an Upper-Intermediate level of English

Will be a plus:

 • Familiarity with JavaScript, Python, or other languages related to modern web stacks
 • Experience operating relational databases at scale
 • Experience with A/B/C experiments with clustering, designing, and tracking efforts